Ivan TURUDIĆ

()

Mr. sc. Don Ivan Turudić
Tepčići bb.
Ploče-Tepčići
88 268 Biletić Polje

Biografija:

Don Ivan Turudić, rođen je 22. lipnja 1975. godine u Metkoviću, Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Gabeli i Čapljini 1989. godine. U rujnu 1989. godine upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika (Sjemenište) u Zagrebu. Maturirao je 1993. godine u sjemenišnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ u Splitu. Filozofsko-teološko studij (Bogosloviju) upisuje u na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1993  do 1995. godine. Biva poslan na teološki studij u Rim. Diplomirao je na Papinskom fakultetu „Regina apostolorum“ 1998. godine s temom „Ukazanja“. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Papinskom fakultetu „Marianum“. Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1999. godine u župi sv. Petra i Pavla, Struge-Gorica. Godine 2000. položivši sve ispite vraća se u Hercegovinu. Od rujna 2000. do rujna 2006. na službi je župnog vikara u župi Presv. Srca Isusova u Potocima. Od 2001. godine je predavač na Teološkom institutu u Mostar. Od 2001. do 2006. godine predaje vjeronauk u srednjoj Prometnoj školi u Mostaru. Obranio je magistarski rad 3. veljače 2006. godine na temu „Međugorska ukazanja u svijetlu nekih Crkvenih dokumenata i intervenata“. Od 2006. do 2008. godine na službi je župnog vikara u župi Marija Majka Crkve – Katedrala u Mostaru. Od 2008. do 2012. godine župni upravitelj župe sv. Franje Asiškoga u Čapljini, a od 2012. je župni župe sv. Ante Padovanskoga, Ploče-Tepčići.

Bibliografija:

Don Ivan TURUDIĆ, U potrazi za istinom o “međugorskom fenomenu”, u: Željko MAJIĆ-Božo GOLUŽA, U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Mostar, 2018., 221-238.

 

Biblijska Mariologija, na korištenje studentima, 2009. godine

Ne objavljeni studijski članak:

Kraljica mira u Hrasnu, još nije objavljen zbornik radova

Niz članaka u Crkvi na kamenu