Darko TOMAŠEVIĆ

()

Profesor Svetog pisma NZ
Tel: +387-63-806-936
E-mail: darko.tomasevic@gmail.com

 

Biografija

Darko Tomašević je rođen 15. veljače 1972. godine u Brčkom, a kršten 23. veljače 1972. u župi sv. Vida mučenika u Vidovicama. Osnovnu školu završio je 1987. u Vidovicama, a srednju pohađao i ispitom zrelosti okončao 1991. godine u Dubrovniku u Humanističkoj srednjoj školi za odgoj klera „Ruđer Bošković“. Studij teologije završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu te diplomirao 17. lipnja 1997. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1997. Nakon što je jednu godinu pastoralno djelovao kao župni vikar u Novom Travniku, 1998. poslan je na postdiplomski studij u Rim na Papinski biblijski institut. Licencijat iz Sv. Pisma postigao 2002. god. na Papinskom biblijskom institutu, a 21. lipnja 2005. obranio doktorsku disertaciju na Papinskom Sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu (Angelicum). Naslov doktorske disertacije je: The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study (Prispodoba o udovici i sucu (Lk 18,1-8). Egzegetsko-teološka studija). Od zimskog semestra ak. god. 2005./2006. predaje Uvod u novozavjetne spise i Grčki jezik na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Iste godine je dekretiran i za službu vicerektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, koju je obnašao do 2009. godine. Od 2009. godine predaje većinu novozavjetnih traktata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Iste godine je izabran u zvanje docenta na KBF-u te prodekanom za znanost u tri mandata (2009.-2015.). U srpnju 2012. imenovan kanonikom Stolnog kaptol Vrhbosanskog. Od 1. 10. 2015. obnaša dužnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.


Bibliografija


Knjige:

 1. The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study, (Roma: 2005.).
 2. Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2010.).
 3. Poznato i nepoznato o Bibliji (Zagreb: Glas Koncila, 2012.).
 4. Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. promijenjeno izdanje (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2013.).
 5. Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2014.).
 6. Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. III. promijenjeno izdanje (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2017.).

 

Studijski članci:

 1. “Farizeji: Problem podrijetla i imena”, Vrhbosnensia 7 (2003.), 275-290.
 2. “Život u Novom zavjetu”, u: Religije i život: Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005. Ur. Ivan Antunović. Zagreb: FTI, 2006., 79-93.
 3. “Božja ljubav – temelj i zalog uskrsnuća (Lk 20,27-40)”, u: Neka iz tame svjetlost zasine!: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada.  Mario Cifrak i Nikola Hohnjec. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2007., 415-437.
 4. „Je li se Pavao služio tuđim ‘popisom nevolja’?“, u: U službi Riječi i Božjega naroda: Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja.  Marko Josipović, Božo Odobašić, Franjo Topić. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, 2007., 623-648.
 5. “Poruka i tumačenje prispodobe o udovici i sucu (Lk 18,1-8)”, Vrhbosnensia 13 (2009.), 229-258.
 6. “Savez u Lukinom evanđelju i Djelima apostolskim”, Bogoslovska smotra 80 (2010.), 245-274.
 7. “Svrha spisa Hebrejima – doktrina ili moralni poticaj? Važnost moralnih odsjeka u spisu Hebrejima”, Bogoslovska smotra 82 (2012.), 743-767.
 8. “‘I ne uvedi nas u napast’ (Mt 6,13; Lk 11,4)”; Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka: zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića. Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012., 221-250.
 9. “Umjetnost i Biblija”, Akademija: časopis za umjetnost kulturu i znanost ALU Široki Brijeg, 6-7 (2013.), 98-103.
 10. “Novac i odnos prema bogatstvu u Svetom pismu”, Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 15 (2013.), 1-16.
 11. “Arheološki nalazi u Kumranu”, Biblija danas 3/2013., 2, 7-12.
 12. “Biblija u nekim hrvatskim vjeronaučnim udžbenicima za četvrti razred osnovne škole prije i poslije Drugog vatikanskog koncila i usporedba s vjeronaučnim udžbenikom u SAD-u”, Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata. Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013. Nikola Bižaca – Mladen Parlov. Split: Crkva u svijetu – Katolički bogoslovni fakultet, 2014., 211-248.
 13. “Lk 4,16-30 – Mesijanski tekst ili ne?”, Bogoslovska smotra 85 (2015.), 443-464.
 14. “Aktualnosti novozavjetne egzegeze i teologije: Djelomičan izbor i pregled novozavjetne literature na temelju časopisa New Testament Abstracts za 2012. godinu”, Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016.), 437-460.
 15. “Noviji načini tumačenja tekstova o ‘nemilosrdnom’ i ‘militantnom’ Bogu u Starom zavjetu. Pokušaji tumačenja u svjetlu Još 6 – 11”, Bogoslovska smotra 86 (2016.), 545-573.
 16. “Luka o eshatologiji (apokaliptici) s osvrtom na Lk 21”, Bogoslovska smotra 87 (2017.), 351-375.
 17. “Bibliografija časopisa Vrhbosnensia (1997.-2016.)”, Vrhbosnensia 21 (2017.), 5-138. (suautor s: Lejla Hajdarpašić – Irena Pejić – Alma Mešić).
 18. “Uskrsnuće: mit ili pak realnost? Vrhunac spasenja i zalog vječnog života”, Ante Mateljan (ur.), Ecce homo! Medicinski i teološki pristupi. Zbornik radova znanstvenog skupa. Split, 16. ožujka 2018. (Split: Crkva u svijetu, 2018.), 341-361.
 19. “Bog nasilja u Starom zavjetu. Rat i ratne ideologije u SZ”, Riječki teološki časopis 25 (2017.), 297-326.
 20. “Egzegetska analiza i poruka 1 Iv 1,1 – 2,2”, Vrhbosnensia 22 (2018.), 77-98.
 21. “Fil 2,5-11”, Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018.), 395-412.

