Božo GOLUŽA

()

Prof. dr. Božo Goluža
N. Š. Zrinskog 7
BiH – 88 000 Mostar
E-mail:
bozo.goluza@ff.sum.ba

Božo Goluža, rođen je 26. veljače 1958. od oca Ilije i majke Ljubice u mjestu Pješivac u općini Stolac. Osnovnu je školu završio u Crnićima 1973., a klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1977. godine. Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1978. do 1984. godine na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Za svećenika je zaređen 1984. godine u Mostaru. Od 1990. do 1994. godine boravi u Papinskom hrvatskom zavodu svetoga Jeronima u Rimu. Na Papinskom Istočnom institutu magistrirao je 1993. godine s temom Društveno-religiozne prilike u prvoj Jugoslaviji, a 1994. godine na istom učilištu obranio je doktorsku disertaciju s naslovom Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941. Od 1994. do 2004. bio je predavač opće crkvene i nacionalne hrvatske povijesti na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, a od 1994. godine predaje povijest i na Teološkom institutu u Mostaru. Od 1994. do 2007. godine bio je voditelj i urednik izdavačke djelatnosti Teološkog instituta u Mostaru (7 knjiga). Od 1995. godine predavač je povijesti na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofski fakultet) Sveučilišta u Mostaru, te je od 1996. do 2015. bio pročelnik Odjela za povijest na istom fakultetu, gdje je u zvanje docenta izabran 1997. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2000. godine, te u zvanje redovitoga profesora 2004. godine. Od 2009. do 2013. godine bio je prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu, a voditelj doktorskoga studija od 2014. do 2018. godine. Od 1999. godine glavni je urednik časopisa Crkva na kamenu kao i ostalih izdanja istoimene izdavačke kuće (do sada uredio knjige od broja 53 do 153). Od 2015. godine glavni je urednik znanstvenoga časopisa Hercegovina, čiji je izdavač Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Studij povijesti.

E-mail: bozo.goluza@ff.sum.ba

Bibliografija

Knjige:

 1. Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941., Mostar, 1995.
 2. Povijest Crkve, Mostar, 1998.
 3. Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Mostar, 2004.
 4. Hrvatski put slobode, Mostar, 2005.
 5. Hrvatski narod u Kraljevini Jugoslaviji, Mostar, 2 (Prerađeno izdanje: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941.)
 6. Povijest Crkve, Mostar, 2 (Prerađeno izdanje)

Članci:

