Tomo KNEŽEVIĆ

()

Profesor Liturgike
Tel: +387-33-441-917
E-mail: tomo.knezevic@bih.net.ba

 

Biografija

Tomo Knežević, rođen je 23. listopada 1954. godine od oca Pere i Ivke r. Maros u Zenici, tada župa Zenica-Sv. Josip, a od 2. listopada 1977. godine Čajdraš postaje samostalna Župa Čajdraš: Presvetog Srca Isusova.

Pučku školu od školske godine 1961./62. do 1968./69. završio je u Donjem Čajdrašu i u Zenici. Srednju školu – Klasičnu gimnaziju-sjemenište od školske godine 1969./70. do 1972./73. godine završio je u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij od akademske godine 1973./74. do 1979./80. godine završio je u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Sveučilišta u Sarajevu. Tijekom školovanja pauzirao je dva semestra zbog služenja vojske u Celju (Slovenija) od kraja ljetnog semestra 1973./74. do kraja zimskog semestra 1974./75. godine.

Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u sarajevskoj katedrali 2. prosinca 1979. godine, a svećeničko ređenje je imao 4. srpnja 1980. godine u novosagrađenoj župskoj crkvi u Čajdrašu na zamolbu tadašnjeg župnika da ređenje bude u mladoj župi i u novoizgrađenoj župnoj crkvi. Mladu misu slavio je u župi Čajdraš 13. srpnja 1980. godine.

Od 5. rujna 1980. do 27. lipnja 1981. bio je kapelan u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu, a od 27. lipnja 1981. do 30. listopada 1981. godine u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru.

Postdiplomski studij liturgike od akademske godine 1981./82. do početka 1984./85. godine završio je u Innsbrucku (Austrija) gdje je postigao gradus magistar teologije 30. listopada 1982. i licencijat iz teologije 5. studenog 1985. godine: liturgika, dogmatika i moralna teologija.

Zbog posebnih okolnosti bio je dva puta nakratko i privremeni upravitelj rodne župe Čajdraš  i to 1986. i 1995. godine. Od 1. prosinca 1985. do 1. listopada 1987. godine bio je notar u kancelariji Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog, osobni tajnik vrhbosanskog nadbiskupa mons. dr. Marka Jozinovića i urednik službenog glasila Vrhbosna. Od 1. prosinca 1985. bio je notar u Crkvenom sudu Vrhbosanske nadbiskupije. Od 1. veljače 1986. godine predavač je liturgike, liturgijskog pastorala i njemačkog jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te ispitivač pastoralne liturgijskog pastorala na jurisdikcijskim ispitima. Od 1. veljače 1986. godine predavača njemačkog jezika na Katehetskom institutu u Sarajevu. Član je mnogih vijeća: Vijeća Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral u Zadru, Uredničkog odbora liturgijsko-pastoralnog listića Živo vrelo, Vijeća BKJ za liturgiju (1989.), Vijeća BKJ za Međunarodne euharistijske kongrese (1990.), Karitativnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (1992.), Katehetskog vijeća BK BiH (1997.-2002.), član i tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH (1998.), Vijeća za međureligijski dijalog BK BiH (2004.-2009.). Od akademske godine 1987/88. profesor je liturgike i liturgijskog pastorala na Teološkom institutu u Mostaru. Od 2. lipnja 1991. godine redoviti je ispovjednik u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda. Od 1996. godine dijecezanski je ravnatelj Papinskih misijskih djela Vrhbosanske nadbiskupije, a od 1997. godine predsjednik Misijskog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije. Od 12. veljače 1999. godine ceremonijar je u sarajevskoj prvostolnici, te zadužen za liturgijski odgoj bogoslova u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. Od 26. rujna 1999. godine ravnatelj je dušobrižničke skrbi katoličkih vjernika pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi u BiH, a od 16. listopada 2000. godine voditelj je i koordinator Dušobrižništva vojske i policije Vrhbosanske nadbiskupije. Od 10. listopada 2000. godine kapelan je magistral je Suverenog malteškog vojnog reda. Od 10. ožujka 2001. do 10. ožujka 2011. godine s dva petogodišnja mandata imenovan je nacionalnim ravnatelj Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Od 1. listopada 2001. zamjenik je glavnog urednika misijskog informativnog lista Radosna vijest. Od 8. listopada 2001. godine član je Povjerenstva za civilnu službu Federacije BiH. Od 18. studenog 2002. član Povjerenstva BK BiH za pripravu Katoličkog dana te član središnjeg Odbora u Beču za liturgijsku pripremu Katoličkog dana 22. svibnja 2004. godine u Mariazellu u Austriji; od 29. studenog 2002. član je Povjerenstva Vrhbosanske nadbiskupije za pripravu Katoličkog dana; od 1. ožujka 2005. član je Povjerenstva za pripravu slavlja Srednjoeuropskog Katoličkog dana na Kupresu 21. svibnja 2005. Od 28. listopada 2005. godine ravnatelj je Ureda katoličkog dušobrižništva Federalnog ministarstva obrane BiH, a od 1. siječnja 2006. godine ravnatelj je Ureda katoličkog dušobrižništva Ministarstva obrane BiH. Od 28. travnja 2009. godine predavač je pri katedri liturgike na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Tri puta je bio član Odbora za pripremu dolaska pape Ivana Pavla II. i pape Franje u Bosnu i Hercegovinu zadužen za Povjerenstvo za liturgiju, te je sva tri puta pripremio i vodio cjelokupnu liturgiju papina dolaska: Sarajevo: 12.-13. travnja 1997., Banja Luka: 22. lipnja 2003. godine i Sarajevo: 6. lipnja 2015. godine. Od siječnja 2010. godine član je Hrvatskog društva katoličkih novinara. Dana 14. veljače 2011. godine imenovan je kapelanom Njegove Svetosti s naslovom monsinjora. Vojnim župnikom Vojne biskupije Njemačke za vjernike-katolike pripadnike EUFOR-a koji djeluju u Bosni i Hercegovini postao je 29. travnja 2004. godine i ostao do 31. prosinca 2012. godine. Voditeljem Liturgijsko-glazbenog povjerenstva proglašenja blaženima Drinskih mučenica imenovan je 1. travnja 2011. godine te je pripremio i vodio liturgiju beatifikacije u Sarajevu 24. rujna 2011. godine. Od zimskog semestra 2014./2015. profesor je liturgike na Studiju glazbene umjetnosti u Kreševu koji je dio Sveučilišta u Mostaru. Od 31. ožujka 2015. godine kao predstavnik Biskupske konferencije BiH član je Papinskog vijeća za međunarodne euharistijske kongrese.

