Niko LUBURIĆ

()
NASTAVNIK NIKO LUBURIĆ, prof., asistent – svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katedralna župa u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik – asistent
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 21. studenoga 1951., Studenci, općina Ljubuški, BiH

Osnovna škola: Studenci i Ljubuški (1959.-1966.);

Srednja škola: Klasičnu gimnazija u Splitu (1966.-1970.);

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1970.-1977.)

Svećeničko ređenje: 29. 06. 1977. u Šipovači

Studij crkvene glazbe: Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

SLUŽBE –        Župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.), župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru (2010-.2012.) i katedralnoj župi u Mostaru (1981.-1990. i od 2012.);

–        Član Biskupske komisije za promicanje liturgijskoga pjevanja u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji (1980.-1990.);

–        Nastavnik crkvene glazbe na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu i potom na KBF-u (1993. – 2010.);

–        Nastavnik crkvene i glazben  kulture na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2010.)

–        Član uredničkoga vijeća Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu (od 1997.), član uredništva Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu (od 2007.) i redoviti član Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika u Zagrebu (od1998.);

–        Član Vijeća za liturgiju Biskupske konferencije BiH (od 2001.) i Odbora za promicanje liturgijskoga pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji (2002.);

–        Doživotni član Hrvatskoga kulturnog društva Napredak u Sarajevu (od 2004.) i član Upravnog odbora  Napretka u Mostaru (od 2014.);

–        Član Prezbiterskog vijeća hercegovačkih Biskupija (2012.)

–        Redoviti član Hrvatskoga književnog društva Sv. Jeronima u Zagrebu (od 2015.)

OBJAVLJENI RADOVI Uz autorske knjige, suautor je crkvenih pjesmarica, pisac više znanstvenih i stručnih članaka i oko 200 drugih kraćih priloga. Suradnik je u brojnim časopisima i listovima poput: Vrhbosnensia, Sveta Cecilija, Glas Koncila, Katolički tjednik, Crkva na kamenu, Naša ognjišta, Hrvatsko slovo, Povezanost i dr. Uglazbljuje i harmonizira liturgijske popijevke, istražuje crkvenu i narodnu glazbenu baštinu koju prikazuje u stručnim časopisima i drugim listovima, osnivač je i zborovođa bogoslovskih i studentskih te više župnih i crkvenih mješovitih, dječjih i drugih zborova te orkestara po župama, posebno u Mostaru i Sarajevu, a s njima je održao brojne nastupe i koncerate.

 

Knjige:

–        Duhovne popijevke iz Hercegovine, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1994.;

–        Notni zapis litanija iz Hercegovine, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb, 2006.;

–        Da se ne zaboravi, Glazbena izvješća iz Sarajeva 1997.-2007., Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo, 2008.;

–        Crkvene popijevke iz Hercegovine, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb – Sarajevo, 2010. (crkvena pjesmarica s orguljskom pratnjom (pjevnik, kantual);

–        Nove duhovne popijevke i neke prigodne, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb – Sarajevo, 2014., (crkvena pjesmarica s orguljskom pratnjom (pjevnik, kantual).

 

Supriredio pjesmarice i liturgijski vodič:

–        Pjevajte Gospodu pjesmu novu Hrvatske biskupske konferencije, Glas Koncila, Zagreb, 2003. (hrvatska liturgijska pjesmarica, II. popravljeno i dopunjeno izdanje);

–        Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Glas Koncila, Zagreb – Sarajevo, 2003. (hrvatska liturgijska pjesmarica, II. popravljeno i dopunjeno izdanje);

–        Duša narodna, zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva, Svjetlo riječi, Sarajevo – Zagreb, 2007.;

–        Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Glas Koncila, Zagreb – Sarajevo, 2008. (hrvatska liturgijska pjesmarica, III. popravljeno i dopunjeno izdanje);

–        Duša narodna, zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva, FMC Svjetlo riječi, Sarajevo, 2014. (drugo prošireno izdanje).

–        Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II., Glavni crkveni odbor za doček pape Ivana Pavla II., Sarajevo, 12. – 13. travnja 1997.

 

Znanstveni i stručni članci:

–        „Pomagalo za glazbeno oblikovanje liturgije, Za bolje pjevanje u liturgijskim zajednicama“ (recenzija), Vrhbosnensia, 1 (1998), 179-182;

–        „Korizmene popijevke iz Hercegovine“, u: J. ČIKEŠ (ur.), Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Pasionska baština Bosne i Hercegovine, (Zbornik radova VI. Međunarodnog znanstvenog simpozija, Zagreb – Sarajevo 2008.), Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2010., 339-368;

–        „Crkvene, duhovne i narodne popijevke s narodnim običajima u župi Studenci“, u:  A. PAVLOVIĆ (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na kamenu, Mostar, 2011., 544-565.

–        „Liturgijska glazba poslije sabora u mostarskoj biskupiji“ (predavanje održano na Seminaru za crkvene glazbenike 1990. u organizaciji Institut za crkvenu glazbu KBF-a u Zagrebu), Sveta Cecilija, 4 (1992), 90-92;

–        „Duhovne popijevke iz Hercegovine, Popijevke korizmenog vremena“, Sveta Cecilija – Časopis (dalje SC), 1 (1993), 2-10;

–        „Duhovne popijevke iz Hercegovine, Euharistijske popijevke“, SC, 2/1993., 30-34;

–        „Duhovne popijevke iz Hercegovine, Popijevke božićnog vremena“,  SC, 3/1993., 59-66.

–        „Duhovne popijevke iz Hercegovine, Ostale korizmene popijevke“, SC, 4/1993., 95-98.

–        „Duhovno-glazbeno blago iz Hercegovine, Ostale korizmene popijevke“, SC, 1/1994., 10-14; 2/1994., 35-38; 3/1994., 73-74.

–        „Duhovne popijevke iz Hercegovine, Popijevke božićnog vremena“, SC, 1-2/2006., 10-15.

–        „Gospin plač, Korizmena popijevka iz Hercegovine“, SC, 3-4/2007., 18-23.

–        „Duhovne popijevke korizmenoga vremena iz Hercegovine“, SC, 3-4/2008., 23-27; 1-2/2009., 37-40; 3-4/2009., 46-48; 1-2/2010., 36-38; 3-4/2010., 42-43; 1-2/2011., 52-53; 3-4/2011., 40-41; 1-2/2012., 40-41; 3-4/2012., 42-43; 1-2/2013., 20-22.

–         „Duhovne popijevke božićnoga vremena iz Hercegovine“, SC, 3-4/2013., 32-33; 1-2/2014., 42-43.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Crkvena glazbena kultura, Glazbena kultura

 

Webmail