Drago ŽUPARIĆ

()

 

NASTAVNIK Dr. sc. DRAGO ŽUPARIĆ, doc. – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Katolički bogoslovni fakultet)
RAD NA TKIM-u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 2. lipnja 1964. god.

Osnovna škola: Vidovice, općina Orašje, Posavska županija

Srednja škola: Klasična gimnazija u Dubrovniku (Sjemenište), 1983. god.

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska visoka teološka škola u Sarajevu

Svećeničko ređenje: 29. lipnja 1990. god.

Magisterij (licencijat): Pontificia università Gregoriana, 1995. god.

Doktorat: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 2009. god.

SLUŽBE

OBJAVLJENI RADOVI Napisao je dvije autorske knjige, sudionik je predavač na znanstvenim simpozijima i pisac više znanstvenih i stručnih članaka. Izdvojeno iz bibliografije:

 

Knjige:

–       Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, KBF Sarajevo, 2009.

–       Kršćanski latinisti, Katolički bogoslovni fakultet i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2016.

 

Neki znanstveni i stručni članci (najviše 25 po izboru):

 

–        “Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu”, Vrhbosnensia, 2/1997., 217-231;

–        “Služba i duhovnost svećenika u pisanim radovima Čedomila Čekade”, u: Život u službi riječi – Čedomil Čekada (Zbornik radova simpozija o Čedomilu Čekadi održanog 14. i 15. ožujka 1997.), Studia Vrhbosnensia 9, Sarajevo, 1997., 297-309;

–        “Dijalozi u Knjizi o Tobiji”, Vrhbosnensia, 2/2003., 225-274;

–        „Religiozno etički elementi u Eshilovoj tragediji Persai (Perzijanci), Vrhbosnensia, 1/2011., 143-159;

–        “Pogled na obitelj u knjizi o Tobiji”, Vrhbosnensia, 1/2009., 7-27;

–        “Odgoj i Biblija – prema ljudskoj i vjerničkoj zrelosti”,  Vrhbosnensia, 1/2010., 105-125;

–        „Uloga roba u Plautovim komedijama Miles gloriosus Aulularia“, Novi izraz – Časopis za književnu i umjetničku kritiku53-54 (2011.), (Sarajevo: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine), 154-169;

–        “Moralni naglasci u Knjizi o Tobiji”, Bogoslovska smotra, 82 (2012.), 711-729;

–        “Izazov duhovnog vodstva”, u: Za slobodu stvoreni (Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc. Tomislava Jozića), Studia Vrhbosnensia 17, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2013., 285-302;

–        “Svjedočanstvo fra Petra Bakule o stradanjima katolika u Hercegovini za vrijeme Ali-Paše Rizvanbegovića”, u: Opus fra Petra Bakule (Zbornik o Petru Bakuli sa znanstvenog skupa Mostar 17.-19. svibnja 2012. god.), Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: 2013., 99-119;

–        “Konstantinski preokret i značenje Milanskog edikta za Crkvu”, u: GRUPA AUTORA: Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, 45-61.

PREDMETI KOJE IZVODI
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kao nositelj predmeta ili nastavnik:

Sustavno duhovno bogoslovlje; Dinamika duhovnog života i duhovnost vjeroučitelja (izborni).

Webmail