Ivan PERIĆ

()
NASTAVNIK Mr. sc. IVAN PERIĆ, viši asistent – svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Župa sv. Luke u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik – viši asistent
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 16. travnja 1971. u Stocu , BiH

Osnovna škola: Hodovo, općina Stolac, 1985.

Srednja škola: Klasična gimnazija u Dubrovniku, 1989.

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1990.-1996.)

Svećeničko ređenje: župa Rotimlja, 1997.

Magisterij (licencijat): 2004. iz pastoralne teologije na Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu (2002.-2004.), s licencijatskim radom: Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži.

Doktorski studij: doktorandsk u godinu studija pohađa akademske 2004./2005) i prijavljuje temu disertacije: Fenomen ovisnosti, s naglaskom na narkoovisnost

SLUŽBE – Župni vikar u katedralnoj župi u Mostaru (1996. – 2000.);

– Župni vikar u župi Domanovići (2000.-2002.);

– Župnik župe sv. Mateja u Mostaru i župni upraviteljem župe Drežnica (2004.-2011.);

– Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu  u Mostaru (od 2004.);

– Višeg savjetnik (vanjski suradnik) za katolički vjeronauk u Zavodu za školstvo u Mostaru (2005. – 2014.);

–  Župnik u župi sv. Luke i sv. Marka, Ilići – Cim u Mostaru (od 2014.).

OBJAVLJENI RADOVI Znanstveni i stručni članci:

–        „Odgojitelj mladih“, u:  Ž. MAJIĆ, Izvedi narod moj, o Gospode. Život i djelo mons. Mate Nuića, (Zbornik radova), Crkva na kamenu, Mostar, 2003., 75-81;

–        „O školstvu u župi Stjepan Krst“, u: M. MARIĆ (prir.), Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Temeljna pitanja pastoralne teologije, Pastoral župne zajednice, Kateheza odraslih, Njemački jezik

 

Webmail