Drago ŽUPARIĆ

()

Profesor Duhovnog bogoslovlja i Latinskog jezika
Tel: +387-33-533-711
E-mail: carus@bih.net.ba

 

Biografija

DRAGO ŽUPARIĆ: rođen je 2. lipnja 1964. u mjestu Vidovice, općina Orašje, Posavska županija, gdje završava osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju i malo sjemenište u Dubrovniku. Teologiju je studirao i završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu 1990. god. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u Sarajevu 29. lipnja 1990. god.

Prvu svećeničku službu kapelana obavljao je godinu dana u Banjoj Luci, a zatim je 1991. god. imenovan odgojiteljem u Dubrovačkom sjemeništu, koje je, zbog ratnih okolnosti bilo izmješteno u Pazin, gdje je također djelovao kao odgojitelj, godinu dana prefekt i godinu dana duhovnik, dvije školske godine.

Postdiplomski teološki studij započinje 1993. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je 1995. postigao licencijat iz Duhovnog bogoslovlja na temu: Il discernimento spirituale nella vita quotidiana, aspetti psicologico-spirituali.

Vrativši se sa studija iz Rima 1995., tri godine obavlja službu pomoćnika generalnog tajnika Biskupske konferencije BiH, predaje Povijest religija u Katoličkom školskom centru „Sv. Josip“ u Sarajevu i Duhovno bogoslovlje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te obavlja niz drugih svećeničkih dužnosti.

Godine 1998. upisuje se kao redoviti student Latinskoga jezika i rimske književnosti te Grčkog jezika i književnosti na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zadru, Sveučilišta u Splitu, gdje je diplomirao 31. siječnja 2003. god.

Vicerektorom u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji imenovan je 27. srpnja 2002. god. U vremenu od 2004-2008. god. predavao je Latinski jezik i Grčki jezik u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku i Grčki jezik u KŠC „Sv. Josip“ u Sarajevu.

U siječnju 2006. god. upisuje doktorski studij na Katedri za dogmatsku teologiju, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 3. srpnja 2009. s temom „Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobije“.

Trenutno je izvanredni profesor na KBF-u u Sarajevu, na Katedri za moralno bogoslovlje, te predaje predmete: Duhovno bogoslovlje, Latinski jezik i Kršćanski život i duhovnost prema sv. Pavlu (kao izborni predmet).

Na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu djeluje od 2003. god., a trenutno je izvanredni profesor na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost.


Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet, 2009.
 2. Kršćanski latinisti, KBF Sarajevo i Glas Koncila Zagreb, 2016.

 

Studijski članci:

 1. Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu, u: Vrhbosnensia 2/1997., 217-231.
 2. Služba i duhovnost svećenika u pisanim radovima Čedomila Čekade, u: Život u službi riječi – Čedomil Čekada, Zbornik radova simpozija o Čedomilu Čekadi održanog 14. i 15. ožujka 1997., Studia Vrhbosnensia 9, Sarajevo 1997., 297-309.
 3. Dijalozi u Knjizi o Tobiji, u: Vrhbosnensia 2/2003., 225-274.
 4. Pogled na obitelj u knjizi o Tobiji, u: Vrhbosnensia 1/2009., 7-27.
 5. Odgoj i Biblija – prema ljudskoj i vjerničkoj zrelosti,Vrhbosnensia 1/2010., 105-125.
 6. Uloga roba u Plautovim komedijama Miles gloriosus i Aulularia, u: Novi izraz: časopis za književnu i umjetničku kritiku, 53-54 (2011.), (Sarajevo: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine), 154-169.
 7. Religiozno-etički elementi u Eshilovoj tragediji Persai (Perzijanci),u: Vrhbosnensia 1/2011., 143-159.
 8. Uloga roba u Plautovim komedijamaMiles gloriosus i Aulularia, u: Novi izraz: časopis za književnu i umjetničku kritiku, 53-54 (2011.), (Sarajevo: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine), 154-169.
 9. Moralni naglasci u Knjizi o Tobiji, u: Bogoslovska smotra 82 (2012.), 711-729.
 10. Izazov duhovnog vodstva, u: Za slobodu stvoreni, Studia Vrhbosnensia, Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc. Tomislava Jozića, Studia Vrhbosnensia 17, Sarajevo; Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb: Glas Koncila 2013.
 11. Vjerski život u Knjizi o Tobiji, Vrhbosnensia 17, 2 (2013.), 313-329.
 12. Svjedočanstvo fra Petra Bakule o stradanjima katolika u Hercegovini za vrijeme Ali-Paše Rizvanbegovića, u: Zbornik o Petru Bakuli (Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Opus fra Petra Bakule“ Mostar 17.-19. svibnja 2012. god.), Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 99-119.
 13. Konstantinski preokret i značenje Milanskog edikta za Crkvu, u: Grupa autora: Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, str. 45-61.
 14. Religiozni elementi Vergilijeve Eneide, u: Pozorište i pripovijetka u književnostima na romanskim jezicima, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa iz romanistike, Sarajevo, 19. juna 2015. godine, TDP, Sarajevo, 2017.
 15. Prve kršćanske zajednice: Jeruzalem, Antiohija, Rim, u: Acta Illyrica. Godišnjak Udruženja BATHINVS, godina I, broj 1, Sarajevo, 2017., 181-193.
 16. Anđeli i demoni u Knjizi o Tobiji, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 2, 287-302.

 

Urednik knjiga:

 1. Za slobodu stvoreni, Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora dr. sc. Tomislava Jozića, Studia Vrhbosnensia 17, Sarajevo; Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb: Glas Koncila 2013.
 2. 2014. Hrvatski narodni godišnjak. Bio sam glavni i odgovorni urednik, te u skupini priređivača ovog godišnjaka HKD Napredak.

 

Recenzije:

 1. Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu u svećeničkog godini, Rim, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, 2010., 301. str.,u: Vrhbosnensia 14 (2010.), 201-203.
 2. Darko Tomašević, Sveta Zemlja. Povijesno-duhovni vodič, Zagreb, Glas Koncila – Sarajevo, KBF, 2010., 391. str., u: Vrhbosnensia 15 (2011.), 224-225.

 

 

Ostala bibliografija:
 1. Il discernimento spirituale nella vita quotidiana, aspetti psicologico-spirituali, Roma 1995. (Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu, psihološko-duhovni aspekti, Roma 1995. Disertazione per Licenza in Teologia spirituale).
 2. Dijalozi u knjizi o Tobiji, Zadar 2003. (diplomski rad dodiplomskog studija iz Klasične filologije s Filozofskog Fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu.)
 3. Svećenička solidarnost, u: Vrhbosna 3/2010.
 4. Sumnja i vjera, u: Katolički tjednik 16-17/2011.
 5. Duhovni put pastira, u: Katolički tjednik 51-52/2011.
 6. Učenik kojeg je Isus ljubio, u: Katolički tjednik 14-15/2012.
 7. Samo nada nas čini uistinu kršćanima, u: Katolički tjednik 49/2012.
 8. Središnja točka ljudskog postojanja: uzorna obitelj u Knjizi o Tobiji, u: Katolički tjednik 51-52/2012.
 9. Svetost obitelji u svjetlu Božića, u: Katolički tjednik 51-52/2014.
 10.  Knjiga Tobijina i model ljubavi prema siromasima, u: Biblija danas 1/2015.

 

 

Ažurirano 3. 5. 2018.