Jadranka KNEŽEVIĆ

()

 

NASTAVNIK Mr. sc. JADRANKA KNEŽEVIĆ, dr. med., viša asistentica
USTANOVA ZAPOSLENJA Sveučilišna klinička bolnica Mostar
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik – viši asistent
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenja: 25. rujna 1960., Dobrič – općina Široki Brijeg, BiH

Osnovna škola: Polog  (1967.-1975.)

Srednja škola: Srednja medicinska škola u Mostaru (1975.-1979.)

Visokoškolska izobrazba: Medicinski fakultet u Novom Sadu (1979.-1985.), diplomirala 1985.

Specijalizacija: Transfuzijska medicina u Kliničkom bolničkom centru Rebro u Zagrebu (1993.-1996.) – specijalistički ispit: 1996.

Magisterij:  (2015.-2016.) – Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Doktorat: (2016. – ) – Doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu s temom doktorske disertacije: Primjena krvnih pripravaka kod kardiokirurških bolesnika u odnosu na funkciju trombocita kod uzimanja antikoagulantne terapije

Status: Katolička laikinja, u kršćanskom braku, dvoje djece.

SLUŽBE –        Liječnik opće medicine u Domu zdravlja i Zavodu za medicinu rada u Zenici (1985.-1992.)

–        Djelatnik Ratne bolnice u Mostaru (1992.-1994.)

–        Djelatnik Sveučilišne kliničke bolnice Mostar – Odjel transfuzijske medicine (od 1993.)

–        Viša asistentica i nastavnik Pastoralne medicine na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2000.)

–        Viša asistentica na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru (od 2001.);

–        Predsjednica Liječnike komore HNŽ-a (2008.-2010.);

–        Pročelnica Transfuzijskoga centra (od 2011.);

–        Voditelj Odjela za banku i transplantaciju koštane srži.

OBJAVLJENI RADOVI  

Znanstveni i stručni članci – radovi:

 

–        „Promene odnosa broja dobrovoljnih i namenskih davalaca krvi u periodu od 3 godine“, u: Transfuzijski dani Srbije, Niš 2012. (Zbornik predavanja i sažetaka), Bilten za transfuziologiju, 1-2/2012., 99, (koautor D. Markotić);

–        „Prikaz prekinutih venepunkcija u periodu 2006-2011.“ u: Transfuzijski dani Srbije, Niš 2012. (Zbornik predavanja i sažetaka), Bilten za transfuziologiju, 1-2/2012., 102 (koautori I. Talić Drlje, K. Pavlović, O. Stojčić);

–        „Prikaz broja darivatelja krvi u periodu 2006. – 2011.“, u: Transfuzijski dani Srbije, Niš 2012. (Zbornik predavanja i sažetaka radova), Bilten za transfuziologiju, 1-2/2012., 102 (koautori I. Talić Drlje, K. Pavlović, O. Stojčić);

–        „Blood transmissible infection testing at the Institute of transfusion medicine Clinical hospital of Mostar in 2011“, u: Transfuzijski dani Srbije, Niš 2012. (Zbornik predavanja i sažetaka radova), Bilten za transfuziologiju, 1-2/2012., 138 (koautori I. Talić Drlje, R. Papoči, S. Klarić);

–        „Significance of timely pretransfusion testing“, u: Transfuzijski dani Srbije, Niš 2012. (Zbornik predavanja i sažetaka), Bilten za transfuziologiju, 1-2/2012.,  135 (koautori S. Klarić, R. Papoči, I. Talić Drlje);

–        „Infekcija – ubodni incidenti“, u: I. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem prevencija i kontrola bolničkih infekcija, 18. 05.2 013 godine Mostar, Mostar, 2013., (koautori M. Sušac, M. Šunjić, M. Ćorić);

–        „Rizik bakterijske zaraze na transfuziju trombocita“, u: I. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem prevencija i kontrola bolničkih infekcija, 18. 05.2 013 godine Mostar, Mostar, 2013. (O. Stojčić, I. Talić Drlje);

–        „Prikaz proizvodnje krvnih pripravaka u periodu od 2010 – 2013. god.“, u: 6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, 20 – 23. 3. 2014. god.,  Liječnički vjesnik,  Zagreb, 2014., 49 (koautor O. Stojčić);

–        „Prikaz broja darivatelja krvi u periodu od 2006-2013., u: 6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Rovinj, 20 – 23. 3. 2014. god., Liječnički vjesnik, Zagreb, 2014., 143; (koautor O. Stojčić)

–        „Poster: trali posttransfuzijska reakcija“, u: 6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Rovinj, 20 – 23. 3. 2014. god., Liječnički vjesnik , Zagreb, 2014., (koautor O. Stojčić, M. Sušac);

