Sanda Smoljo-D.

()
NASTAVNIK Dr. sc. SANDA SMOLJO DOBROVOLJSKI, viši asistent
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI
Rođenje: 2. siječnja 1982., Sarajevo, BiH.

Osnovna škola: Sarajevo/Kiseljak, (1989. – 1997. godine)

Srednja škola: Katolički školski centar “Sveti Josip”, Srednja medicinska škola  (1997. – 2001. godine), maturirala 2001.

Visokoškolska izobrazba: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu (2001. – 2007), diplomirala 2007.

Magisterij (licencijat): 2011. – studij dubinske psihologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (2008. – 2012.), s magistarskom radnjom: Psicodinamica della coppia. Dall’amore immaturo alla transcendenza orizzontale e verticale.

Doktorat: 2015. – na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, s doktorskom disertacijom: The influence of Catholic identity on the development of Christian intersubjectivity within the dynamics of the catholic couple.

Izobrazba iz Grupne analize: (od 2016.) Institut za grupnu analizu Zagreb

Stanje: Katolička laikinja, kršćanska ženidba i brak (2012.)

SLUŽBE –        Djelatnik u Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije (2003.-2005.);

–        Djelatnik u Uredu za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije (2005. – 2006.);

–        Stažiranje u Centru za savjetovanje na Institutu Psihologije na sveučilištu Gregoriana (2010. – 2012.);

–        Stažiranje iz psihijatrije u psihijatrijskoj ustanovi Villa Giuseppina u Rimu, pod supervizijom prof. dr. Tommasa Parisia (2012);

–        Voditeljica Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije (od 2014.);

–         Viši asistent na Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 2015.).

OBJAVLJENI RADOVI Znanstveni i stručni članci:

–        “Obitelj – povlašteno mjesto razvijanja zdrave ljudske osobnosti”, u: J. BOŠNJAKOVIĆ (ur.), Izgrađivati zrelu ljudsku osobnost za plodne međuljudske odnose, (Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija u Đakovu, 17. – 18. listopada 2014.), Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 2014., 11-28

PREDMETI KOJE IZVODI
Opća psihologija,

Razvojna psihologija I, II.

PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija religije, Socijalna psihologija, Psihologija učenja.

 

Webmail