Šimo MARŠIĆ

()
NASTAVNIK Izv. prof. dr. sc. ŠIMO MARŠIĆ, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nositelj kolegija i vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 1. siječnja 1974., Vidovice, BiH

Osnovna škola: Vidovice, 1988.

Srednja škola: Klasična gimnazija u Dubrovniku i Pazinu, 1992

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Bolu na Braču i u Sarajevu (1992.- 1998.)

Svećeničko ređenje: 29. lipnja 1998., Sarajevo

Magisterij (licencijat): 2001. – Pastoralna teologija na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu (1999.-2001.) s magistarskom radom: Il gruppo nella pastorale giovanile – un quadro di riferimento.

Doktorat:  2004. –  Pastoralna teologija na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu (2001.-2004.), s temom doktorske disertacije: Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo)

SLUŽBE – Župni vikara u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu (1998.-1999.)

– Nastavnika Pastoralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (od 2004.)

– Povjerenik za pastoral mladih i pastoral sveučilištaraca Vrhbosanske nadbiskupije (od 2004.)

OBJAVLJENI RADOVI  

Knjige:

– Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo), Pontificia Università di Lateran, Roma, 2004.

– Mladi Vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere: Laički pokreti u službi nove evangelizacije, KBF i Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb,  2013).

 

Znanstveni i stručni članci:

 

– „Laička udruženja mladih – mjesto izgradnje socijalnog i religioznog identiteta“, Vrhbosnensia, 10 (2006.), 207-225.

–  „Laici u biskupiji i demokratskom društvu“, Vrhbosnensia, 12 (2008.), 105-117.

–  „Pastoralna slika obitelji u BiH i mladi u njoj“, Vrhbosnensia, 13 (2009.), 71-81.

– „Bosansko-hercegovačko društvo i mladi: izazovi i mogućnosti crkvenog djelovanja”, Vrhbosnensia, 15 (2011.), 7-29.

–  „Nova evangelizacija pred izazovom integralne formacije unutar skupine mladih u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“, Vrhbosnensia, 19 (2015.), 85-115.

PREDMETI KOJE IZVODI
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kao nositelj predmeta ili nastavnik vanjski suradnik:

Temeljna pitanja pastoralne teologije; Pastoral župne zajednice; Pastoral braka i obitelji

Webmail