Milenko KREŠIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. MILENKO KREŠIĆ, doc. – svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 23. studenog 1971. u Čapljini, BiH

Osnovna škola: Hutovu, poćina Neum, 1986.

Srednja škola: Klasična gimnazija na Šalati u Zagrebu, 1990.

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1991.-1997.)

Svećeničko ređenje: Katedrala u Trebinju, 1997.

Magisterij (licencijat): 2004. teologije, smjer Povijest Crkve, na Papinskom sveučilištu Svetog Križa u Rimu (2002.-2004.), s radom: Odnosi Katoličke Crkve i Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.),

Doktorat: 2009. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Povijesti (2004.-2009.) s disertacijom: Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima u vrijeme osmanske vladavine: Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.).

SLUŽBE – Župni vikar u Mostaru i Studencima (1997. – 2002.);

–  Župni vicar u župi Aladinići, Trebinjsko-mrkanska Biskupija (2004.-2009.);

–  Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu  u Mostaru (2004.-2016.) –  predavao: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Povijest Crkve u Hrvata, Kršćansku arheologiju, Biblijsku arheologiju i Metodologiju znanstvenog rada);

– Župni upravitelj katedralne župe u Trebinju (2009.-2015.);

– Dekan Trebinjskog dekanata (2013.-2015.);

– Nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 2015.)

– Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na KBF-u (2015.)

OBJAVLJENI RADOVI Autor je i priređivač više knjiga, sudionik na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim simpozijima te autor znanstvenih i stručnih članaka, posebno iz područja opće i crkvene povijesti.

 

Knjige:

–        Crkva i država u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.), Crkva na Kamenu, Mostar, 2006 /objavljena na talijanskom: La Chiesa e lo Stato in Croazia (1941-1945), Editrice Shalom, Ancona, 2006./

–        Don Vidoje Maslać i Trebinjsko-mrkanska biskupija 1795.-1862., Humski zbornik XIV, Župni ured Trebinje, Trebinje, 2012.

–        300 godina župe Dubrave, priredio M. KREŠIĆ, Humski zbornik, Aladinići, 2006.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

 

–        „Don Martin Krešić“, u: B. GOLUŽA (prir.), Svjedoci vjere i rodoljublja, (Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini), Crkva na Kamenu, Mostar, 2005., 203-228.

–        „Povijesne okolnosti osnutka i osnutak župe Dubrave u Trebinjskoj biskupiji prije 300 godina“, Croatica Christiana Periodica, 57(2006.), 103-129. Isto, u: M. KREŠIĆ (prir.),  300 godina župe Dubrave, (Zbornik radova), Aladinići, 2006., 75-108.

–        „Statistika današnjih župa nastalih na području župe Dubrave“, u: M. KREŠIĆ (prir.),  300 godina župe …, 409-425.

–         „Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48(2006.), 439- 452.

–        „Dubljani u izvještajima o Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji iz turskog vremena“, u: I. PULJIĆ – S. VUKOREP (prir.), Dubljani, Humski zbornik X., Ravno, 2007., 121-135.

–        „Bosnia and Herzegovina and consequences of exclusivist ideologies“, Review of Croatian History , 1(2007.), 75-108.

–        „Svećenici na službi i rodom iz župe Gradac“, u: A. ĐEREK – Z. MATUŠKO – I. PULJIĆ, Župa Gradac, Humski zbornik XII., Gradac, 2009., 75-114.

–        „Hercegovina sredinom 19. stoljeća“,  u: P. MILANOVIĆ, Mučeništvo Marka Milanovića, Crkva na Kamenu, Mostar, 2010., 26-45.

–         „Depopulacija jugoistočne Hercegovine izazvana turskim osvajanjem“, Povijesni prilozi, 39 (2010.), 107-123; Isto u: I. LUČIĆ, Hum i Hercegovina kroz povijest (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., 757-778.

–        „Crkveno uređenje jugoistočne Hercegovine (Trebinjske biskupije) u 17. stoljeću“, Vrhbosniensia, 15(2011.), 57-70.

–        „Svećenici Medvjedovići iz Orahova Dola“, u: I. PULJIĆ (prir.), Od Dubrave do Dubrovnika, Prigodom 300-godišnjicu rođenja Ruđera Boškovića, Humski zbornik XIII., Neum – Dubrovnik, 2011., 255-274.

–        „Demografska slika župe Studenci (1908.-2008.)“, u: A. PAVLOVIĆ (prir.) Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 238-246.

–        „Životni put don Stjepana Batinovića“, u: I. ŠUTALO (prir.), Stjepan Batinović svećenik vjere, (Zbornik radova o don Stjepanu Batinoviću), Crkva na Kamenu, Mostar, 2014., 55-95.

–        „Raseljavanje i doseljavanje katoličkog stanovništva na prostoru stare katoličke župe Dubrave od kraja 15. do kraja 18. stoljeća“, u: M. MARIĆ (prir.), Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., 161-174.

–        „Osvrt na tematike iz ‘otomanskog vremena’ u djelima dr. fra Dominika Mandića“, u: R. JOLIĆ, Dr. fra Dominik Mandić, (Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar-Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), Mostar – Zagreb,  2014.), 945-965.

–        „Doprinos Krunoslava Draganovića hrvatskoj crkvenoj historiografiji do 1945. godine“, u: D. TOMAŠEVIĆ – M. AKMADŽA (ur.), Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub, (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. Godine), Sarajevo,  2014., 55-67.

–        „Krunoslav Draganović, Bibliografija“, u: D. TOMAŠEVIĆ – M. AKMADŽA Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub, (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013., godine), Sarajevo, 2014., 505-511.

–        “Povijesno-pravne činjenice o mrkanskoj biskupiji”, Vrhbosnensia, 19(2015.), 31-43.

PREDMETI KOJE IZVODI Opća povijest Crkve, Povijest Crkve u Hrvata, Kršćanska arheologija
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Povijest Crkve u Hrvata;

 

 

Webmail