Ivan IVANDA

()
NASTAVNIK Doc. dr. sc. IVAN IVANDA – svećenik franjevac – član Hercegovačke franjevačke provincije
USTANOVA ZAPOSLENJA Župa  Goranci kod Mostara

Teološko-katehetski institut Mostar

RAD NA TKIM – u Stalni nastavnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 17. 3. 1964., Zaljut – općina Tomislavgrad, BiH

Osnovna škola: Bjelovar (1971.-1979.)

Srednja škola: Franjevačka klasična gimnazija u Visokom (1979.-1983.)

Visokoškolska izobrazba: Franjevačka teologija u Sarajevu (1985.-1989.), Teološki fakultet u Fuldi, Njemačka, 1989.-1991.

Svećeničko ređenje: Katedrala u Fuldi, 23. 6. 1991.

Magisterij (licencijat): 1997., Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu

Doktorat: 2001., Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu, s doktorskom disertacijom: Das Problem des Bösen in der Theologie Hans Urs von Balthasars (Problem zla u teologiji Hansa Ursa von Balthasara).

SLUŽBE –        Župni vikar u Tomislavgradu (1991.-1993.)

–        Župni vikar u Bukovici (1993.-1995.)

–        Honorarni predavač na Katehetskom institutu KBF-a u Zagrebu (2001.-2004.)

–        Župni vikar na Širokom Brijegu (2004.-2007.)

–        Župni vikar u župi Čerin (2007.-2014.)

–        Župnik u župi Goranci (2014. -)

–        Član uredništva međunarodnog teološkog časopisa „Communio“

–        Zamjenik glavnog urednika časopisa „Hercegovina franciscana“

–        Stalni nastavnik na Teološko-katehetskom institute u Mostaru (2016. – )

 

OBJAVLJENI RADOVI Autor dviju knjiga, znanstvenih i stručnih članaka, sudionik na znanstvenim i stručnim skupovima. S njemačkoga na hrvatski jezik preveo 13 knjiga Josepha Ratzingera (Benedikt XVI.) i 8 knjiga Hansa Ursa von Balthasara.

 

Knjige:

–        Pričaj mi o Bogu, KS, Zagreb 2008.

–        Samoća vjere, KS, Zagreb 2012.

 

Prijevodi knjiga (izdvojeno):

 

–        Prijevod djela J. Ratzingera (Benedikt XVI.):

Bog je s nama; Isus iz Nazareta I i II; Gledati Probodenoga; Moj život; Kći sionska; Dogma i navještaj; Teološki nauk o principima; O relativizmu i vrjednotama; U početku stvori Bog; Zajedništvo u Crkvi; Na putu k Isusu Kristu, Svjetlo vjere, Posljednji razgovori.

–        Prijevod djela Hansa Ursa von Balthasara:

Sestre u Duhu;  Svećenička duhovnost; Za Boga pripravan život; Pojašnjenja; Nova pojašnjenja; Cjelina u odlomku; Istina je simfonična; Teologija povijesti.

 

Znanstveni i stručni članci:

 

–        „Molitva – osluškivanje Logosa. Poimanje molitve u teologiji Hansa Ursa von Balthasara“, Služba Božja, 3(2005), 247-269.

–        „Marija – žena između vremena i vječnosti (Teološki nacrt Hansa Ursa von Balthasara)“, Hercegovina franciscana, 1(2005), 63-79.

–        „Kulturna i intelektualno-duhovna formacija u redovništvu“, Posvećeni život, 2(2006), 36-44.

–        „Teologija i svetost u djelu Hansa Ursa von Balthasara“, u: I. Raguž (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo, 2007., 313-326.

–        „Mistična iskustva i teologija: A. von Speyr i H. U. von Balthasar“, u: N. A. Ančić, N. Bižaca (prir.), Objava, objave i ukazanja, Split, 2007., 67-82.

–        „Marija za danas“, Hercegovina franciscana, 4(2008), 89-98.

–        „Duh i vatra. Hans Urs von Balthasar i Origen“, u: I. Raguž (prir.), „Multorum fratrum vehementissima postulatione“, Split, 2010., 91-100.

–        „Veliki rastanak. Meditacija o Gospodinovu uzašašću na temelju tekstova Hansa Ursa von Balthasara“, Communio, 110(2011), 87-91.

–        „Slušanje riječi i vjera“, Hercegovina franciscana, 8(2012), 171-179.

–        „Franjo i Klara. Obrisi duhovnoga prijateljstva“, Communio, 117(2013), 50-57.

–        „Očaj i nada. Promišljanje o suvremenosti Georgesa Bernanosa“, Communio, 120(2014), 67-73.

–        „Književnost i teologija. S osvrtom na Bibliju“, u: M. Cifrak, D. Tokić (prir.), Da istina evanđelja ostane kod vas, Zagreb. 2014., 491-507.

PREDMETI KOJE IZVODI
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Znanost o religijama, posebno o islamu

Kršćanska objava

Ekleziologija (fundamentalna i dogmatska)

Webmail