Antonio POLJAK

()
NASTAVNIK Dr. sc. ANTONIO POLJAK, viši asistent
USTANOVA ZAPOSLENJA Osnovna škola u Mostaru i Teološko-katehetski institut Mostar
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik, od 2017. stalni nastavnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 9. lipnja 1974., Mostar, Bosna i Hercegovina

Osnovna škola: Osnovna škola u Mostaru (1982. – 1989.)

Srednja škola: Srednja elektrotehnička škola u Mostaru (1989. – 1993.); Prva gimnazija završena 1993. Zvanje: Suradnik prevoditelja za njemački jezik

Visokoškolska izobrazba: od 1993. do 1996.: Vrhbosanska visoka teološka škola. Od 1996. do 2000.: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu. Diplomirao: 9. ožujka 2000.

Magisterij (licencijat): 2006. upisao se na poslijediplomski doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – „Jezici i kulture u kontaktu, smjer filozofija. Kvalifikacijski rad obranio je 2010. pod nazivom Ideja jedinstva čovjeka i svijeta u Supekovoj epistemologiji.

Doktorat: 2016 – Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2012 -2016). S naslovom doktorske disertacije Ideja o jedinstvu čovjeka i prirode. Problemi spoznaje u mišljenju Ivana Supeka.

Status: Katolički laik, u kršćanskom braku je već od 2000., ima dvoje djece.

SLUŽBE –        Vjeroučitelj katoličkoga vjeronauka u Osnovnoj školi Antuna Branka Šimića Mostar (od 2000.)
OBJAVLJENI RADOVI  Znanstveni i stručni članci:

– „Verifikacija i falsifikacija znanstvenih teorija“, Hum – Časopis filozofskog fakulteta u Mostaru, Mostar, 4/2008., 210-226.

– „O Supekovu konceptu odnosa duše i tijela“, u: Suvremena znanost i vjera. (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Mostar, 29. i 30. listopada 2010)., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar – Ljubljana, 2011.,  245-259.

 

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Teodiceja, Etika, Povijest filozofije, Granična pitanje religije i prirodnih znanosti

 

Webmail