Davorka STIPIĆ TOPIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. DAVORKA TOPIĆ STIPIĆ, doc.
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 6. rujna 1975., Travnik, BiH

Osnovna škola: Novi Travnik

Srednja škola: Opća gimnazija, Split

Visokoškolska izobrazba: Teološko-katehetski institut Mostar

Magisterij (licencijat): Papinsko sveučilište Gregorijana

Doktorat: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Status: Katolička laikinja, udana, majka dvije kćeri

SLUŽBE –        Tajnica studija Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu (od 2007.);

–        Nastavnica na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, kolegij Sociologija zdravlja (od 2009.);

–        Članica tima za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru (2008. – 2010.);

–        Članica Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2014. – 2015.);

–        Članica Organizacijskog odbora monografije o Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2015.);

–        Pročelnica studija Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2015.)

OBJAVLJENI RADOVI Knjige:

–        Percorso a schede sul diritto d’asilo Nei panni dei rifiugiati, Fondazione Centro Astalli, Onlus, Jesuit Refugee Service, 2002. (suautor)

 

Neki znanstveni i stručni članci:

 

„Od tehnike uvjeravanja do prikrivenog oglašavanja“, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 12/2009., 315-335. (koautori I. PRIMORAC BILAVER i M. PRIMORAC);

– „Siromaštvo u BiH: uzroci i posljedice“, u: Siromaštvo i etika: religijska, etička i praktična promišljanja, (Zbornik s Međunarodnog simpozija), Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb,  2011., (koautor I. PRIMORAC BILAVER);

– „Sekularizacija: prilika, opcija ili izazov za multireligijsko društvo u BiH“, Hum, Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 7/2011.

– „Nepravedna naknada radniku i njezine posljedice u društvu“, u: Zaslužuje li radnik pravednu plaću? Etička – religijska – politička promišljanja, (Zbornik s Međunarodnog simpozija), Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb 2012., (koautor I. PRIMORAC BILAVER);

„Mediji religijskih zajednica u BiH“, Kultura komuniciranja, (Zbornik s Međunarodne konferencije), Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011. (koautor I. SKOKO);

– „Iskustvo krize kao moralni korektiv“, u: Kako preživjeti krizu? Uloga i mjesto poslovne etike u vrijeme krize, (Zbornik s Međunarodnog simpozija), Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb, 2013., (koautor I. PRIMORAC BILAVER);

– „Predstavljanje žene u prvim tiskovinama: Hercegovački bosiljak, Novi hercegovački bosiljak, Glas Hercegovca i Osvit“, Kultura komuniciranja (Međunarodna znanstvena konferencija 2013.,), Mostar, 2013. (koautori I. SKOKO i M. PRIMORAC).

„Izazovi diplomacije Svete Stolice“, Kultura komuniciranja, znanstveno-stručni godišnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014. (koautor I. SKOKO).

PREDMETI KOJE IZVODI Osnove sociologije, Sociologija medija, Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju, Teorija konflikata, Socijalni rad s grupom, Medijacija
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u  

Sociologija religije s uvodom u opću sociologiju, Komunikacija i mediji u religioznom odgoju i katehezi.

Webmail