Antonio POLJAK

()

Dr. sc. Antonio Poljak
Kralja Tomislava 99
BiH – 88 000 Mostar,
E – mail: antonio.poljak2015@gmail.com

Biografija:

Antonio Poljak je rođen 9. lipnja 1974. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završio je u Mostaru 1989. godine. U rujnu iste godine upisao se u Srednju elektrotehničku školu u Mostaru koju je završio 1993. godine. Daljnje školovanje nastavio je u jesen 1993. godine na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi koja je u to vrijeme, zbog ratnih neprilika bila premještena iz Sarajeva u Bosni i Hercegovini u Bol na otoku Braču, u Republici Hrvatskoj. Usporedo s teološkim studijem, završio je Prvu gimnaziju u Mostaru.

Na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi on je završio prve tri godine filozofsko-teološkog studija, a sljedeće je dvije godine studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Filozofsko-teološki studij završio je 2000. godine polaganjem teološkog tezarija te obranom diplomskog rada pod nazivom Katolička crkva u Hercegovini od uspostave redovite crkvene hijerarhije do konca II. vatikanskog koncila (1882. do 1962.). Time je stekao stručni naslov „diplomirani teolog“.

Poslije završetka školovanja, u jesen 2000. godine započeo je raditi u Osnovnoj školi Antuna Branka Šimića u Mostaru, na mjestu učitelja katoličkog vjeronauka. Iste je godine Antonio Poljak sklopio kršćanski brak te ubrzo dobio dvoje djece.

Tijekom rada u osnovnoj školi, Antonio Poljak je pohađao mnoštvo seminara i stručnih skupova te stručnih vjeronaučnih skupova u organizaciji Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije i Zavodom za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru.

Već 2006. godine, on je započeo poslijediplomski znanstveni studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, studij pod nazivom Jezici i kulture u kontaktu, a smjer koji je izabrao bio je filozofija. Nakon polaganja svih ispita 2010. godine, napisao je i obranio kvalifikacijski rad s temom Ideja jedinstva čovjeka i svijeta u Supekovoj epistemologiji. 2012. godine, Antonio Poljak je prijavio pa ubrzo nakon toga i obranio Sinopsis doktorske disertacije. Sukladno pravilima Fakulteta, nakon obrane Sinopsisa disertacije odobrena mu je tema doktorske disretacije pod naslovom: Ideja o jedinstvu čovjeka i prirode. Problemi spoznaje u mišljenju Ivana Supeka.

Antonio Poljak je doktorsku disertaciju obranio 21. listopada 2016. godine te je tako stekao doktorat iz područja humanističkih znanosti, polja filozofije, a grane spoznajne teorije. U doktora humanističkih znanosti Sveučilište u Mostaru promaknulo ga je 6. prosinca 2016.

Od 2016./17. akademske godine, Antonio Poljak predaje kao nastavnik suradnik na Teološko  -katehetskom institutu u Mostaru, i to kolegije sa znanstvenog polja filozofije: filozofija o Bogu (teodiceja) i etika. U lipnju 2017. godine, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu izabrao je Antonija Poljaka u nastavno zvanje višeg asistenta.

Bibliografija:

Znanstveni članci:

  1. „Verifikacija i falsifikacija znanstvenih teorija“, u: Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 4/2008., str. 210.-226.
  2. „O Supekovu konceptu odnosa duše i tijela“, u: Suvremena znanost i vjera (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Mostar, 29. i 30. listopada 2010.), Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar – Ljubljana, 2011., str. 245.-259.