Bernarda HORVAT

()
NASTAVNIK Dr. sc. BERNARDA HORVAT, asist. – redovnica, članica Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi
USTANOVA ZAPOSLENJA  

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

RAD NA TKIM-u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODATCI Rođenje: 5. veljače 1969., Varaždin, Republika Hrvatska

Osnovna škola: Sveti Ilija kod Varaždina, 1983.

Srednja škola: Pedagoški obrazovni centar “Bogdan Ogrizović”, matura 1987.

Visokoškolska izobrazba: Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu – diplomirala teologiju (1991.-1996).

Redovnički zavjeti: 1994. – Doživotni redovnički zavjeti

Magisterij (licencijat): 2002 – Fakultet kanonskoga prava na Papinskom Lateranskom Sveučilištu u Rimu (1999. – 2004.)

Doktorat: 2005 – Fakultet kanonskoga prava na Papinskom Lateranskom Sveučilištu u Rimu, s naslovom “doktor kanonskog prava”

SLUŽBE – Odgojiteljica kandidatica i postulantica Kćeri Božje ljubavi (1996. – 1999.)

– Provincijalna tajnica Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi sa sjedištem u Zagrebu (2004. – 2007.)

– Vrhovna savjetnica Družbe Kćeri Božje ljubavi (2007 – 2013)

– Branitelj veze na međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu (2006 – 2011)

–  Članica Hrvatskog kanonističkog društva, od njegova utemeljenja 2010. u Zagrebu

–  Nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 2013.)

OBJAVLJENI RADOVI Sudionik na međunarodnim simpozijima crkvenih pravnika.

 

Knjiga:

–  La vita fraterna in comune negli istituti religiosi di vita consacrata e nella Congregazione delle Figlie della Divina Carità secondo l’ordinamento attuale e il Diritto proprio. Analisi comparativa, Roma 2005.

 

Znanstveni i stručni članci:

 

– „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (I)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 86 (2005.), 211-248.

– „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (II)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 87 (2006.), 77-129.

– Odvajanje članova od redovničke ustanove, s posebnim osvrtom na postupak otpuštanja članova), u: Josip ŠALKOVIĆ (ur.), Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26.-27. X. 2009. (Zagreb: Glas Koncila, 2010.), 257-276.

 

PREDMETI KOJE IZVODI Kaznene mjere i postupci, Vremenita crkvena dobra, Božji narod i Naučiteljska služba Crkve.

 

PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kanonsko pravo; Crkvena administracija
Webmail