Tomo VUKŠIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. TOMO VUKŠIĆ, izv. prof. – vojni ordinarij u BiH
USTANOVA ZAPOSLENJA Vojni ordinarijat u BiH
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 9. siječnja 1954., Studenci, općina Ljubuški, BiH

Osnovna škola: Studenci (1961.-1965.) i Ljubuški (1965.-1969.)

Srednja škola: Klasična gimnazija na Šalati u Zagrebu (1969.-1973.)

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija (1973.-1980.)

Svećeničko ređenje: župa Studenci, 1980.

Magisterij (licencijat):  1984. iz patrologije  na Orijentalnom institutu u Rimu (1982.-1984.)  i 1986. magisterij iz kanonskog prava na Sveučilištu Urbaniana (1984-1986).

Doktorat: 1991. doktorat iz istočnih crkvenih znanosti (odsjek teologija -patrologija) na Orijentalnom institutu (1988.-1991.) s disertacijom I rapporti tra i cattolici e gli ortodossi nella Bosnia ed Erzegovina dal 1878 al 1903.

SLUŽBE – Župni vikar u Katedrali u Mostaru te novinar i lektor mjesečnika Crkva na kamenu (1980.-1982.):

– Tajnik Mostarske biskupije (1986.-1988.);

– Nastavnik na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu /danas KBF/ (od 1991.)

– Nastavnik na Teološkom institutu u Mostaru (od 1987.) i predstojnik Instituta (1991.-1994.)

– Nastavnik na Katehetskom institutu u Dubrovniku (1992.-1997.).

– Vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa (1993.-1998.).

– Predavač na postdiplomskom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (2005.-2011.);

–  Sudski vikar u Mostaru (1993.-2009.),

– Generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije (2009.-2011.);

– Član nekoliko vijeća Biskupske konferencije BiH i ravnatelj Katoličke tiskovne agencije iste BK (1998.-2005.).

– Izbor u zvanje izvanrednog profesora na Katedri ekumenske teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (2009.)

– Vojni biskup u BiH (od 2011.)

– Član Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog (od 2012.);

– Član Mješovitoga povjerenstva za odnose Crkve i države u BiH i Mješovitoga povjerenstva za odnose Crkve i države u Crnoj Gori;

– Predsjednik Vijeća za medije Biskupske konferencije BiH;

– Predsjednik Komisije za nauk vjere Biskupske konferencije BiH i dopredsjednik iste Biskupske konferencije.

OBJAVLJENI RADOVI Objavio je više knjiga i priredio znanstvenih zbornika i monografija. Sudjeluje na znanstvenim simpozijima, domaćim i međunarodnim, te objavljuje na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Suradnik je, urednik i član uredništva raznih časopisa, enciklopedija i novina, od kojih izdvajamo časopise Vrhbosnensia, Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu, Spectrum, Kateheza, Mostariensia, Motrišta, Hum, Prilozi, Forum iuridicum, Nuova Storia Contemporanea te neke mjesečnike i novine: Crkva na kamenu, AKSA, Glas koncila, Vrhbosna, i drugo. Njegova bibliografija broji preko 1.000 naslova različitoga sadržaja.

 

Knjige:

–        I rapporti tra i cattolici e gli ortodossi nella Bosnia ed Erzegovina dal 1878 al 1903, Pontificio Collegio Croato di San Girolamo, Rim, 1991.

–        Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.), Teološki institut Mostar, Mostar, 1994.

–        Confessores fidei. Čule, Čekada, Majić, Nuić, Perić, Crkva na kamenu, Mostar, 2000.

–        Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2000.

–        Još jedna kap, Crkva na kamenu, Mostar, 2005.

–        Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, HKD Napredak, ¹Sarajevo, 1993., ²Sarajevo, 1997. (suautor).

–        Crkva i država u Bosni i Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, Biskupska konferencija BiH, Sarajevo, 2007.

 

Priredio ili suurednik:

–        Istina oslobađa. Zbornik biskupa Pavla Žanića, Crkva na kamenu, Mostar, 1991.

–        Papin posjet sv. Jeronimu / La visita del Papa a San Girolamo, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 1991. (suurednik).

–        Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo-Bol, 1993. (suurednik).

–        Papa u Sarajevu, Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 1997. (govori izrečeni za vrijeme Papina posjeta), (suurednik).

–        Papa u Sarajevu, Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 1997. (govori izrečeni za vrijeme Papina posjeta +  komentari Papinih govora), (suurednik).

–        Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, Katolička tiskovna agencija BK BiH, Sarajevo, 2002. (brošura, posebno: hrvatski, engleski, njemački).

–        Statuti, uredbe, pravilnici, Biskupska konferencija BiH, Sarajevo, 2007. (suurednik).

–        Bibliografija nadbiskupa dr. Ivana Ev. Šarića, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, 2010. (suurednik).

–        U jedinstvu, slobodi i ljubavi. Zbornik u povodu 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljića, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, Zadar, 2015.

 

Neki znanstveni i stručni članci (od 2010.):

 

–        „Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini (1996-2008)“, u: I. Markešić ¸(ur.), Hrvati u BiH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2010., 45-62;

–        „Pastoralni značaj Opservatorija siromaštva i Izvješća o siromaštvu i socijalnoj isključenosti“, u: Z. Malić (pr.), Pričali smo sa siromasima. Siromaštvo i socijalna isključenost koje uočava Katolička crkva u Bosni i Hercegovini, Caritas BK BiH, Sarajevo, 2010., 158-167;

–        „Početci visokoga školstva u Bosni i Hercegovini“, u: V. Majstorović – S.  Juka, Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu u Mostaru 22. svibnja 2009.), Sveučilište u Mostaru, Mostar 2010., 103-138.

