Tomo KNEŽEVIĆ

()
NASTAVNIK Mr. sc. TOMO KNEŽEVIĆ, viši asistent – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik – viši asistent
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 23. listopada 1954., Zenica – Donji Čajdraš, BiH

Osnovna škola: Donji Čajdraš i Zenica (1961.-1969.)

Srednja škola: Klasična gimnazija na Šalati u Zagrebu (1989.-1973.)

Visokoškolska izobrazba: Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1973.- 1980.)

Svećeničko ređenje: u župi Čajdraš 4. srpnja 1980.  

Magisterij: 1982. magistar teologije u Innsbrucku (Austrija)

Licencijat: 1985. licencijat iz teologije u Innsbrucku (liturgika, dogmatika, moralna teologija)

SLUŽBE Neke od brojnih služba:

–        Kapelan u župi Presvetog Trojstva u Sarajevu i Srca  Isusova u Prozoru (1980.-1981.);

–        Notar u kancelariji Nadbiskupije, osobni tajnik vrhbo­sanskog nadbiskupa i urednik službenog glasila Vrh­bosna (1985.-1987.);

–        Nastavnik liturgike, liturgijskog pastorala i njemačkog jezika na Vrhbo­sanskoj katoličkoj teologiji (od od 1986.);

–        Nastavnik liturgike i liturgijskog pastorala na Teološkom institutu u Mostaru (od 1987/88.)

–        Član Vijeća Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral u Zadru (od 1989.);

–        Član Uredničkog odbora liturgijsko-pastoralnog listića Živo vrelo (Za­dar) i Vijeća BKJ za liturgiju (od 1989.);

–        Dijecezanski  ravnatelj Papinskih misijskih djela Vrhbosanske nadbiskupije (od1996.);

–        Član (i tajnik) Liturgijskog vijeća BK BiH (od 1998.)

–        Nacionalni ravnatelj Papinskih misij­skih djela Bosne i Hercegovine (2001.-2006.);

–        Zamjenik glavnog urednika misijskog informativnog lista Ra­dosna vijest (od 2001.);

–        Član Vijeća za međureligijski dijalog BK BiH (od 2004.)

–        Ravnatelj Ureda katoličkog dušobrižništva Federalnog ministarstva obrane (od 2005.) i od ravnatelj Ureda katoličkog dušobrižništva Ministarstva obrane BiH (2006. do 2011.);

–        Član Hrvatskog društva katoličkih novinara (2010.);

–        Nastavnik liturgike na Studiju glazbene umjetnosti u Kreševu, područni studij Sveučilišta u Mostaru (od 2014.);

–        Član Papinskog vijeća za međunarodne euharistijske kongrese (od 2015.);

–        Ravnatelj Caritasa BiH s petogodišnjim mandatom ( od 2015.).

OBJAVLJENI RADOVI Prevoditelj i prerađivač knjiga, uređuje imendanske i liturgijske kalendare na nacionalnoj i dijecezanskoj razini te direktorija i liturgijskih vodiča za euharistijska slavlja. Sudionik je i predavač na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te plodni pisac znanstvenih, stručnih i popularnih članaka.

 

Knjige:

Die eucharistische Konzelebration, Innsbruck, 1982. (magistarski rad – rukopis);

Die eucharistische Konzelebration. Eine liturgie-geschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Vaticanum II., Innsbruck 1985. (licencijatski rad- rukopis);

– Čajdraš u mome srcu,  Zenica-Čajdraš, 2012.

 

Prijevod i prerada knjiga:

–        ADOLF ADAM, Das Kirchenjahr mitfeiern. Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der Liturgieerneuerung, Freiburg i. Br. 31983. (u rukopisu);

–        ADOLF ADAM, Slaviti crkvenu godinu. Povijest i značenje nakon liturgijske obnove, Priručnici Vrhbosanske katoličke teolo­gije, Sarajevo 2003.;

–        ADOLF ADAM, Erster Teil. Allgemeine Liturgik, u: Grundriß Liturgie, Freiburg i. Br., 1985., 11-100.;

 

Imendanski i liturgijski kalendari:

–        Uređivanje Imendanskog i Uredskog liturgijskog kalendara za Hr­vat­ski institut za liturgijski pastoral u Zadru, od 1989. godine;

–        Liturgijski kalendari vrhbosanske nadbiskupije

–        Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova (godišta od 2008/9. do 2015./16.)

