Dragana ZOVKO

()
NASTAVNIK DRAGANA ZOVKO, prof., asistentica
USTANOVA ZAPOSLENJA Uredništvo Crkve na kamenu, Mostar
RAD NA TKIM – u Asistent – vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenja: 30. siječnja 1978., Mostar, BiH

Osnovna škola: Polog (1984.-1992.)

Srednja škola: Srednja strukovna škola Široki Brijeg (1992.-1995.).

Visokoškolska izobrazba: Teološko-katehetski institut u Mostaru (1995.-1999.). Diplomirala  2000. godine s diplomskom radnjom: Život i djelo nadbiskupa Josipa Stadlera; profesor vjeronauka – diplomirani kateheta.

Status: Katolička laikinja.

SLUŽBE –        Tajnica u uredništvu Crkve na kamenu od 1999.

–        Tehnička urednica Crkve na kamenu

–        Asistentica na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2010.)

OBJAVLJENI RADOVI  

Knjige:

 

–        Župa Polog, priredila D. ZOVKO, Crkva na kamenu – Župni ured Polog, Mostar – Polog, 2013.

 

Znanstveni i stručni članci:

 

–        “Hrvatsko kulturno društvo ‘Mladost'”, u: D. ZOVKO (prir.), Župa Polog, 245-254.

–        “Pastoralni život i rad u župi Polog (1963.-2013.)”, u: D. ZOVKO (prir.), Župa Polog, 321-377.

–        “Gradnja crkvenih objekata u župi Polog”, (u koautorstvu sa Stjepanom Zovkom), u: D. ZOVKO (prir.), Župa Polog, 281-303.

 

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Metodologija znanstvenoga rada s proseminarom.
Webmail