Božo GOLUŽA

()
NASTAVNIK Dr. sc. BOŽO GOLUŽA, red. prof. – svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 26. veljače 1958., Pješivac – općina Stolac, BiH.

Osnovna škola: Rivine i Crnići (1965.-1973.)

Srednja škola: Klasičnu gimnazija na Šalati u Zagrebu (1973.-1977.), maturirao 1977.

Visokoškolska izobrazba: Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1978.-1984.)

Svećeničko ređenje: Katedrala, Mostar, 1984.

Magisterij (licencijat): 1993. – Papinski istočni institut u Rimu, s temom Društveno-religiozne prilike u prvoj Jugoslaviji

Doktorat: 1994. – Papinski istočni institut u Rimu, s disertacijom: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941.

SLUŽBE –        Duhovni pomoćnik u Potocima kod Mostara (1984.-1986.)

–        Član uredništva biskupijskoga mjesečnika Crkve na kamenu (1986.-1990.)

–        Dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela i ravnatelj Biskupijskoga caritasa (1988.-1990.)

–        Nastavnik na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji predavao je (1994.-2004.)

–        Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (1994.-)

–        Nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (ranije Pedagoški Fakultet (od 1995.-)

–        Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenata (1997.), izvanrednog profesora (2000.), redovitoga profesora (2004.) i redovitoga profesora u trajnom zvanju (2008.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

–        Pročelnik Studija povijesti na Filozofskom fakultetu (1996.-2015.)

–        Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2008.-2012.)

–        Glavni urednik biskupijskoga lista Crkve na kamenu (1999.-)

–        Glavni urednik znanstvenoga časopisa Hercegovina, kojega izdaje Studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Mostaru (od 2015.-)

–        Voditelj poslijediplomskoga doktorskoga studija na Filozofskom fakultetu (od  2015.-)

OBJAVLJENI RADOVI Napisao je više autorskih knjiga, znanstvenih i stručnih članaka, a kao ravnatelj Crkve na kamenu uredio je do sada 90 knjiga, te sedam knjiga u izdanju Teološkoga instituta u Mostaru. Izdvojeno iz bibliografije:

 

Knjige:

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941., Mostar, 1995.

Povijest Crkve, Mostar, 1998.

Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Mostar, 2004.

Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini (prir.), Mostar, 2005.

Hrvatski put slobode, Mostar, 2005.

Hrvatski narod u Kraljevini Jugoslaviji, (dorađeno izdanje knjige pod br. 1), Mostar, 2008.

Povijest Crkve, (drugo dorađeno izdanje), Mostar, 2015.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

–        “Austro-ugarska okupacija pokrajina Bosne i Hercegovine”, u: Josip Stadler život i djelo, (Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenoga 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa), Sarajevo, 1999., 225-250.

–        “Katolička akcija u Bosni i Hercegovini”, u: Hrvatski katolički pokret, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001.), Zagreb, 2002., 713-726.

–        “Katolička Crkva u Hercegovini u vrijeme Komunističke Jugoslavije”, u: Izvedi narod moj, o Gospode!, (Zbornik radova studijskog dana), Mostar, 2003., 33-45.

–        “Don Vide Putica (1859.-1942.)”, u: Svjedoci vjere i rodoljublja, Mostar, 2005., 359-388.

–        “Rezultati istraživanja crkvene povijesti u Hercegovini i Bosni (novi vijek)”, u: Crkva i društvo uz Jadran, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Split, 2006., 279-292.

–        “Die katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina und Kroatien in der Zeit der kommunistischen Diktatur (1945-1990)”, u: Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Wien, 2006., 29-64 (suautor I. LUČIĆ).

–        “Dubrave u prva dva stoljeća otomanske vladavine”, u: 300 godina župe Dubrave, (Zbornik radova studijskog dana), Aladinići, 2006., 41-58 (suautorica A. KREŠO).

–        “Židovi u Mostaru. Prilog istini i jasnoći”, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 1/2006.,  226-244.

–        “Slovenci u Hercegovini”, u: V. KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Slovenci v Bosni in Hercegovini. Skozi pričevanja, spomine in literarne podobe 1831-2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007., 593-600.

–        “Katoličke žrtve jugoslavenske komunističke ideologije”, u: Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Sarajevo, 2007., 197-213.

–        “Hrvatska periodika u vrijeme monarhističke Jugoslavije”, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2/2007., 114-139.

–        “Ruđer Bošković – hrvatski isusovac”, u: Od Dubrave do Dubrovnika, (Prigodom 300-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića), Neum – Dubrovnik, 2011., 11-16.

–        “Stradanje katoličkih sakralnih objekata Stolačkoga dekanata u 1992. godini”, u: Stolačko kulturno proljeće, 10, Stolac, 2012., 278-288.

–        “Prostor župe Polog kroza stoljeća”, u: D. ZOVKO (prir.), Župa Polog, Mostar – Polog, 2013., str. 81-95.

PREDMETI KOJE IZVODI Povijest kršćanstva, Hrvatska povijest u 20. stoljeću, Povijest Bosne i Hercegovine u novom vijeku, Metodologija znanstvenoga istraživanja.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Opća povijest Crkve, Metodologija znanstvenoga rada s proseminarom
Webmail