–        „Mjesto i uloga katoličkoga bogoslovnog fakulteta u akademskoj zajednici“, u D. Tomašević (ur.), 120. obljetnica Bogoslovije, (Znanstveni skup povodom obilježavanja 120. obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji /Sarajevo, 16. listopada 2010./), Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2011., 23-47;

–        „Biskupi koji su upravljali Katoličkom crkvom u Hercegovini“, u: I. Lučić (ur.), Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011., 117-131;

–        „Fra Nikola Šimović, generalni vikar i savjetnik biskupa Buconjića“, u: R.  Jolić, Fra Nikola Šimović – poglavar i graditelj. U prigodi 100. obljetnice smrti (1912.-2012.), Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar 2012., 89-98;

–        „Kako se bira novi papa“, u: V. Puljić, Moje druge konklave u ožujku 2013. (dnevnik), Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo 2013., 47-65;

–        „Žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća u Bosni i Hercegovini“, u: Komisija HBK i BKBiH za hrvatski martirologij, Hrvatski mučenici i žrtve vremena komunističke vladavine, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012. godine), Glas Koncila, Zagreb, 2013., 127-156;

–        „Pogled na stradanja u Mostarskoj i Trebinjskoj biskupiji za vrijeme Drugoga svjetskog rata, u: Komisija HBK i BKBiH za hrvatski martirologij, Hrvatski mučenici i žrtve…., 312-329;

–        „Rimski prvosvećenici i hrvatski narod“, u: In honorem. Alessandro D’Errico. Apostolski nuncij u BiH, Večernji list d.o.o. Zagreb-Styria Media Group AG-Večernji list BiH, Mostar, 2013., 35-69;

–        „Diplomacija Svete Stolice i poslanje apostolskoga nuncija u službi čovjeka i vrednota“, u: In honorem. Alessandro D’Errico…, 89-94.

–        „Odnosi Svete Stolice i Bosne i Hercegovine“, u: In honorem. Alessandro D’Errico…., 149-160;

–        „Temeljni ugovor između Svete Stolice i Crne Gore , u: In honorem. Alessandro D’Errico…, 405-410;

–        „Mostar kroz povijest“, u: I. Čolak (ur), XXXV. Sveučilište u Mostaru / University of Mostar / Die Universität in Mostar, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2013., 14-85 (hrvatski, engleski, njemački);

–        „Sporazum između Svete Stolice i Kneževine Crne Gore (1886.) i Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice (2011.)“, u: M. Semren (ur.), Gospodin je moja snaga i moja pjesma, (Zbornik radova u čast mons. dr. Franje Komarice povodom 25. obljetnice upravljanja Banjolučkom biskupijom (1989.-2014.), Banjolučka biskupija, Banja Luka 2014., 275-302;

–        „Zaruke i dostojanstvo ženidbe: povijesno-pravni vid“, u: J. Šalković (ur.) Zaručništvo i priprava za ženidbu, (Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013.), Glas Koncila, Zagreb, 2015., 15-29;

–         „Dekret Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve 50 godina kasnije“, u: T. Vukšić (prir.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi, (Zbornik u povodu 25. obljetnice biskupske službe mons. dr. Želimira Puljića, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije), Zadarska nadbiskupija -Dubrovačka Biskupija – Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu – Teološko-katehetski institut u Mostaru, Zadar 2015., 361-383;

–        „Teološke novosti Koncila na području ekumenizma“, u: T. Matulić – M. Cifrak – R. Razum – N. Malović – A. Filić (ur.), Teološki simpozij 50. obljetnica svečanog otvaranja i počeka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-2012.), Zagreb, 15.-17. studenoga 2012., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost – Glas Koncila, Zagreb 2015., 223-232;

–        „Crkveno-pravni aspekt mučeništva i istraživanje za beatifikaciju i kanonizaciju“, u: Komisija Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatski martirologij, Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Zagrebu 13. ožujka 2014. godine), Glas Koncila, Zagreb 2015., 63-102;

–         „Zakonske i druge pravne pretpostavke pastorala zdravstva u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini“, Služba Božja, 3-4/2013., 377-394;

–        „Prirodni priraštaj kao pokazatelj bračnoga morala u katoličkim obiteljima u Bosni i Hercegovini“, Vrhbosnensia, 1/2009., 29-53.

–        „Trapistička visoka filozofsko-teološka škola i početak sveučilišnog obrazovanja u Banja Luci“, Vrhbosnensia, 1/2010., 33-56;

–        „Svjetsko vijeće Crkava i pitanje euharistije na temelju ‘Limskoga dokumenta’“, Vrhbosnensia, 2/2010., 317-339;

–        „Mjesto brodoloma svetoga Pavla (Dj 27,27; 28,1): Malta, Kefalonija ili Mljet“, Vrhbosnensia, 2/2012., 327-343;

–        „Odnos rimske države prema kršćanstvu u IV. stoljeću. Od progona preko tolerancije i slobode do državne vjere“, Vrhbosnensia, 2/2014., 377-301;

–        „Pravni okvir djelovanja Katoličke Crkve i neki podaci o katolicima krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“, Vrhbosnensia, 2/2015., 345-377;

–        „Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu. Četrnaesta opća redovita sinoda biskupa (Rim, 4.-25. listopada 2015.)“, Vrhbosnensia, 2/2015., 463-473;

–        „Počeci visokoga školstva u Bosni i Hercegovini“, Obnovljeni život, 3/2009., 313-333;

–        „Svjetsko vijeće Crkava i pitanje euharistije za jedinstvo kršćana“, Riječki teološki časopis,  2/2010., 685-726.

PREDMETI KOJE IZVODI Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Patrologija, Istočno bogoslovlje, Ekumenska teologija
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Patrologija; Istočno bogoslovlje i ekumenizam.
Webmail