–        „Prevencija i kontrola bolničkih infekcija“, u: Međunarodni kongres HDMSARIST, Šibenik; 24 – 27. 4. 2014. god., Šibenik, 2014., (koautor Mirela Sušac);

–        „Rizik bakterijske zaraze na transfuziju trombocita“, u: Međunarodni kongres HDMSARIST, Šibenik; 24 – 27. 4. 2014. god., Šibenik, 2014., (koautor O. Stojčić);

–        „Izdavanje krvnih pripravaka kroz bolnički informacijski sustav (BIS)“, u: Inovacije u radu medicinski sestara tehničar (II. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, 8 – 9. 5. 2014. god.), Mostar, 2014., (koautori M. Sesar, O. Stojčić);

–        „Mikrogel tehnika – revolucija u imunohematološkom testiranju“, u: Inovacije u radu medicinski sestara tehničar (II. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, 8 – 9. 5. 2014. god.), Mostar, 2014., (koautor V. Buhovac);

–        „Put jedne doze krvi kroz informacijski sustav ( BIS )“, u: Inovacije u radu medicinski sestara tehničar (II. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, 8 – 9. 5. 2014. god.), Mostar, 2014., (koautor I. Ivanković, O. Stojčić);

–        „Uzorkovanje uzoraka dobrovoljnih darivatelja krvi u serološkom laboratoriju transfuzijskog centra SSTS sustav (safe sampling systems)“, u:  Inovacije u radu medicinski sestara tehničar ( II. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, 8 – 9. 5. 2014. god.), Mostar, 2014.,  (koautor M. Sušac);

–        „Razvoj od staklene bočice do plastične vrećice u transfuzijskoj medicini“, u: Inovacije u radu medicinski sestara tehničar (II. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, 8 – 9. 5. 2014. god.), Mostar, 2014., (koautor D. Banović);

–        „Prikaz prijavljenih poslije transfuzijskih reakcija u periodu 2012-2013. g.“, u: 2. kongres udruge/udruženja anestetičara u bih s međunarodnim sudjelovanjem, rujan 2014., Rauce, 2014. (http://www.rauche.net/teme/krvni-pripravci/ )

–        „Izdavanje krvnih pripravaka za kirurgiju, kardiokirurgiju i JIL SKB Mostar u periodu od 2010- 2013. g., u: 2. kongres udruge/udruženja anestetičara u bih s međunarodnim sudjelovanjem, rujan 2014., Rauce, 2014., (koautori O. Stojčić, M. Marijanović) –  http://www.rauche.net/teme/krvni-pripravci/

–        „Transfuzijsko liječenje krvi i krvnim pripravcima“, u: 3. kongres Udruženja / Udruge  Anestetičara u Bosni i Hercegovini – Vlašić, svibanj 2015., Sarajevo, 2015., (koautori O. Stojčić, M. Marijanović);

–        „Transfuzijsko liječenje višestruko imuniziranih bolesnika (prikaz slučaja)“, u: 3. kongres Udruženja/Udruge anestetičara u Bosni i Hercegovini – Vlašić, svibanj 2015., Sarajevo, 2015., (koautori M. Sušac, D. Buhovac, S. Klarić);

–        „Neželjene reakcije tijekom i nakon darivanja krvi“, u: 3. kongres Udruženja/Udruge anestetičara u Bosni i Hercegovini – Vlašić, svibanj 2015., Sarajevo, 2015., (koautori D. Banović, M. Sesar, M. Ćorić);

–        „Zadovoljstvo dobrovoljnih darivatelja krvi profesionalnošću zdravstvenih tehničara tijekom darivanja krvi“, u: Prepoznatljivost rada medicinskih sestara/tehničara u sustavu zdravstva (3. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 14. i 15. svibnja 2015. godine Mostar), Mostar, 2015., (koautor O. Stojčić);

–        „Hemovigilance – sustavni nadzor nad transfuzijskim liječenjem“, u: Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU (4. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, svibanj, 2016., (koautori O. Stojčić i suradnici);

–        „Suvremena imunohematološka dijagnostika i praćenje imunizacije u trudnoći“, u: Jačanje primaljske skrbi (II. simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, svibanj 2016.), Mostar, 2016., (koautori O. Stojčić, M. Marijanović);

–        „Hemolitička bolest novorođenčeta vs direktni coombs test“, u: Jačanje primaljske skrbi (II simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, svibanj 2016., Mostar, 2016., (koautori O. Stojčić, V. Buhovac).

PREDMETI KOJE IZVODI Transfuzijska medicina, Epidemiologija
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Pastoralna medicina.
Webmail