Dubravko TURALIJA

()
NASTAVNIK Dr. sc. DUBRAVKO TURALIJA, doc. – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 29. siječnja 1977., Livno, BiH;

Osnovna škola: u Kupresu, završio 1991.;

Srednja škola: Klasična gimnazija u Dubrovniku (1991./92.), Pazinu (1991./92.-1992./93.), i maturirao u Zadru (1994/95.);

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija (1995.-2002.);

Svećeničko ređenje: 2002.

Magisterij (licencijat): 2009. – studij na Papinskom biblijskom institutu u Rimu (2005.) i Hebrejskom sveučilišta u Jeruzalemu (2006.-2007.) i Papinskom biblijskome institutu u Jeruzalemu (2008.), s magisterijem 2009. na  Papinskome biblijskome institutu u Rimu s starozavjetnom temom L’insegnamento di Agur, Prov 30,2–4 (Agurova pouka, Izr 30, 2–4)

Diploma 3. stupnja studija klasičnoga grčkoga jezika na Klasičnome institutu Aleksandar Veliki u Ateni (2009.);

Doktorat: 2014. – iz biblijskih studija i semitskih jezika na Američkome katoličkome sveučilištu u Washingtonu (2009.-2014.), s doktorskom disertacijom Literary Structure, Exegesis and Character in Proverbs 30 (Jezična struktura, egzegeza i narav Izreka 30).

SLUŽBE –  Kapelan na Stupu (2002.-2003.);

–  Osobni tajnika nadbiskupa Vinka kardinala Puljića (2003.-2005.);

–  Nastavnik na Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Sarajevu (od 2014.);

–  Nastavnik na Teološko-katehetskom institute u Mostaru (od 2015.);

– Promoviran u docenta na KBF-u Univerziteta u Sarajevu, i imenovan  predsjednikom katedre Starog zavjeta (od 2015./3016.).

OBJAVLJENI RADOVI Uredio je dvije knjige, sudjeluje kao predavač i moderator na domaćim i međunarodnim znanstvenih simpozijima, pisac je više znanstvenih i stručnih članak te preko 50 kraćih biblijsko-homiletskih članaka.

 

Knjige (uredio):

–        Vinko kardinal Puljić, Ne trnite svjetla: Izbor iz propovijedi (priredili: M.  Zovkić i D. Turalija; uredili M. Josipović i B. Salapić), Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 2005.;

–        Vinko kardinal Puljić, Korita prošlosti i pritoke sadašnjosti (uredio D. Turalija), Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 2016.

 

Znanstveni i stručni članci:

 

– „Pavao, Savao, Apostol ”, u: Apostolu naroda, (Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju), Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 2009., 15-34;

– „Agurov Poučak (Izr 30,1-4)”, Vrhbosnensia, 1 (2010), 7-31;

– „Daniel 2,4-7,28: novi prijevod s aramejskoga izvornika popraćen analizom i kratkim komentarom”, u: „Agurov Poučak (Izr 30,1-4)”, Vrhbosnensia 1 (2011), 161-194;

– “O Jeruzalemu u antičkim ljetopisima i biblijskoj predaji”, u: Tvoja Riječ nozi je mojoj svjetiljka, (Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskoga djelovanja na Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Sarajevu profesora mr. Sc. Bože Odobašića), Studia Vrhbosnensia 16, Sarajevo – Zagreb, 2012., 59-119;

– “Ezra 4,8-7,26: novi prijevod s aramejskog izvornika, uz popratne stručne bilješke”, Vrhbosnensia 1 (2013), 183-216.

PREDMETI KOJE IZVODI Starozavjetni predmeti, Biblijska arheologija, Hebrejski jezik.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kao nastavnik ili nositelj predmeta: Starozavjetni predmeti, posebno: Opći uvod u Sveto Pismo, Biblijska teologija Staroga zavjeta.
Webmail