Pavo JURIŠIĆ

()

Profesor religijske pedagogije i misiologije
Josipa Stadlera 5
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-440-098
E-mail: pavo.jurisic@kbf.unsa.ba


Biografija

Rođen 16. veljače 1958. u mjestu Ruda, općina Novi Travnik. Osnovnu je školu pohađao u rodnom kraju i u Odri kod Zagreba, gimnaziju kod franjevaca trećoredaca u Odri i Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je maturirao 1975. Nakon završene gimnazije započinje studij filozofije i teologije u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a završio je 1982. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu.
Nakon završenog studija teologije zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 1982. Četiri godine djeluje kao kapelan na župama Sarajevo/Stup, Brčko i Crkvica u Zenici. Godine 1986. odlazi na postdiplomski studij u München, gdje na Teološkom fakultetu sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu god. 1992. postiže doktorat iz katoličke teologije pri katedri Religijske pedagogije. U Münchenu je tijekom poslijediplomskog studija vršio službu kućnog svećenika u samostanu sestara Congregatio Jesu (Marije Ward) u Berg am Laim-u, gdje kao vjeroučitelj i duhovnik ispomaže na djevojačkoj realnoj gimnaziji koju su vodile sestre. Nakon završenog poslijediplomskog studija vraća se u domovinu te od listopada 1992. djeluje kao profesor pedagogije, didaktike, metodike vjeronaučne nastave, misiologije i njemačkog jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Na toj visokoškolskoj ustanovi vršio je službu tajnika škole do 2007., a od 1998. do 2007. službu prodekana. Kada je 2009. Vrhbosanska katolička teologija uzdignuta na rang bogoslovnog fakulteta imenovan je od Kongregacije za katolički odgoj u Rimu prvim dekanom toga fakulteta.
Druge službe u Crkvi i Nadbiskupiji: godine 1996. dekretom nadbiskupa imenovan je da skuplja arhivsku građu o blagopokojnom nadbiskupu dr. Josipu Stadleru; s tim je dekretom osnovao 1997. Centar za prikupljanje građe o nadbiskupu Stadleru, koji će nakon imenovanja postulatorom kauze Sluge Božjega Josipa Stadlera u dijecezanskom postupku 2000. godine prerasti u ured Postulature. Nakon završetka postupka na dijecezanskoj razini 2008. Kongregacija za kauze svetaca u Rimu imenuje ga postulatorom te kauze i na rimskoj razini.
Od 1996. voditelj Teološkog instituta u Sarajevu; bio je član Vijeća za katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije od 1996. do 2003., a od 1997. do 2009. član Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine; od 2002. član je i Pedagoškog vijeća Katoličkih škola za Europu (obavlja službu tajnika Vijeća). Kao profesor pedagogije i katehetike predavao je na Katehetskom institutu u Dubrovniku, a još uvijek predaje na Teološkom institutu u Mostaru.


Bibliografija


Knjige i brošure

– Erzbischof Josip Stadler auf den Spuren dreier Kulturen. Entwicklung der relogionspädago-gischen Tätigkeit der katholischen Kirche in Bosnien und Herzegowina während der österreichisch-ungarischen Regierung (1878-1918), EOS-Vlg., St. Ottilien, 1992.
– Kateheza o kruhu, Caritas BK BiH, Sarajevo, 11999., 22000.
– Idi pa i ti čini tako (Kateheza), Caritas BK BiH, Sarajevo 2006.


Priredio

– Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo 1997.
– Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo 1997.
– Josip Stadler. Život i djelo, Studia Vrhbosnensia 11, VKT, Sarajevo, 1999.
– Josip Stadler, Pod zastavom Srca Isusova, Sarajevo, 2001.
– Vaši će starci sanjati sne, Caritas BK BiH, Sarajevo 2003.
– Moja zemlja, moji ljudi. Monografija župa novotravničkog kraja, Sarajevo – Novi Travnik 2003.
– Nastavni plan i program za gimnaziju, Sustav katoličkih „Škola za Europu“, Sarajevo 12005., 22006.
– Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup, Studia Vrhbosnensia 13, VKT, Sarajevo, 2007.
– Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007.
– I dvoje njih bit će jedno tijelo, Caritas BK BiH, Sarajevo 2009.


