ZAVRŠNI ISPITI NA TKIM-u

U petak, 1. listopada 2021. godine, na Teološko-katehetskom institutu Mostar, obranom završnog rada, sedam studenata uspješno je privelo kraju svoje trogodišnje preddiplomsko visokoškolsko obrazovanje na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi. Nakon završetka prvog ciklusa studija i obranom završnog rada, kako propisuje Statut TKIM-a, stekli su akademsku titulu i zvanje prvostupnika (baccalaureus) religijske pedagogije i katehetike.

Komisiju za polaganje završnih radova na TKIM-u sačinjavali su:

dr. sc. Marko Šutalo, predsjednik komisije, dr. sc. Ivan Ivanda, član i dr. sc. Mile Vidić, član.

Studenti koji su pristupili obrani završnih radova u prostorijama TKIM-a su:

  1. Mila Boras
  2. Vanessa Madžar
  3. Martina Milićević
  4. Anica Orlović
  5. Zrinka Proleta
  6. Marija Propadalo
  7. Ivana Vukoja

Studentima koji su prvi dio svog studij uspješno priveli kraju , želimo puno uspjeha u nastavku studija na TKIM-u.