Darko TOMAŠEVIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. DARKO TOMAŠEVIĆ, izv. prof. – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 15. 2. 1972., Brčko (BiH)

Osnovna škola: Vidovice (1979.-1987.)

Srednja škola: Humanistička srednja škola za odgoj klera „Ruđer Bošković“ – Dubrovnik (1987.-1991.)

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija (1991.-1997.)

Svećeničko ređenje: 29. 6. 1997.

Magisterij (licencijat): Papinski biblijski institut u Rimu (1998.-2002.)

Doktorat: Papinsko sveučilište sv. Tome Akvinskog „Angelicum“ – Rim (2002.-2005.)

SLUŽBE –  Župni vikar u Novom Travniku (1997.-1998.)

–  Predsjednika izdavačke djelatnosti KBF-a (2009.-)

–  Član povjerenstva za znanstvene skupove na KBF-u (2009.-)

–  Član Justiae et pax BK BiH (10. 11. 2006.-)

–  Član uredničkog vijeća časopisa Diacovensia (2011.-)

–  Član uredničkog vijeća časopisa Crkva u svijetu (2011.-2015.)

–  Član Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju (23. siječanj 2012.-)

–  Član uredničkog vijeća Biblije danas (2013.-)

–  Vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa (2005.-2009.)

–  Prodekan za znanost na KBF-u (2009.-2015.)

–  Kanonik Stolnog kaptola Vrhbosanskog (2012.-)

OBJAVLJENI RADOVI Autor je, prevoditelj i priređivač više znanstvenih knjiga i publikacija, sudionik je i predavač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima, kolokvijima, stručnim skupovima i konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne radove, te kraće priloge stručne, stručno-poučne, informativne i duhovno-vjerske tematike; moderator je diplomskih radova, urednik, član uredništva i suradnik u više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih časopisa.

 

Knjige:

– The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study, Roma 2005.

– Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič, Glas Koncila i Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb – Sarajevo, 2010.

– Poznato i nepoznato o Bibliji, Glas Koncila, Zagreb, 2012.

– Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. II. promijenjeno izdanje. Glas Koncila i Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb – ; Sarajevo, 2013.

– Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima, KBF i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2014.).

 

Prijevodi knjiga:

– R. E. BROWN, Uvod u Novi zavjet, KS, Zagreb, 2008.

– J. SWETNAM, Osnove novozavjetnoga grčkog jezika. Prvi dio: morfologija. Svezak I.: lekcije, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2011.

– R. E. BROWN i dr., Znanstveni uvod u Bibliju (Prijevod pojedinih dijelova knjige The New Jerome Biblical Commentary), Katolički bogoslovni fakultet i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2012.

 

Uredio:

– 120. obljetnica Bogoslovije: Znanstveni skup povodom obilježavanja 120 obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (Sarajevo, 16. listopada 2010.). Studia Vrhbosnensia 15, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2011.

– Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka, (Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića), Studia Vrhbosnensia 16, Katolički bogoslovni fakultet i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2012.

– Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub, (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine), Katoličko bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2014.

– Šimo Ivkić – Job naših dana: zbornik radova povodom 100 godina Šime Ivkića s međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Vidovicama, 16. lipnja 2012. godine, Župa sv. Vida Mučenika, Vidovice, 2014.

– Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo: 2014.

 

Neki znanstveni i stručni članci (izdvojeni):

 

– “Farizeji: Problem podrijetla i imena”, Vrhbosnensia, 7 (2003.), 275-290.

– “Život u Novom zavjetu”, u: I. ANTUNOVIĆ (ur.), Religije i život, (Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005.), FTI, Zagreb, 2006., 79-93.

– “Božja ljubav – temelj i zalog uskrsnuća (Lk 20,27-40)”, u: M. CIFRAK  – N. HOHNJEC (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine!, ( Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada), KS, Zagreb, 2007., 415-437.

– „Je li se Pavao služio tuđim ‘popisom nevolja’?“, u: M. JOSIPOVIĆ – B. ODOBAŠIĆ – F. TOPIĆ (ur),  U službi Riječi i Božjega naroda, (Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja), Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 623-648.

– “Poruka i tumačenje prispodobe o udovici i sucu (Lk 18,1-8)”, Vrhbosnensia, 13 (2009.), 229-258.

– “Savez u Lukinom evanđelju i Djelima apostolskim”, Bogoslovska smotra, 80 (2010.), 245-274.

– “Svrha spisa Hebrejima – doktrina ili moralni poticaj? Važnost moralnih odsjeka u spisu Hebrejima”, Bogoslovska smotra, 82 (2012.), 743-767.

– “‘I ne uvedi nas u napast’ (Mt 6,13; Lk 11,4)”; u: D. TOMAŠEVIĆ (ur.), Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka, (Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića), Katolički bogoslovni fakultet i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2012., 221-250.

– “Umjetnost i Biblija”, Akademija: časopis za umjetnost kulturu i znanost ALU Široki Brijeg, 6-7 (2013.), 98-103.

– “Novac i odnos prema bogatstvu u Svetom pismu”, Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, 15 (2013.), 1-16.

– “Arheološki nalazi u Kumranu”, Biblija danas, 3/2013., 2, 7-12.

– “Biblija u nekim hrvatskim vjeronaučnim udžbenicima za četvrti razred osnovne škole prije i poslije Drugog vatikanskog koncila i usporedba s vjeronaučnim udžbenikom u SAD-u”, u: N. BIŽACA – M. PARLOV (ur.), Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata, (Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013.),   Crkva u svijetu – Katolički bogoslovni fakultet, Split, 2014., 211-248.

– “Lk 4,16-30 – Mesijanski tekst ili ne?”, Bogoslovska smotra, 85 (2015.), 443-464.

– “Aktualnosti novozavjetne egzegeze i teologije: Djelomičan izbor i pregled novozavjetne literature na temelju časopisa New Testament Abstracts za 2012. godinu”, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26), (Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., 437-460.

PREDMETI KOJE IZVODI – Sinoptici i Dj – uvod i egzegeza;

– Ivanovski spisi – uvod i egzegeza;

– Pavlove i pavlovske poslanice – uvod i egzegeza;

– Ostale poslanice i Otkrivenje – uvod i egzegeza;

– Biblijska teologija Novoga zavjeta;

– Osnove grčkog jezika;

– Biblijski grčki jezik

te izborne predmete i seminare.

PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kao nositelj predmeta ili nastavnik:

Uvod i egzegeza Novoga zavjeta: Sinoptici i Djela apostolska; Uvod i egzegeza Novoga zavjeta: Ivanovski spisi; Uvod i egzegeza Novoga zavjeta: Pavlove i druge poslanice; Biblijska teologija Novoga zavjeta.

 

Webmail