Dubravko TURALIJA

()

Profesor Svetog pisma SZ
Tel: +387-33-584 060 (lokal 342)
E-mail: dubravkoturalija@hotmail.it

 

Biografija

Dubravko Turalija rođen je u Livnu 29. siječnja 1977. godine, a kršten u župi sv. Ante u Bugojnu, 9 rujna 1977. godine. Osnovnu školu pohađao je i završio u Kupresu 1991. godine. Klasičnu gimnaziju započeo je u Dubrovniku (Ruđer Bošković) 1991/92., nastavio u Pazinu (Juraj Dobrila)1991/92-1992/93, završio i maturirao u Zadru (Vicko Zmajević) akad. god. 1994/95. Studij teologije započeo je 1995/96. akad. god. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji s izmještenjem u Bolu na Braču te završio i diplomirao u Sarajevu akad. god. 2001/02. Iste godine, 2002, zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Poslije kapelanije na Stupu 2002–2003. godine te službe osobnoga tajnika nadbiskupa vrhbosanskoga Vinka kardinala Puljića 3003–2005. godine, pošao je na poslijediplomski biblijski studij na Papinski biblijski institut u Rimu (Italija) 2005. Razmjenom studenata između papinskog biblijskoga instituta u Rimu i Hebrejskoga sveučilišta u Jeruzalemu (Izrael) nastavio je biblijske studije na Hebrejskome sveučilištu u Jeruzalemu 2006–2007 i Papinskome biblijskome institutu u Jeruzalemu 2008 te magistrirao starozavjetnom temom L’insegnamento di Agur, Prov 30,2–4 (Agurova pouka, Izr 30, 2–4) na Papinskome biblijskome institutu u Rimu 2009. godine. U ljeto 2009. godine stekao je i diplomu 3. stupnja studija klasičnoga grčkoga jezika na Klasičnome institutu Aleksandar Veliki u Ateni (Grčka). U jesen 2009. godine upisuje doktorat iz biblijskih studija i semitskih jezika na Američkome katoličkome sveučilištu u Washingtonu D.C. (USA) na kojem je 2. listopada 2014. godine obranio disertaciju pod naslovom Literary Structure, Exegesis and Character in Proverbs 30 (Jezična struktura, egzegeza i narav Izreka 30). Od ak. god. 2014/15. predaje starozavjetne predmete, biblijsku arheologiju i hebrejski jezik na Katoličkome bogoslovnome fakultetu sveučilišta u Sarajevu. Od jeseni 2015. predaje Uvod u Sveto pismo i Biblijsku teologiju na Katehetskome institutu u Mostaru. Od ak. god. 2015./2016. Promoviran je u docenta na KBF-u Univerziteta u Sarajevu i imenovan predsjednikom katedre Starog zavjeta na istome fakultetu. Od iste 2015. godine predaje biblijske predmete i na Teološko-katehetskome institutu u Mostaru. Od jeseni 2017. gostujući je profesor hebrejskog jezika i biblijske antropologije na Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu (HR).

Dekretom 1175/2016 imenovan je koordinatorom pastorala obitelji i koordinatorom priprave za brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

 

Bibliografija:

Studijski članci:

 1. “Pavao, Savao, Apostol ”, Apostolu naroda: Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 2009., 15-34.
 2. “Agurov Poučak (Izr 30,1-4)”, Vrhbosnensia 14 (2010.), 7-31.
 3. “Daniel 2,4-7,28: novi prijevod s aramejskoga izvornika popraćen analizom i kratkim komentarom”, Vrhbosnensia 15 (2011.), 161-194.
 4. “O Jeruzalemu u antičkim ljetopisima i biblijskoj predaji”, Tvoja Riječ nozi je mojoj svjetiljka: Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskoga djelovanja na Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Sarajevu profesora mr. Sc. Bože Odobašića. Studia Vrhbosnensia 16, Sarajevo-Zagreb, 2012., 59-119
 5. “Ezra 4,8-7,26: novi prijevod s aramejskog izvornika, uz popratne stručne bilješke”, Vrhbosnensia 17 (2013.), 183-216.
 6. “King Rehoboam according to the Chronicler (2 Chronicler 11 – 12)”, Vrhbosnensia 20 (2016.), 5-33.
 7. “Krivnja, kajanje i pomirenje u konceptualnome kontekstu Svetoga pisma”, Diacovensia 24/4 (2016.), 521-537.
 8. „Apokaliptika u Daniela 2-6“, Bogoslovska smotra 87/2 (2017.), 253-270.
 9. „Discrepancies between the Masoretic Text and the Septuagint Versions of the Book of Proverbs: A Tempting New Solution“, Vrhbosnensia 21 (2017.), 483-498.
 10. „Nadahnuće i istinitost Svetog pisma – pozitivni privilegij Biblije“, Riječki teološki časopis 25 (2017.), 245-276.

