Draženko MARIJANOVIĆ

()
NASTAVNIK DRAŽENKO MARIJANOVIĆ, prof., asistent
USTANOVA ZAPOSLENJA JP Elektroprivreda HZ HB
RAD NA TKIM – u Asistent – vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenja: 11. studenoga1965., Mostar, BiH;

Osnovna škola: Mostar (1972.-1980.);

Srednja škola: Srednja Elektro-tehnička u Mostar (1980.-1984.);

Visokoškolska izobrazba: Teološko-katehetski institut u Mostaru (2003.-2007.), diplomirao 2007.: profesor vjeronauka-diplomirani kateheta;

Studij kinezilogije, smjer nogomet – Kineziološki fakultet u Zagrebu (1999.-1002.)

Status: Katolički laik, u kršćanskom braku, otac troje djece.

SLUŽBE –        Radnik u Elektroprivredi (1988.-1991.);

–        Profesionalni vojnik u postrojbama HVO-a (1991.-2001.);

–        Radnik u JP Elektroprivreda HZ HB  (od 2001.):

–        Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2008.).

OBJAVLJENI RADOVI Knjige:

–        Bogu na slavu, (priredili don D. Filipović i D. Marijanović), Crkva na kamenu, Mostar, 2008.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Tjelesna i zdravstvena kultura.
Webmail