–        Liturgijski vodič euharistijskog slavlja proglašenja blaženima Drinskih mučenica, Sarajevo 2011.

–        Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje i susret duhovnih zvanja sa Svetim Ocem Franjom, Sarajevo, 2015.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

–        „Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama“, Sveta Cecilija, 4/1991., 75-81;

–        „Liturgika i liturgijski pastoral“, u: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990., Studia Vrhbosnensia 5, Sarajevo – Bol, 1993., 195-210;

–        „Liturgijska odjeća u životu Crkve“, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije (dalje: VĐSB), 4/1998., 244-249;

–        „Povijest župe Čajdraš“, Hrvatska misao, 7-8/1998., 124-136;

–        „Liturgijski pribor“, Služba Božja, 3/1998., 295-306;

–        „Liturgija i pučka pobožnost“, VĐSB, 11/1999., 706-710

–        „Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija“, u: Josip Stadler život i djelo, Studia Vrhbosnensia 11, Sarajevo, 1999., 93-107;

–        „Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas“, Vrhbbosnensia 1/2001., 109-138.

–        „Međunarodni vojni apostolat“, Vrhbosna, 2/2002., 181-187.

–        „Sakrament otkupljenja“, Vrhbosna, 4/2004., 437-443.

–        „Upoznajmo Djelo svetog djetinjstva“, Vrhbosna,  4/2004., 450-455.

–        „Redakcija dijela knjige Vinka kardinala Puljića: Slavlje u svetištima“, u: V. PU­LJIĆ, Ne trnite svjetla. Izbor iz propovijedi, Sarajevo, 2005., 293-336.

–        „Misijske aktivnosti na području Nacionalne uprave PMD BiH“, Vrhbosna, 2/2006., 195-203.

–        „Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu“, VĐSB, 11-12/2007., 884-894.

–        „Slika vojnoga dušobrižništva u Bosni i Hercegovini“, u: Izazovi vojnoga dušobrižništva u Europi, Zagreb, 2007., 81-91.

–        „Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu“, Vrhbosnensia, 2/2007., 267-305.

–        „Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice“, VĐSB, 5/2008., 441-445.

–        „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“, Vrhbosna, 4/2009., 405-410.

–        „Katolička crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas“, u:  Imamska služba u vojsci“ (Zbornik radova, Sarajevo, 28. april 2009. godine), Sarajevo, 1430./2009., 126-172.

–        „Vojno dušobrižništvo. Put do vojnog ordinarijata“, Gardist, 4/2011., 38-42.

–        „Ususret beatifikaciji. Drinske mučenice uskoro među blaženicima Katoličke crkve“, Gorući grm, 10/2011., 59-75.

–        „Vrhbosanska nadbiskupija u građenju duhovne skrbi za vojnike, redarstvenike i zatvorenike“, Vrhbosnensia, 2/2011., 285-308.

–        „Euharistijsko slavlje – središnji događaj posjete Ivana Pavla II. Banjoj Luci“, u: Ljubav sve nadvladava. Ivan Pavao II. u Banja Luci 2003.-22. lipnja – 2013., 80-91.

–        „Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja“, Magnificat, 14/2013., 2-7.

PREDMETI KOJE IZVODI Povijest liturgije, Teologija liturgije, Liturgijska godina, Štovanje svetih i časoslov, Sakramenti i blagoslovine
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Opća liturgika, Liturgika: Sveta vremena – temporal i sanktroral, Pastoralna teologija liturgijskih slavlja

 

Webmail