Martina BOŠNJAK

()

Martina Bošnjak Rajič
Dubrovačka ulica br. 11
88 000 Mostar (BiH)
tel: 00387 63 817 712
mail adresa: bmartina3@gmail.com

Obrazovanje:

Rođena 03. 05. 1985. u Mostaru. Osnovnu školu završava u Mostaru 2000., a Gimnaziju fra Grge Martića (jezični smjer) u Mostaru završava 2004. Preddiplomski i diplomski studij pedagogije i filozofije na Sveučilištu u Zadru. Prvostupnički rad na temu Kompjuterska etika – etika informacijskog doba je obranjen na odsjeku za filozofiju 30. 09. 2008. Diplomirala na temu Nova generacija odnosa: roditelji i djeca 9. 11. 2010. na odsjeku pedagogije. U suradnji s dr. sc. Rozana Petani diplomski rad je objavljen u zborniku radova Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih (11. – 12. 6. 2011.) u Tuzli.

Kao zaposleni pedagog u RC „Sveta Obitelj“ dobiva uvjerenje za provođenje slušno integracijskog treninga (10. 02. 2012.), a ovaj oblik glazbene terapije provodila je godinu i pol dana. U suradnji sa pedagoginjom Nikolina Beljo sudjeluje na V. Međunarodnoj interdisciplinarnoj stručno – naučnoj konferenciji u Subotici (11. i 12. 05. 2012.) s radom na temu Rad pedagoga kao izazov u odgoju djece s posebnim potrebama u specijaliziranim ustanovama.

Nakon odrađene pripravničke godine prijavljuje temu za stručni rad Primjena slušno integracijskog treninga u radu s djetetom s hiperaktivnim poremećajem koju je uspješno obranila (16. 10. 2012.).

Od 21. do 23. 03. 2013. sudjeluje na II. Međunarodno znanstvenoj konferenciji u Mostaru s radom na temu Preventivni programi u pedagoškoj praksi, koji je objavljen u zborniku radova pod naslovom Pedagogija, obrazovanje i nastava, a rad je nastao u suradnji sa stručnim timom Centra za djecu, mlade i obitelj Spes.

Pasivno sudjeluje na Trećem hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u djetinjstvu od 26. do 28. 09. 2013. u Zadru, a tema simpozija je bila Tim oko obitelji: zabluda ili stvarnost?

 1. 06. 2014. sudjeluje na seminaru na temu Dosje djeteta – praćenje razvoja i napredovanja djeteta povodom stručnog usavršavanja ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja dječjih vrtića HNŽ-e.
 2. i 18. 10. 2014. aktivno sudjeluje na I. Međunarodnom znanstvenom i umjetničkom simpoziju o pedagogiji u umjetnosti u Osijeku s temom Primjena slušno integracijskog treninga (SIT) u radu s djecom s intelektualnim teškoćama, a naslov simpozija je bio Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja.
 3. 01. 2015. sudjeluje na seminaru na temu Partnerstvo obitelji i dječjih vrtića povodom stručnog usavršavanja ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja dječjih vrtića HNŽ-e.
 4. 05. 2015. sudjeluje na stručnom seminaru odgajateljima u predškolskim ustanovama Katoličke Crkve u BiH-u na temu Suvremeni pogledi na praksu ranoga i predškolskog odgoja.
 5. 06. 2015. sudjeluje na seminaru Odgoj i obrazovanje prema pedagogiji Marije Montessori i Kateheza Dobroga Pastira – vjerski odgoj djece prema načelima Montessori pedagogije održanom u Dječjem vrtiću „Sunčev sjaj – Nazaret“ u Đakovu.
 6. 06. 2015. sudjeluje na seminaru na temu Poticajno prostorno-materijalno okruženje povodom stručnog usavršavanja ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja dječjih vrtića HNŽ-e.
 7. 11. 2015. obranila je specijalistički rad na temu Samoprocjena i procjena roditeljskih kompetencija kao temelj za kreiranje stručne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju te stekla akademski naziv specijalistice rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.
 8. 12. 2015. sudjeluje na radionici dr. Ranka Rajovića na temu NTC sustava učenja I. dio u Mostaru organiziranoj od strane Zavoda za školstvo.
 9. 02. 2016. sudjeluje na seminaru Natalije Ivezić, prof. logoped i sveučilišni specijalist rane intervencije na temu Rana intervencija u terapiji komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja u organizaciji WORLD HOPE International.
 10. – 15. 05. 2016. sudjeluje na stručnom seminaru Rani odgoj za sretno djetinjstvo u Mostaru.
 11. 05. 2016. sudjeluje na stručnom predavanju na temu Važnost intersektorske suradnje i multiprofesionalnog pristupa u području zaštite djece – iskustvo Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba kojeg je održala prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander u Mostaru.

