Ante KOMADINA

()
NASTAVNIK Dr. sc. ANTE KOMADINA, doc. – svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA TKIM i Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan
RAD NA TKIM – u Stalni nastavnik i nositelj kolegija
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 27. ožujka 1953., Mostar, BiH

Osnovna škola: Mostar

Srednja škola: Klasična gimnazija “Ruđer Bošković”  u Dubrovniku, maturirao 1971.

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1971.-1973.) i Katoličko sveučilište u Eichstättu /Njemačka/ (1973.-1976.)

Svećeničko ređenje: župa Šipovača – Vojnići, 29. lipnja 1977.

Magisterij (licencijat): 1979. – Papinsko lateransko sveučilište u Rimu – Teološki fakultet Alfonzijanske akademije (1977.-1979.),

Doktorat: 1982. – Papinsko lateransko sveučilište u Rimu – Teološki fakultet Alfonzijanske akademije (1979.-1982.) s disertacijom: Il matrimonio musulmano.

SLUŽBE – Nastavnik moralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1985.-1994.);

– Predstojnik Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (1987.-1988.) i zamjenik predstojnika (1988.-1994.);

– Nastavnik moralne teologije i povijesti religija na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 1987. do danas);

– Glavni urednik katoličkog mjesečnika Crkve na kamenu (1988.-1989.) i njezin tehnički urednik (1982.-1985.)

– Honorarni predavač moralne teologije na Teološko-katehetskom institutu u Splitu (1993.);

– Nastavnik povijesti religija na Teološkom institutu u Dubrovniku (1996.-1997.);

– Ravnatelj Caritasa Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan (1999. do danas);

– Nastavnik “Bioetike” na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru (od 2009.)

– Nastavnik bioetike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 2016.

– Nastavnik “Socijalnog nauka religijskih zajednica” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2011.);

– Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na Sveučilištu u Mostaru (2013.)

OBJAVLJENI RADOVI Autor je i priređivač više knjiga, sudionik na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim simpozijima  i skupovima te autor znanstvenih, stručnih i duhovno-vjerskih članaka, posebno iz područja moralne teologije i bioetike.

 

Knjige:

 

–        Il matrimonio musulmano, Academia Alfonsiana, 1983.

–        Bogu, Crkvi i hrvatskome rodu, Zbirka razmatranja o vjerskim, moralnim i društvenim pitanjima, Cnak, Mostar, 2000

–        Moral ljubavi, Zbirka radova iz moralne teologije, Caritas, Mostar, 2008.

–        Staza u život, Caritas Mostar, Mostar 2012.;

–        Veličina evanđeoske malenosti, Život i djelo don Marka Perića,  (priredio),  Biskupski ordinarijat Mostar, 1997.

 

Skripta:

 

–        Povijest religija, Teološki institut, Mostar, 1994. (skripta za studente teoloških studija)

–        Bioetika, Mostar, 2009.

–        Socijalni nauk religijskih zajednica, Mostar 2011.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

 

–        “Kršćanski pristup ljubavi, spolnom životu i braku”, Crkva u svijetu, 3/1983., 236 – 247.

–        “Pojam i značenje simbola u životu Crkve”, Kateheza, 1/1985., 36-44.

–        “Pred tajnom zla i grijeha”, Obnovljeni život, 1/1986., 42-55.

–        “Svećenikova služba pomirenja”, u: Svećenikova pastirska služba, Vrhbosanska visoka katolička škola, Sarajevo, 1988., 27 – 52.

–        “Interkonfesionalni odnosi na području Trebinjske biskupije”, u: I. PULJIĆ (prir.), Tisuću godina Trebinjske biskupije, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo, 1988., 125-134;

–        “Spisateljska djelatnost nadbiskupa dr. Petra Čule”, u: A. LUBURIĆ – R. PERIĆ (prir.),  Za Kraljevstvo Božje. Život i djelo nadbiskupa dra Petra Čule, (Zbornik radova sa Studijskoga dana, Mostar, 16. lipnja 1990.); Crkva na kamenu, Mostar, 1991., 289-304;

–        “Don Andrija Majić u rješavanju ‘Hercegovačkog slučaja”, u: Ž. MAJIĆ (prir.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića, Crkva na kamenu, Mostar, 1998., 207-252;

–        „Razmišljanje o pismu Svetog oca Ivana Pavla II. starijim osobama”, u: Vaši će starci sanjati sne, Caritas BK BiH, Sarajevo, 2003., 23 – 36.

–        “Don Ivan Raguž”, u: B. GOLUŽA (prir.), Svjedoci vjere i rodoljublja, (Zbornik radova), Crkva na kamenu, Mostar, 2005., 389.-428;

–        “Caritasarbeit in Bosnien-Herzegowina”, u: 11. Internationaler Kongress “Christen in Europa”, Renovabis, Freising, 2007., 133 – 137.

–        “Ljudski život od naravnog začeća do naravne smrti”, u: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi, BK BiH, Sarajevo, 2008., 87 – 102.

–        “Čuvstveni i spolni odgoj osoba s posebnim potrebama u skladu s kršćanskim ćudorednim načelima”, u: D. ŽUPARIĆ – K. VIŠATICKI (ur.), Za slobodu stvoreni, Studia Vrhbosnensia, Sarajevo – Zagreb, 2013., 89 – 110.

–        “ Povijesni razvoj crkvene skrbi za bolesnike”, Služba Božja, 3-4/2013., 265-283;

–        “Povijesni razvoj crkvene skrbi za bolesnike, Glasnik hrvatskog katoličkog društva, 4/2013., 33-40.

PREDMETI KOJE IZVODI Bioetika, Socijalni nauk religijskih zajednica
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Moralna teologija,  Bioetika, spolni i ženidbeni mora, Socijalni nauk Crkve, Znanost o religijama – posebno o islamu.

 

 

Webmail