Marko ŠUTALO

()
NASTAVNIK Dr. sc. MARKO ŠUTALO, – svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Župa Aladinići

Teološko-katehetski institut Mostar

RAD NA TKIM – u Stalni nastavnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 31. kolovoza 1973., Čapljina, BiH.

Osnovna škola: Cerovica (1980.-1984.) i Hutovo (1984.-1988.).

Srednja škola: Klasična gimnazija na Šalati u Zagrebu (1988.-1991.) i Klasična gimnazija u Splitu (1991.-1992.), maturirao 1992.

Visokoškolska izobrazba: Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1992.-1998.), diplomirao 1993. s radnjom: Stećci donje Hercegovine.

Svećeničko ređenje: Katedrala, Mostar, 1998.

Doktorat: 2010. – Katolički bogoslovni fakultet Eberhard-Karls sveučilišta u Tübingenu (2006.-2010.) s doktorskom disertacijom: Firmkatechese in Herzegowina. Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten. Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese..

SLUŽBE –        Duhovni pomoćnik u župi Gradina (1998.-2003.) i župni vikar u župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru (2003.-2005.);

–        Vjeroučitelj u Osnovnoj školi u Čitluku i Srednjoj školi u Čitluku ((1998.-2003.) te u Gimnaziji fra Grge Martića u Mostar u (2003.-2005.);

–        Župni upravitelj u župi Bogdašićima i župi Lepetane u Kotorskoj biskupiji (2005.-2006.);

–        Pastoralni suradnik, u vrijeme poslijediplomskog studija, u Hrvatskim katoličkim zajednicama Reutlingen, Tübingen i Metzingen (2006.-2010.);

–        Župni vikarom u katedralnoj župi u Mostaru (2010.-2012.);

–        Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2010.);

–        Upravitelj župe Aladinići-Dubrave (od 2012.);

–        Nastavnik na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (2012.-2015. – predaje Religioznu pedagogiju);

–        Član Katehetskoga vijeća BK BiH

OBJAVLJENI RADOVI Autor je knjige, znanstvenih i stručnih članaka, sudionik na znanstvenim i stručnim skupovima.

 

Knjige:

Firmkatechese in Herzegowina. Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten. Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese, Münster, 2011.

 

Znanstveni i stručni članci:

–        „Vjeronauk – put cjelovitog odgoja čovjeka.“ u: S. PAVLOVIĆ – V. SUŠAC – S. SLIŠKOVIĆ (ur.), Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, (Zbornik radova), Subotica 2012., 378-385;

–        „Darovi Duha Svetoga – život vjere u daru Duha“ u: Sakrament potvrde i odgovornost vjernika za život crkvene zajednice, (Nadbiskupijski pastoralni institut Zagreb), Zagreb 2012., 25-27;

–        “Prema novom pastoralno-katehetskom modelu priprave za sakrament potvrde”, Službeni vjesnik, Mostar, 2/2012., 154-157;

–        „Don Stjepanovo propovijedanje i posvećivanje“ u: I. ŠUTALO (prir.), Stjepan Batinović svećenik vjere, (Zbornik radova o don Stjepanu Batinoviću), Crkva na Kamenu, Mostar,  2014., 121-145.

–        „Stanovništvo župe Stjepan Krst u novim zavičajima: Stolac i Bobanovo selo“, u: M. MARIĆ (prir.), Župa Stjepan Krst (1974.-2014.. Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., 559-569. (suautori R. MARKOVIĆ i P. RAGUŽ);

–        „Tomo Vukšić, ‘Još jedna kap’, Mostar 2005., Službeni vjesnik, 1/2011., 36-37 (recenzija).

PREDMETI KOJE IZVODI
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Religijska pedagogija i katehetika, Religiozni odgoj i kateheza adolescenata i mladih, Religiozni odgoj i kateheza djece predškolske dobi, Školska pedagogija.
Webmail