Od 27. 6. do 1. 7. 2016. na Klinici za dječje bolesti Zagreb završeno je stručno usavršavanje Dojenče – senzomotorički razvoj/odstupanja i mogućnosti prevencije i tretmana.

 1. 07. 2016. sudjeluje na seminaru na temu Osobni karton – praćenje razvoja i napredovanja djeteta povodom stručnog usavršavanja ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja dječjih vrtića HNŽ-e.

Udata je od 16. 07. 2016.

 1. 09. 2016. sudjeluje na radionici dr. Ranka Rajovića na temu NTC sustava učenja II. dio u Mostaru organiziranoj od strane Zavoda za školstvo.
 2. 10. 2016. aktivno sudjeluje na IV. Međunarodnom simpoziju rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji u Subotici s radom Samoprocjena i procjena roditeljskih kompetencija kao temelj za kreiranje stručne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.
 3. 11. 2016. sudjeluje na predavanju i radionici na temu Metodički pristup u radu s djecom s teškoćama i Senzorna integracija: U čemu je tajna u Livnu.

Članak Proslava 20. obljetnice postojanja Dječjeg vrtića „Sveti Josip“ joj je objavljen 2016. u: „DANČE – Glasilo sestara Franjevki od bezgrešnog začeća iz Dubrovnika“, str. 41.

 1. 01. 2017. sudjeluje na seminaru Priča u funkciji cjelovitog razvoja djeteta organizirano od strane DV „Sveti Josip“ s podrškom Zavoda za školstvo Mostar u Ustanovi za obrazovanje odraslih „Emaus“.

Priručnik za roditelje gluhoslijepe djece i djece s većim teškoćama u razvoju Upoznajte me! je izdat u travnju 2017. godine, a u njegovoj izradi sudjeluje za vrijeme studiranja specijalističkog studija rane intervencije, a priručnik je izdao ERF u Zagrebu i HZJ.

05.,06.,12. i 13. 05. 2017. sudjeluje na edukaciji Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – modul I organizirano od strane izv. prof. dr. sc. Renata Martinec i doc. dr. sc. Damir Miholić u prostorijama FPMOZ u Mostaru.

 1. 06. 2017. sudjeluje na stručnom usavršavanju Standard zanimanja, odgajateljska profesija – uvodni modul u organizaciji Zavoda za školstvo Mostar.
 2. 10. 2017. sudjeluje na stručnom usavršavanju Odgoj za budućnost u organizaciji DV „Sveti Josip“ i Zavoda za školstvo Mostar u Duhovno – obrazovnom centru Emaus.

16., 17. 02. 2018. sudjeluje na edukaciji Procjena i terapijski postupci u aktivnostima hranjenja, pijenja i jedenja kod djece s razvojnim teškoćama u Malom domu u Zagrebu.

 1. 06. 2018. sudjeluje na stručnom usavršavanju Planiranje i programiranje u organizaciji Zavoda za školstvo Mostar.

Dodatno obrazovanje:

Tečaj iz facijalne ekspresije (24. – 26. 02. 2012.), položen 3. stupanj engleskog jezika (B1), položen 2. stupanj njemačkog jezika (A2) i položen 1. stupanj talijanskog jezika (A1).

Radno iskustvo:

Za vrijeme studiranja volontira mjesec dana kao asistent u nastavi s djevojčicom koja ima CP i povremeno s dječakom koji ima ADHD preko studentske udruge „Volontiram“ u Zadru, u Osnovnoj školi Krune Krstića i u Udruženju „Sunce“ za starije osobe s intelektualnim poteškoćama također u Zadru. Volontiranje u RC „Sveta Obitelj“ Mostar (od 01. 02. 2011. do 01. 06. 2011.), a potom odrađena pripravnička godina u navedenom centru (od 01. 07. 2011. do 01. 07. 2012.). Posao pedagoga nastavlja obavljati u RC „Sveta Obitelj“ sve do danas. Pored rada u RC „Sveta Obitelj“ radi i u Centru za djecu, mlade i obitelj Spes gdje je voditelj slijedećih radionica: Cool je biti fer, Online friend i Mala filozofija za djecu uzrasta od 8 do 11 godina. Član je Udruge Mala filozofija čije se sjedište nalazi u Zadru. Također je voditelj radionica Ja i moje dijete, koje su namijenjene roditeljima djece predškolske dobi urednog razvoja i s teškoćama u razvoju. Od 5. mjeseca 2013. je vanjski stručni suradnik DV „Sveti Josip“, a suradnja se nastavila sve do danas.

