Mario BERNADIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. MARIO BERNADIĆ, doc. – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM-u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODATCI Rođenje: 29. siječnja 1975., Sarajevo, BiH

Osnovna škola: Sarajevo

Srednja škola: Sarajevo

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu, 2001.

Svećeničko ređenje: Katedrala, Sarajevo, 2001.

Doktorat: 2009. iz dogmatike na Institutu za sistematsku teologiju Leopold – Franzens Univerziteta u Innsbrucku (Austrija) s disertacijom: Transformacija suda: promjena sudačkog mišljenja u postkoncilskoj katoličkoj eshatologiji njemačkog govornog područja.

SLUŽBE – Župni vikar u Žepču, Novom Travniku i Sarajevu  (2001.- 2004.);

– Poslijediplomski studij u Innsbrucku /Austrija/ (2004.-2009.);

– Viši asistent pri katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (2009.);

– Nastavnik dogmatike na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (2009.-2016.);

– Pastoralni suradnik u župi sv. Josipa u Sarajevu  (od 2009.);

– Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent na KBF-u u Sarajevu (2014.);

– Član izvršnog odbora Međureligijskog vijeća u BiH (2012.-2015.);

– Tajnik I. biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije (od 2013.)

– Urednik internetskog portala Poptheo.ba koji se bavi teološkim i psihološkim temama.

OBJAVLJENI RADOVI Autor je znanstveno-teoloških i popularno-teoloških članaka. U svom znanstvenom radu osobito se bavi pitanjima dramatske teologije, s posebnim osvrtom na problematiku nasilja u religiji i kulturi. Drugo područje zanimanja pronalazi u graničnim pitanjima između teologije i egzaktnih znanosti.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

 

– “Dramatska teologija: Od Karla Bartha do Raymunda Schwagera”, Vrhbosnensia, 14 (2010.), 143-157.

– “Sud nad gradom nekoć i danas: mezopotamska književnost, biblijski navještaj i moderna filmska apokaliptika”, Vrhbosnensia, 15(2011.), 337-360.

– “Ekleziološki i teološki aspekti pisma o uspostavi Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije ‘Ubicumque et semper'”, Vrhbosnensia, 16(2012.), 113-124.

– “Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu”, Bosniaca, 18(2013.), 43-49. (u koautorstvu s Irenom Pejić),

– “Odjeci jubileja: poticaj za novu evangelizaciju”, Bilten Sinode – Službeno glasilo I. biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije, 1(2013.), 18-24.

– “Korelacija krize obitelji i krize vjere te pokušaj njihovog nadvladavanja”,  Bilten Sinode – Službeno glasilo I. biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije,  2(2014.), 25-34.

PREDMETI KOJE IZVODI Otajstvo Trojedinog Boga, Bog Stvoritelj, Milost Kristova, Kristologija, Pneumatologija, Eshatologija
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Otajstvo Trojedinog Boga, Kristologija, Teološka antropologija i eshatologija
Webmail