 1. “Biskup Čule u uspomenama svećenika i vjernika hercegovačkih biskupija”, u: Za kraljevstvo Božje, Život i djelo nadbiskupa dr. Petra Čule, Mostar, 1991., str. 307-327.
 2. “Bleiburg – sramota Engleza”, u: Popularna srijeda, Mostar, 1997., str. 133-138.
 3. “Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu”, u: Hrvatska misao, Sarajevo, 3-4/1997., str. 145-154.
 4. “Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine u prošlosti i sadašnjosti”, u: Hercegovina, 3, (serija 2), Mostar, 1997., str. 137-148.
 5. “Pregled političkih i crkvenih prilika u kojima je živio dr. don Marko Perić”, u: Veličina evanđeoske malenosti, Mostar, 1997., str. 51-87.
 6. “Pregled života i rada Katoličke Crkve u pokrajinama BiH 1918.-1990.”, u: Život u službi riječi – Čedomil Čekada, Sarajevo, 1997., str. 35-57.
 7. “Austro-ugarska okupacija pokrajina Bosne i Hercegovine”, u: Josip Stadler život i djelo, (Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenoga 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa), Sarajevo, 1999., str. 225-250.
 8. “Katolička akcija u Bosni i Hercegovini”, u: Hrvatski katolički pokret, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001.), Zagreb, 2002., str. 713-726.
 9. “Katolička Crkva u Hercegovini u vrijeme Komunističke Jugoslavije”, u: Izvedi narod moj, o Gospode!, (Zbornik radova studijskog dana), Mostar, 2003., str. 33-45.
 10. “Tko je uistinu srušio Stari most?”, u: Motrišta, 28, Mostar, 2003., str. 58-75.
 11. “Tko je uistinu srušio Stari most?”, u: Stari mostovi u Mostaru, Ante Pavlović (prir.), Mostar, 2004., str. 129-150.
 12. “Don Vide Putica (1859.-1942.)”, u: Svjedoci vjere i rodoljublja, (Zbornik radova), Mostar, 2005., str. 359-388.
 13. “Die katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina und Kroatien in der Zeit der kommunistischen Diktatur (1945-1990)”, u: Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Wien, 2006., str. 29-64, (u koautorstvu s Ivicom Lučićem).
 14. “Dubrave u prva dva stoljeća otomanske vladavine”, u: 300 godina župe Dubrave, (Zbornik radova studijskoga dana), Aladinići, 2006., str. 41-58, (u koautorstvu s Antonijom Krešo).
 15. “Rezultati istraživanja crkvene povijesti u Hercegovini i Bosni (novi vijek)”, u: Crkva i društvo uz Jadran, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Split, 2006., str. 279-292.
 16. “Židovi u Mostaru, Prilog istini i jasnoći”, u: Hum, 1, Mostar, 2006., str. 226-244.
 17. “Hrvatska periodika u vrijeme monarhističke Jugoslavije”, u: Hum, 2, Mostar, 2007., str. 114-139.
 18. “Katoličke žrtve jugoslavenske komunističke ideologije”, u: Povijest poziva na odgovornost, Mučenici i svjedoci vjere, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa) , Sarajevo, 2007., str. 197-213.
 19. “Slovenci u Hercegovini”, u: V. Kržišnik-Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini. Skozi pričevanja, spomine in literarne podobe 1831-2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007., str. 593-600.
 20. “Ruđer Bošković – hrvatski isusovac”, u: Od Dubrave do Dubrovnika, (Prigodom 300-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića), Neum – Dubrovnik, 2011., str. 11-16.
 21. “Stradanje katoličkih sakralnih objekata Stolačkoga dekanata u 1992. godini”, u: Stolačko kulturno proljeće, 10, Stolac, 2012., str. 278-288.
 22. “Prostor župe Polog kroza stoljeća”, u: Dragana Zovko (prir.), Župa PologMostar – Polog, 2013., str. 81-95.
 23. “Recepcija hercega Stjepana Vukčića Kosače u udžbeničkoj literaturi i institucionalnoj memoriji u Hercegovini u drugoj polovici 20. stoljeća”, u: Hercegovina, 3, (serija 3), Mostar – Zagreb, 2017., str. 247-271, (u koautorstvu s Dijanom Korać).
 24. “Osnivatelj Crkve na kamenu”, u: Željko Majić – Božo Goluža (prir)., U vjeri, nadi i ljubavi, Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Mostar, 2018., str. 31-43, (u koautorstvu s Ilijom Drmićem).

Priredio knjige:

 1. Svjedoci vjere i rodoljublja, (priredio), Mostar, 2005.
 2. U vjeri, nadi i ljubavi, Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), (priredio sa Željkom Majićem), Mostar, 2018.

Udžbenici:

 1. Udžbenik za VIII. razred osnovne škole, Mostar, 2003., (u koautorstvu s Hrvojem Matkovićem i Ivicom Šarcem).
 2. Vježbenica za VIII. razred osnovne škole, Mostar, 2003., (u koautorstvu s Hrvojem Matkovićem i Ivicom Šarcem).
 3. Udžbenik za IV. razred gimnazije, Mostar, 2003., (u koautorstvu s Hrvojem Matkovićem, Frankom Miroševićem i Ivicom Šarcem).

Enciklopedije:

 1. “Josip Stadler”, u: Suvremena katolička enciklopedija, Split, 1998., str. 911.

Pogovori:

 1. “Pogovor”, u: Ratko Perić, Kroz mnoge nam je nevolje, Mostar, 2004., str. 119-122.

* Objavio je velik broj stručnih članaka i učinio više recenzija pa ih ovdje ne navodimo.