U ljetnom semestru 2013., u zimskom semestru 2014. i ljetnom semestru 2017. drži honorarno predavanja studentima s Teološko-katehetskog instituta u Mostaru na kolegiju Vjerski odgoj osoba s posebnim potrebama, a nositelj ovog kolegija je dr. sc. Ante Pavlović.

U ljetnom semestru 2016. drži honorarno predavanja studentima s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na kolegiju Praksa, a nositelj ovog kolegija je doc. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

Posebna znanja i vještine:

Znanje svjetskih jezika: engleski (slušanje, čitanje, govor, pisanje: B2), njemački (slušanje, čitanje, govor, pisanje: A2,), talijanski (slušanje, čitanje, govor, pisanje: A1); poznavanje rada na računalu: Word, Internet, ppp; položen vozački B kategorije.

Pozivana predavanja:

 1. 04. 2012. Glazbena terapija (Općinska vijećnica Ljubuški)
 2. 06. 2013. Autizam (Osnovna škola Petra Bakule ili X. Osnovna škola u Mostaru)
 3. 10. 2013. izjava za Radio dobre vibracije u emisiji Ritam grada na temu Previše igračaka, a ništa ih ne zanima
 4. 04. 2014. Učenici s komunikacijskim poteškoćama (predavanje i radionica za vjeroučitelje u Duhovno – obrazovnom centru Emaus)
 5. 10. 2014. Konkretan pristup u radu s djecom s posebnim potrebama (predavanje i radionica za odgajateljice u RC „Sveta Obitelj“)
 6. 11. 2015. Podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi (predavanje i radionica za studentice uključene u slovenski projekt za žene u Centru za djecu, mlade i obitelj SPES)
 7. 02. 2016. Nove usluge edukacijsko-rehabilitacijskog odjela RC „Sveta Obitelj“ (izlaganje u RC „Sveta Obitelj“)
 8. 10. 2016. davanje izjava za medije (Prvi tv, City tv) povodom održavanja Male olimpijade.
 9. 10. 2017. davanje izjave za Radio Herceg – Bosne zbog najave seminara „Odgoj za budućnost“ kojeg organizira DV „Sveti Josip“
 10. 02. 2018. susret s volonterima Centra za djecu, mlade i obitelj SPES zbog stručnog savjetovanja u vezi djece s kojom rade u različitim radionicama uzrasne dobi od 4. do 15. godine

Bibliografija:

Studijski članci:

 1. „Nova generacija odnosa: roditelji i djeca“, Zbornik radova Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih (11. – 12. 6. 2011.) u Tuzli, str. 155
 2. „Rad pedagoga kao izazov u odgoju djece s posebnim potrebama u specijaliziranim ustanovama.“, V. Međunarodnoj interdisciplinarnoj stručno – naučnoj konferenciji u Subotici (11. i 12. 05. 2012.)
 3. „Preventivni programi u pedagoškoj praksi“, Zbornik radova Pedagogija, obrazovanje i nastava (21. do 23. 03. 2013.)
 4. „Primjena slušno integracijskog treninga (SIT) u radu s djecom s intelektualnim teškoćama“, Zbornik radova Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja (17. i 18. 10. 2014.), str. 107
 5. „Samoprocjena i procjena roditeljskih kompetencija kao temelj za kreiranje stručne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju“, IV. Međunarodnom simpoziju rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji u Subotici (15. 10. 2016.), str. 143
 6. „Proslava 20. obljetnice postojanja Dječjeg vrtića „Sveti Josip“ je objavljen 2016. u: „DANČE – Glasilo sestara Franjevki od bezgrešnog začeća iz Dubrovnika“, str. 41

Jedna od autorica priručnika:

 1. Priručnik za roditelje gluhoslijepe djece i djece s većim teškoćama u razvoju Upoznajte me! je izdat u travnju 2017. godine, a priručnik je izdao ERF u Zagrebu i HZJ.