Članci

– Tri velike alegorije proroka Ezekiela, Mladi teolog 4/1984., 99.-113.
– Kršćanski odgoj za ljudsku zrelost, Crkva u svijetu, 3/1995., 285.-295.
– “Tröstet, tröstet mein Volk”, Herr lehre uns beten (Gotteslobpredigten), Der Prediger und Katechet. Praktische katholische Zeitschrift für die Verkündigung des Glaubens, Sonderband (Erich Feifel zum Geburtstag), 1995., 149.-152,
– Obratite se …, Svitanje, List župe sv. Pavla apostola – Split, 11/1997., 4.-5.
– Hrvat cijelim srcem. Uz 80. godišnjicu smrti aktivnoga člana Društva Svetoga Jeronima, blagopojnoga vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa Stadlera, Marulić 6/1997., 1179.-1183.
– Evo što mislim (Mladima odgovaram /o sektama/), Djelo križa. List mladih katolika, Sarajevo, 6/travanj 1997., 6.; 7/travanj 1999., 24.-25.
– Svetost – primjer uspjeloga ljudskoga života, P. Jurišić (priredio), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo, 1997., 58.-65.
– La santita’ – esempio fruttoso della vita dell’ uomo, P. Jurišić (priredio), Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo, 1997., 58.-65.
– Vrhbosanska nadbiskupija, Raspeta Crkva u Bosni i Hercegovini. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.-1996.), Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Zagreb 1997., 58.-65.
– Probleme und Not unseres Landes Bosnien/Herzegowina, unter besonderer Berücksichtigung der Situation der katholischen Kirche und der Familien (Predavanje održano u listopadu 1998. na kongresu u Königsteinu, u organizaciji “Kirche in Not” [tiposkript]).
– Ne tlači pridošlicu, (Predavanje održano u organizaciji Caritasa BK BiH uoči nedjelje Caritasa /3. nedjelja Došašća/ u Sarajevu 1998.), Novi, (Novi Travnik) 2 i 3/1999.
– Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja, Pavo Jurišić (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631.-665.
– Žena u treženju smisla života (Predavanje održano uz Majčin dan 1999. u Katoličkom školskom centru Sv. Pavao u Zenici [tiposkript]).
– Pismenost u Bosni i Hercegovini i razvoj školstva u Duvanjskom kraju, Duvanjski zbornik, Zagreb-Tomislavgrad 2000., 227.-247.
– Župna zajednica – pokretač kateheze i njezino posebno mjesto, Vrhbosna 3/2000., 356.-362.
– Obrazovanje u pluralnom društvu u funkciji njegovanja vlastitog identiteta i otvaranja za druge, Vrhbosnensia 1/2002.
– Oblici karitativnog djelovanja. Odgoj za Caritas, Z. Malić / A. Šarić (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi. Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima, Caritas BK BiH, Sarajevo 2002., 173-188.
– Međusobna suradnja svećenika i laika u izgradnji župne zajednice, Vrhbosna 1/2002., 71.-75.
– Starost i Biblija, Vaši će starci sanjati sne, Caritas BK BiH, Sarajevo 2003., 37.-52..
– Predmet “Kultura religije” s aspekta Katoličke Crkve (Predavanje održano 19. ožujka 2001. u organizaciji udruženja Abraham, UNESCO-a, OHR-a, i Goete instituta), Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, br. 1/2001., 137.-144.
– Hrvatsko katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini, Krijesnica. Glasilo Matice Hrvatske, Ogranak Zenica, br. 26-27/2004., 42.-47.
– Sakrament pomirenja u spisima nadbiskupa Stadlera, Spomen-spis povodom 90. obljetnice rođenja dr.fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., 261.-273.
– Iskustvo sa školskim vjeronaukom u BiH. Kako katolički vjeronaučni udžbenici prikazuju „druge“ učenicima, Vrhbosnensia, 1/2004., 61.-78.
– Der multireligiöse und multikulturelle Staat Bosnien-Herzegowina und die intolerante Haltung der Nationalitäten, Jan Mikrut (Hg.), Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, Dom Vlg., Wien, 2006., 21.-28.
– Pastoralni rad nadbiskupa Šarića s posebnim osvrtom na poslanice i dekanske konferencije, Pavo Jurišić (prir.), Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup, Studia Vrhbosnensia 13, VKT, Sarajevo, 2007., 155.-177.


Duhovni sadržaji

• “Imaš li djece, pouči ih” (Sir 7,23), Svitanje, List župe sv. Pavla apostola – Split, 6/1994., 8.-9.
• Hrana naših duša, Ivo Balukčić / s. Anemarie Radan (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005., 283.-287
• Dođite živome vrelu, Ivo Balukčić / s. Anemarie Radan (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005.,288.-292.
• Misna žrtva, Ivo Balukčić / s. Anemarie Radan (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005.,293.-297.
• Tko jede od ovoga kruha, živjet će vječno, Ivo Balukčić / s. Anemarie Radan (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005.,298.-302.
• Misa se nastavlja, Ivo Balukčić / s. Anemarie Radan (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005.,303-308.
• Pedagoške recenzije vjeronaučnih udžbenika, priručnika i radnih bilježnica katoličkog vjeronauka za osnovne i srednje škole koji su izdavani od 2002. do danas.
• Uređuje Glasnik Postulature Sluge Božjega Josipa Stadlera “Stadler”.