DIPLOMSKI ISPIT NA TKIM-u

U četvrtak, 15. listopada 2020. godine na Teološko-katehetskom institutu Mostar šest studenata uspješno je privelo kraju svoje trogodišnje preddiplomsko i dvogodišnje diplomsko visokoškolsko školovanje (3+2) na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje. Nakon cjelovita završetka oba ciklusa studija i obranom diplomskog rada stekli su akademsku titulu i zvanje magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.

Studenti:

Franciska Alerić s radnjom Obitelj pred izazovima današnjice, mentor dr. sc. Davorka Topić Stipić, doc.;

Maja Babić s radnjom Shvaćanje i ostvarenje Vršnjačko nasilje, mentor dr. sc. Davorka Topić Stipić, doc.;

Matea Ćavar s radnjom Crkva u Brotnju: Stanje i stradanje u II. svjetskom ratu i poraću, mentor dr. sc. Milenko Krešić, izv. prof.;

Josipa Gašpar s radnjom Smisao i značenje slobode: filozofski, psihološko-umjetnički i teološki vidik, mentor dr. sc. Mario Bernadić, doc.;

Dragana Pehar s radnjom Antropologija prognanika i raseljenih lica, mentor dr. sc. Mario Bernadić, doc.;

Danijela Vukoja s radnjom Vjerski odgoj predškolske djece po načelima Montessori pedagogije, mentor dr. sc. Marko Šutalo, doc.,

pristupili su u prostorijama TKIM-a završnoj obrani svojih radova.

Komisiju, koju je Dekan KBF-a imenovao, sačinjavali su: dr. sc. Milenko Krešić, izv. prof., predsjednik komisije, dr. sc. Ivan Ivanda, doc., član i dr. sc. Marko Šutalo, doc., član.

Studentima koji su svoj studij uspješno priveli kraju, želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.