Jozo ČIRKO

()
NASTAVNIK Mr. sc. JOZO ČIRKO,  viši asistent, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA  

Župa Šipovača – Vojnići

RAD NA TKIM – u  

Nastavnik vanjski suradnik – viši asistent

BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 31. listopada 1966. u Tomislavgradu , BiH

Osnovna škola: Kazaginac, općina Tomislavgrad, 1981.

Srednja škola: Srednja humanistička škola za odgoj klera „Ruđer Bošković“, Dubrovnik, 1986.

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1986.-1992.) i Teologija u Splitu (1992.-1993.)

Svećeničko ređenje: župa Prisoje, 1993.

Magisterij (licencijat): 2000. iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Urbanianum u Rimu (1998.-2000.), s licencijatskim radom: La parabola del fattore ingiusto (Lc 16,1-8): „crux interpretam“.

SLUŽBE – Nadstojnik u splitskom sjemeništu (1992.- 1993.);

– Župni vikar u župi Neum (1993.-1994.); u župi Studenci (1994.-1997.); u župi Domanovići (1997.-1998.); u katedralnoj župi u Mostaru (2000.-2006.);

– Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu  u Mostaru (od 2000.);

– Zamjenik predstojnika Teološko-katehetskog institua u Mostaru (od 2000.);

– Župni upravitelj župe Mostarski Gradac (2000.-2006.);

– Župnik župe Ilići i župni upravitelj župe Cim (2006.-2011.); župnik župe Šipovača-Vojnići (od 2011.)

– Član Prezbiterijalnog vijeća Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije (2002.-2007. i 2008.-2014.);

– Predsjednik Svećeniče uzajamnosti Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije (2008.-2014.);

OBJAVLJENI RADOVI  

Knjige:

 

Poginuli iz župe Studenci za vrijeme Drugoga svjetskoga rata, priredio J. ČIRKO, Studenci, 1997.

Župa Rašeljke 1934.-2004., priredio J. ČIRKO, Mostar, 2004.

 

Znanstveni i stručni članci:

 

– “Slikopis o svećeniku Šjoru”, u: I. DRMIĆ (prir.), Radosni navjestitelj evanđelja, (Zbornik o don Petru Vuletiću Šjoru (1937.-1998.), Mostar, 2002., 331-336.

– “Radnik na njivi Gospodnjoj”, u: LJ. PLANINIĆ (prir.), Ponosan i neustrašiv, (Zbornik o don Anti Romiću (1903.-1964), Kruševo-Mostar, 2004.,  49-64.

– “Etimologija i prvi spomeni naselja”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 63-71.

– “Iz biskupskih izvješća”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 99-114.

– “Rašeljke u sastavu mjesne kapelanije 1831. i župe Grabovice 1838”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 117-132.

– “Rašeljke u sastavu župe Vinice 1885.”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 135-142.

– “Osnutak župe Rašeljke”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 145-153.

– “Djelovanje rašeljačkih župnika”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 157-216.

– “Sestre milosrdnice sv, Vinka Paulskoga u Rašeljkama”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 221-228.

– “Duhovna zvanja iz župe Rašeljke”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 231-247.

– “Župnici župe Rašeljke”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 253-261.

– “Žrtve ratova”, u: J. ČIRKO (prir.), Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., 365-369.

– “Dva svjetska rata i Domovinski rat – ratne i poratne žrtve s područja studenačke župe”, u: A. PAVLOVIĆ (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Mostar, 2011., 247-263.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Uvod u Stari zavjet: Petoknjižje i povijesne knjige,  Uvod u Stari zavjet: Proroci, Uvod u Novi zavjet: Sinoptici i Djela apostolska, Uvod u Novi zavjet: Ivanovski spisi, Uvod u Novi zavjet: Pavlove i druge poslanice.

 

Webmail