Mirna BRKIĆ VUČINA

()
NASTAVNIK Dr. sc. MIRNA BRKIĆ VUČINA, izv. prof.
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenje: 17. travnja 1977., Mostar, BiH

Osnovna škola: Čitluk

Srednja škola: Gimnazija u Čitluku, maturirala 2001.

Visokoškolska izobrazba: Studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – diploma: kroatist

Doktorat: 2007. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s disertacijom: Pikarski roman u hrvatskoj književnosti.

Status: Katolička laikinja, udana, majka jednoga djeteta.

SLUŽBE –        Sudionica u nastavi na Filozofskom fakultetu u Ljubljani kao stipendistica CEEPUS-a (1999.);

–        Asistentica na Filozofskom fakultetu u Mostaru –  odjel za hrvatski jezik i književnost (2001.)

–        Izabrana na istom Fakultetu u znanstveno nastavno zvanje docenta (2008.), te 2014. u zvanje izvanrednoga profesora;

–        Profesorica na dislociranom Studiju hrvatskog jezika i književnosti u Orašju i na   poslijediplomskom studiju Jezici i kulture u kontaktu  na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

–        Voditeljica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2005.-2012.)

–        Članica  Predsjedništva Matice hrvatske – ogranak Čitluk (od 2010.).

OBJAVLJENI RADOVI Znanstvena djelatnost nastavnice obuhvaća područje novije hrvatske književnosti, hrvatske usmene književnosti, terensko proučavanje i zapisivanje usmene književnosti, tradicije i kulture Hrvata na području BiH. Imala je izlaganja na više međunarodnih skupova, a svoje znanstvene i stručne radove objavljuje u relevantnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Objavila je dvije znanstvene knjige te preko 30 znanstvenih i stručnih radova.

 

Knjige:

Mudraci iza maske smijeha. Povijest, teorija i interpretacija pikarskog žanra u hrvatskoj književnosti, Synopsis, Zagreb/Sarajevo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2010.

Noćno lice žene. Suvremena kazivanja o vilama, vješticama i morama Hrvata u Bosni i Hercegovini, Syopsis, Zagreb/Sarajevo, 2013.

 

Neki znanstveni i stručni članci (od 2009.):

–   „Majerovi i Batušićevi siromasi u borbi za goli život“, Riječ, 15(2009.),4, 155-165;

–   „Poslovice – bljesak ljudske mudrosti“, u: Stolačko kulturno proljeće, Matica hrvatska ogranak Stolac, godište VII., 7(2009.), 189-197 (koautor M. KUZMAN);

–   „Otimanje od zaborava…“, predgovor knjizi: Molitve, običaji i priče moga zavičaja, Župni ured Čerin, Matica hrvatska Čitluk, 2009.

–   „Raos između žalosti i smijeha u autobiografskoj trilogiji ‘Vječno žalosni smijeh’“, u: 8. Kijevski književni susreti, (Zbornik radova i pjesama), Kijevo, 2009., 123-141.

–   „Novi hrvatski epitafi na području Brotnja“, Suvremena pitanja, 4(2009.)8, 113-121 (koautor I. ŠKEGRO),

–    „Soptina hercegovačka duologija“, Suvremena pitanja, 5(2010.)10, 88-101.

–   „Topos theatrum mundi u romanima Ive Brešana“, u: Filološke studije, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 1-10.

–   „Igra na pozornici života“, Linqua Montenegrina, 3(2010.)5, 447-467.

–   „Paremiologizmi u spjevovima Smrt Smail-age Čengića i Luča mikrokozma“,  u: Zbornik Ivan Mažuranić (1814-1890) i Crna Gora Cetinje od 27.9. do 1.10. 2009., HDCP „Croatica-Montenegrina“ RH, CKD  Montenegro-Montenegrina u Osijeku i Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Cetinje, Filozofski fakultet J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011., 215-332.

–   „Tko ništa nije naučio iz povijesti, osuđen je da mu se ona ponavlja, Ideja povijesnog circulusa u romanima N. Fabrija, I. Brešana i I. Andrića, u: Filološke studije, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 101-110.

–   „Provjerene činjenice i svjedočanstva o životnoj misiji Zvonka Bušića“, Osvit, 1(2011.)3-4, 322-328.

–   „Ideja povijesnog circulusa u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića“, Hum, 8/2012., 265-276.

–   „Mora, žensko demonološko biće, u suvremenim kazivanjima Hrvata u Bosni i Hercegovini“, u: Filološke studije, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., 37-47.

–   „Paremiološko blago u Raosovim ‘Prosjacima i sinovima’“, u: Sanjari i znanstvenici. (Zbornik radova u  čast 70-godišnjice rođenja Branke Brlenić-Vujić), Filozofski fakultet,  Osijek, 2013., 169-186.

–   „Fatalna žena – intrigantan spoj ljepote i demonskog“, Kultura komuniciranja – Znanstvenostručni godišnjak (Zbornik Znanstvene konferencije kultura komuniciranja – Predstavljanje žene u medijima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2/2013., 175-187 (koautor G. ZOVKO).

–     „Predaje o vilama u tradiciji Hrvata Bosne i Hercegovine“, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres I, (Zbornik radova), knjiga 2, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012., 39-48.

–   „Vještice u suvremenim narativima Hrvata na području Bosne i Hercegovine“, u: Filološke studije, Tom 2, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 221-233.

–   „Iza svake uspješne žene stoji značajna količina ispijene kave“, Motrišta“, 79/2014., 101-103.

–    „Umijeće preživljavanja – razmatranja o Fratarskim pričama I. Andrića“, u: Filološke studije, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, svezak II., 2015., 173-183.

–   „Vile u Pričama iz davnine Ivane-Brlić Mažuranić i suvremenim narativima“, u: Šegrt Hlapić, Od čudnovatog do čudesnog, (Zbornik radova), Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb – Slavonski Brod, 2015., 657-670.

PREDMETI KOJE IZVODI Hrvatska usmena književnost, Hrvatske usmene priče, Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji, Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti,  Hrvatski povijesni roman  te Likovi pikara u hrvatskoj književnosti.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Religijski svijet i religijske teme u književnosti.

 

Webmail