 

Urednik/ca knjiga:

 1. Vinko kardinal Puljić, Ne trnite svjetla: Izbor iz propovijedi (priredili: Mato Zovkić i Dubravko Turalija; uredili Marko Josipović i Boris Salapić), Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo 2005.
 2. Vinko kardinal Puljić, Korita prošlosti i pritoke sadašnjosti (priredio: Dubravko Turalija), Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo 2016.
 3. U Ime Isusovo: Molitvenik sv. Jakova Markijskog, Sarajevo, 2018.

 

 

Ostala bibliografija:

Popularno znanstveni članci:

 1. “Šofar ili vitorog”, u: Magnificat 17 (2015) 12-13.
 2. “Biblijski bubnjevi i udaraljke”, u: Magnificat 19 (2016) 12-13.
 3. “Uskrs i Vazam, dva naziva istoga značenja, ali i istoga korijena”, u: KT 12-13 (2016), 20-21.
 4. “Etimologija riječi Kupres”, u: KT 17 (2016), 28-29.
 5. „Dan u kojem su djeca bila izjednačena s odraslima. Kupreški božićni običaji“, u: KT 51 (2016), 20-23.
 6. „Biblijski puhački instrumenti“, u : Magnificat 21 (2017), 12-13.
 7. „Brak, to čudesno sjedinjenje dvoga u jednome“, u: Hrvatski narodni godišnjak 2017, HKD Napredak, Sarajevo, 2017., 43-54.
 8. „Šarićeva Biblija“, Biblija danas 2 (2017.), 9-13.
 9. „Biblijski žičani instrumenti“, u: Magnificat 22 (2017.), 12-13.
 10. „U punini vremena“ (Gal 4,4) – što to zapravo znači“?, u: KT 51-52 (2017.), 20-21.
 11. „Vokalna glazba u Bibliji“, u: Magnificat 23 (2018.), 12-13.

 

Biblijsko homiletski članci:

 1. “Biblija u korizmi – Isus pod optužbom i sudski proces”, u: Katolički tjednik 9 (2008), 29.
 2. “Biblija u korizmi – Kristova priprema za Pashu”, u: Katolički tjednik 10 (2008), 29.
 3. “Biblija u korizmi – Juda izdajnik”, u: Katolički tjednik 11 (2008), 27.
 4. “Biblija o Uskrsu – Uskrs po Ivanu”, u: Katolički tjednik 12/13 (2008), 27.
 5. “Biblija – Novi, Božji savez s ljudima u Kristu”, u: Katolički tjednik 12/13 (2008), 37.
 6. “Biblija – Prvi svjedoci”, u: Katolički tjednik 14 (2008), 29.
 7. “Tragom Biblijskih tekstova, Taršiš Tarz”, u: Katolički tjednik 48 (2008), 28.
 8. “Tragom Biblijskih tekstova, Sve što znamo o Pavlu?”, u: Katolički tjednik 49 (2008), 30, 43.
 9. “Tragom Biblijskih tekstova, Pavlova misijska putovanja”, u: Katolički tjednik 50 (2008), 28, 33.
 10. “Tragom Biblijskih tekstova, Pavlovo putovanje i govor Atenjanima”, u: Katolički tjednik 51 (2008), 28, 33.
 11. “Tragom Biblijskih tekstova, Treće Pavlovo putovanje i smaknuće u Rimu”, u: Katolički tjednik 52/53 (2008), 41, 45.
 12. “Tragom biblijskih tekstova – Pavlova mudrost”, u: Katolički tjednik 2 (2009), 28.
 13. “Pavlovo prvo pismo ide u Makedoniju, u Solun”, u: Katolički tjednik 3 (2009), 28.
 14. “Tragom biblijskih tekstova – Korinćani: velika zajednica s velikim problemima”, u: Katolički tjednik 4 (2009), 28, 33.
 15. “Tragom biblijskih tekstova – Jesu li prerušeni apostoli u Korintu Pavlov trn?”, u: Katolički tjednik 5 (2009), 28.
 16. “Tragom biblijskih tekstova – Filipljani poručuju: Pavle, nisi zaludu trčao niti se zaludu trudio”, u: Katolički tjednik 6 (2009), 28.
 17. “Tragom biblijskih tekstova – Poslanica Filomenu: najraniji kršćanski manifest protiv robovlasništva”, u: Katolički tjednik 7 (2009), 36.
 18. “Tragom biblijskih tekstova – Galaćanska kriza”, u: Katolički tjednik 8 (2009), 28.
 19. “Tragom biblijskih tekstova – Poslanica Rimljanima: Pavlovo teološko remek djelo”, u: Katolički tjednik 9 (2009), 28.
 20. “Tragom biblijskih tekstova – Izvorno-Pavlove i tobožnje-Pavlove poslanice”, u: Katolički tjednik 10 (2009), 28.
 21. “Tragom biblijskih tekstova – Poslanica Efežanima: odnos teologije i etike”, u: Katolički tjednik 11 (2009), 28.
 22. “Tragom biblijskih tekstova – Poslanica Kološanima: Evanđelje koje teži postati otajstvom i nezasluženim darom”, u: Katolički tjednik 12 (2009), 28.
 23. “Tragom biblijskih tekstova – Pastoralne poslanice: Pastir pastirima”, u: Katolički tjednik 13 (2009), 28, 32.
 24. “Tragom biblijskih tekstova Pastoralne poslanice: Pastir pastirima (2)”, u: Katolički tjednik 14/15 (2009), 32. 35.
 25. “Tragom biblijskih tekstova – Ljubav prema Ocu je zakon Isusova bitka kao Sina”, u: Katolički tjednik 20 (2009), 28. 29.
 26. “Iz biblijskog vrela – Isusovo rodoslovlje”, u: Katolički tjednik 51/52 (2009), 36-37.
 27. “Tragom biblijskih tekstova- Isusovo rođenje po Mateju i Luki, u čemu je razlika”, u: Katolički tjednik 51/52 (2010), 36-37.
 28. “Ide pred vama u Galileju”, u: Katolički tjednik 16/17 (2011), 28-29.
 29. “Marije u Bibliji”, u: Katolički tjednik 32/33 (2011), 32-33.
 30. “Tragom biblijskih tekstova – Prema Pismima raspeti i uskrsnuli Mesija”, u: Katolički tjednik 14/15 (2012), 28-29.
 31. “Tragom biblijskih tekstova – Paradoksi oduševljenja i sablazni”, u: Katolički tjednik 32/33 (2012), 36-37.
 32. “Biblijski kontekst, Farizejsko oko i saducejski zub”, u: Katolički tjednik 13/14 (2013), 33.
 33. “Tragom marijanske pobožnosti, Lauretanske Marije”, u: Katolički tjednik 32/33 (2013), 36-37.
 34. “Homilija, Zrno ljudskosti i pljeva grijeha”, u: Katolički tjednik 49 (2013), 30-31.
 35. “Homilija, Božićno jaslice, Svjetlo vječnosti i križ Nade”, u: Katolički tjednik 52/53 (2013), 54-55.
 36. “Homilija: Prvorođenac”, u: Katolički tjednik 3 (2014), 30-31.
 37. “Homilija: Idolatrija bogatstva”, u: Katolički tjednik 8 (2014), 30-31.
 38. “Homilija: Otvori oči!”, u: Katolički tjednik 12 (2014), 30-31.
 39. “Homilija: Hazina Mare – Vidjeli smo Gospodina”, u: Katolički tjednik 15/16 (2014), 54-55.
 40. “ Homilija: U zagrljaju Duha Branitelja i Tješitelja”, u: Katolički tjednik 20 (2014), 30-31.
 41. “Homilija: ljudi i vrapci”, u: Katolički tjednik 24 (2014), 30-31.
 42. “Homilija: Bdijte i molite!”, u: Katolički tjednik 28 (2014), 30-31.
 43. “Homilija: Ljudi i psi”, u: Katolički tjednik 31 (2014), 46-47.
 44. “Homilija: Znak što ubija i Znak što oživljuje”, u: Katolički tjednik 36 (2014), 30-31.
 45. “Homilija: Na kraljevskoj gozbi”, u: Katolički tjednik 40 (2014), 30-31.
 46. “Homilija: Majka i glavarica”, u: Katolički tjednik 44 (2014), 30-31.
 47. “Tragom biblijskih tekstova: Teorije i tumačenja posjeta mudraca”, u: Katolički tjednik 1 (2015), 26-27.
 48. “Tragom biblijskih tekstova : Biblija o genocidu Moderna terminologija”, u: Katolički tjednik 7 (2015), 34-35.
 49. “Tragom biblijskih tekstova: Biblija o genocidu, Genocid, herem i Jihad”, u: Katolički tjednik 8 (2015), 36-37.
 50.  „Isus je uskrsnuo. Što to zapravo znači?“, u: KT 15-16 (2017), 36-37.

 

Ažurirano 24. 4. 2018.