Lucija PETROVIĆ

()
NASTAVNIK Mr. sc. LUCIJA PETROVIĆ, viši asistent
USTANOVA ZAPOSLENJA Umirovljenica; Teološko-katehetski institut Mostar
RAD NA TKIM – u Stalni nastavnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 14. travnja 1949., Kovačevac kod Busovače, BiH

Osnovna škola: Busovača

Učiteljska škola: Travnik (1964. – 1968.).

Visokoškolska izobrazba: Filozofski fakultet u Sarajevu – odsjek filozofija-sociologija (1974.-1978.), diplomirala 1978.

Magisterij (licencijat): 1987. – magisterij filozofskih znanosti – Filozofski fakultet u Sarajevu.

SLUŽBE – Stručni suradnik za obrazovanje u općinskom komitetu u Zenici (1978.-1987.);

– Pomoćnik ravnatelja Medicinske škole u Zenici (1987.-1989.);

– Viši prosvjetni savjetnik u Međuopćinskom pedagoškom zavodu Zenica (1989.-1993.);

– Nastavnik – vanjski suradnik na Mašinskom fakultetu u Zenici (1989.-1993.);

– Načelnik za osnovno školstvo u Zavod za školstvo HR H-B u Mostaru (1993.-2001.);

– Nastavnik – vanjski suradnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 1994.);

– Šef Odjela za ocjenjivanje, istraživanje i razvoj i potom ravnatelj Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS (od 2001.-2008.).

OBJAVLJENI RADOVI Sudjeluje na simpozijima, tribinama i stručnim skupovima kao predavač i moderator u području odgoja i obrazovanja, sudionik istraživanja i projekata te donošenja školskih standarda (hrvatski jezik, matematika, fizika, biologija, kemija), koautor je školskih udžbenika i drugih didaktičkih sredstava te suradnik u stručnim i kulturnim časopisima: Škola, Motrišta, Didaktički putokazi i Naša škola.

 

Knjige (obrazovni projekti):

Eksterno ocjenjivanje učeničkih postignuća u razrednoj nastavi, Agencija za standarde i ocjenjivanje i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS, Sarajevo, 2002. (koautor D. SARAJLIĆ);

Opća ocjena učeničkih postignuća u osnovnoj školi, Agencija za standarde i ocjenjivanje i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS, Sarajevo, 2004. (koautor S. STEVIĆ i D. SARAJLIĆ);

Eksterno ocjenjivanje učeničkih postignuća u osnovnoj školi (biologija, kemija i fizika) – Stručni izvještaj, Agencija za standarde i ocjenjivanje i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS, Sarajevo, 2006. (u suautorstvu s D. SARAJLIĆ);

‘TIMSS 2007’ – Međunarodna studija trendova znanja iz matematike i predmeta prirodnih znanosti – Izvještaj o postignućima učenika završnog razreda osnovne škole u BiH iz matematike i predmeta prirodnih znanosti, Agencija za standarde i ocjenjivanje i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS, Sarajevo, 2008. (koautor Ž. DŽUMHUR);

Eksterno ocjenjivanje učeničkih postignuća iz materinskoga jezika i matematike u osnovnoj školi (komparativna analiza rezultata iz 2004. i 2008.), Agencija za standarde i ocjenjivanje i ocjenjivanje u obrazovanju za FBiH i RS, Sarajevo, 2008. (sa suradnicima);

 

Školski udžbenici (više izdanja):

–        Čudesne matematičke zgode, udžbenik s vježbenicom za III. razred osnovne škola”, Autori: L. Petrović, Ž. Manzoni, G. Paić, A. Smajić, Školska naklada, Mostar, 2004. i dalje – Zbirke zadataka):

–         Matematičke zgode, udžbenik s vježbenicom za I. razred osnovne škole, Autori: L. Petrović, Ž. Manzoni, G. Paić, A. Smajić, Školska naklada, Mostar, 2004.

–        Matematičke zgodice, nastavni listići za I. razred osnovne škole, Autori: L. Petrović, B. Jagodić, G. Pajić, Ž. Manzoni, Školska naklada, Mostar, 2004.

–        Vesele matematičke zgode, udžbenik s vježbenicom za IV. razred osnovne škole, Autori:L. Petrović, Ž. Manzoni, G. Paić, A. Smajić, Školska naklada, Mostar, 2005. sa Zbirkom zadataka

 

Znanstveni i stručni članci:

–  „Kratki naputci za rad u kombiniranim odjelima razredne nastave“, Škola – Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 1995.

– „Sloboda i odgovornost“, Motrišta – Glasilo Matice hrvatske Mostar, 1999.

– „Standardima i ocjenjivanjem do kvalitetnoga obrazovanja“, Didaktički putokazi, Časopis za nastavnu teoriju i praksu, 27/2002., (koautor S. Stević),

– „Ocjenjivanje-bitna sastavnica nastavnog procesa“, Škola – Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 3/2007., 31-37.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Povijest filozofije, Logika, Opća psihologija.
Webmail