 

Prijevodi knjiga:

 1. Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet, Zagreb: KS, 2008.
 2. James SWETNAM, Osnove novozavjetnoga grčkog jezika. Prvi dio: morfologija. Svezak I.: lekcije, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011.
 3. Raymond E. BROWN i dr., Znanstveni uvod u Bibliju (Prijevod pojedinih dijelova knjige The New Jerome Biblical Commentary), Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012.

 

Urednik knjiga:

 1. 120. obljetnica Bogoslovije: Znanstveni skup povodom obilježavanja 120 obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (Sarajevo, 16. listopada 2010.). Studia Vrhbosnensia 15; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011.
 2. Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka: zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića. Studia Vrhbosnensia 16; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012.
 3. Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine (Sarajevo: Katoličko bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo; Zagreb: Glas Koncila, 2014.).
 4. Šimo Ivkić – Job naših dana: zbornik radova povodom 100 godina Šime Ivkića s međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Vidovicama, 16. lipnja 2012. godine (Vidovice: Župa sv. Vida Mučenika, 2014.).
 5. Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.).
 6. Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: nikad više! (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2016.).
 7. Pravda u BH društvu: Izazov temeljne ljudskosti (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2017.).

 

Recenzije:

 1. Marijan VUGDELIJA (ur.), Biblija – knjiga Mediterana par excellence: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. Split: Književni krug, 2010., 656 str.,Vrhbosnensia 14 (2010.), 413-416.
 2. R. PORTER, Izgubljena Biblija: otkriveni zaboravljeni spisi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011., 256 str., Vrhbosnensia 15 (2011.), 215-219.
 3. Mato ZOVKIĆ, Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi. Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011., 312 str., Vrhbosnensia 16 (2012.), 225-232.
 4. Mario CIFRAK – Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evenđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života.Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014., 703. str., Vrhbosnensia 19 (2015.), 219-223.
 5. Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016., 197 str., Vrhbosnensia 20 (2016.), 447-449.
 6. Božo LUJIĆ, Tragovima biblijskih prostora i događaja: Biblijsko-teološki i povijesno-arheološki uvidi i poruke. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016., 442 str., Vrhbosnensia 22 (2018.), 198-200.

 

Detaljnija bibliografija

– Da Vincijev kod – istine ili laži? Split: Verbum, 2006.
– „Slijepi Bartimej (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43; Mt 20,29-34)“. Predavanje održano na Teološkoj tribini VKT-a, 16. 05. 2006.
– “Mir u Lukinom evanđelju i u Djelima apostolskim“, Biblija danas, 4/2006., 15-19.
– „Ustaška biblija ili komunistička ideologija? Osvrt na pisanje Globusa o novom izdanju Šarićevog prijevoda Biblije“, Katolički tjednik, 11. 3. 2007., 13.37.
– „Mojsije u Novom zavjetu“, Biblija danas, 2/2007., 10-12.
– „Izvještaj o stvaranju – kršćanska tradicija“. Predavanje održano na Susretu mladih teologa održanog 10-12. 04. 2008. u organizaciji Međureligijskog vijeća BiH.
– „Glazba u Svetom pismu“, Magnificat: periodično glasilo za liturgijsku glazbu, broj 4, 2008., 4-6.
– „… bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji…“, Biblija danas, 1/2009., 3-5.
– „Sinoptičke apokalipse i dolazak Dana Gospodnjega“, Biblija danas, 4/2009., 6-9.
– “Glazbeni instrumenti u Svetom pismu”, Magnificat: periodično glasilo za liturgijsku glazbu, broj 7, 2010., 5-7.
– “Književna vrsta spisa Hebrejima? Je li Heb “poslanica” ili “homilija”?, Biblija danas, 3/2010., 3-8.
– “Ambivalentnost pravednosti (Rim 1,18 – 3,20)”, Biblija danas, 2/2011., 10-14.
– “Vjera te tvoja spasila (usp. Mk 5,34; 10,52)”, Biblija danas, 3/2012., 17-20.
– “Tko je tko u vrijeme Isusove smrti i uskrsnuća”, Katolički tjednik, 20. 4. 2014., 30-31.
– “Isus i Fata – fatalna (nepopravljiva) pogreška novinara i novina”, Oslobođenje, 26. 4. 2014., 10.
– “Crkva kao Tijelo Kristovo”, Biblija danas 3-4/2014., 16-19.
– “Od Dei Verbuma do Evangelii Gaudiuma: Prisnost s Riječju Božjom” – Nuria Calduch-Benages – (prijevod Darko Tomašević), Biblija danas 3-4/2015., 7-13.
– “Isusov nastup u Nazaretu – Lk 4,16-30”, Biblija danas 2/2016., 8-12.
– “Prispodoba o zrnu gorušičinu i kvascu (Mt 13,31-33)”, Biblija danas 3/2017., 11-14.
– “Rodoslovlje Isusovo prema Mt 1,1-17”, Biblija danas 4/2017., 11-14.

 

 

Ažurirano 19. 3. 2018.