Dekretom Biskupske konferencije BiH od 6. studenog 2015. god. imenovan je ravnateljem Caritasa BiH s petogodišnjim mandatom.

Do kraja veljače 2018. godine prema djelomičnom prikazu uradio je sljedeće: 60 znanstvena rada, 392 druga rada i priloga i održao 41 raznih predavanja. Pripremio je i dva DVD. Od 1986. redovito priprema razne imendanske kalendare za razne izdavače katoličkih kalendara Crkve u Hrvata. Od 2008. priprema Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova Vrhbosanske nadbiskupije, Banjolučke biskupije, Kotorske biskupije i Barske nadbiskupije.

 

Bibliografija

 1. a) Znanstveni radovi i pripremanje raznih liturgijskih tekstova:

– Magistarska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Innsbruck 1982. (rukopis);
– Licencijatska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Eine liturgie-geschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Vaticanum II. Innsbruck 1985. (rukopis);
– Prijevod i prerada knjige za hrvatsko govorno područje: A.Adam, Das Kirchenjahr mitfeiern. Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der Liturgieerneuerung. Freiburg i.Br. 31983. (u rukopisu);

– Slaviti crkvenu godinu. Povijest i značenje nakon liturgijske obnove. Sarajevo 2003. (Prijevod i prerada izdana u nizu Priručnici Vrhbosanske katoličke teologije);

– Prijevod i prerada dijela knjige: A.Adam, Erster Teil. Allgemeine Liturgik. U: Grundriß Liturgie. Freiburg i.Br. 1985., 11-100. Na hrvatskom objavljeno: A.Adam, Uvod u katoličku liturgiju. Zadar 1993., 11-110.

– Priređivanje Imendanskog i Uredskog liturgijskog kalendara za Hrvat¬ski institut za liturgijski pastoral u Zadru počevši od 1989. godine;

– Kada slaviti Blagovijest? U: Služba Božja 2 (1990.) 180-181.;

– Za Vrhbosansku metropoliju priređen: Red uvođenja novog župnika u posjed župe. U: Vrhbosna 2 (1990.) 11-13;

– Liturgija između mistike i politike. U: Vrhbosna 1 (1991.) 28-29.;

– Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama. U: Sveta Cecilija 4 (1991.) 75-81.;

– Vlastiti kalendar Vrhbosanske nadbiskupije;

– Liturgika i liturgijski pastoral. U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Studia Vrhbosnensia 5), Sarajevo-Bol 1993., 195-210.;

– + vlč. Božo Markotić. U: Vrhbosna 1-4 (1995.) 133-135;

– Kada slaviti Uskrs? U: Krijesnica 8 (1996.) 16-18.;

– Priprava na sakrament ženidbe. U: Vrhbosna 4 (1996.) 237-239.;

– Pastirski pohod biskupa. U: Vrhbosna 2 (1997.) 123-124;

– Liturgijski tekstovi. U: Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. Sarajevo, 12.-13. travnja 1997.;

– Liturgijska odjeća u životu Crkve. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 4 (1998.) 244-249.;

– Povijest župe Čajdraš. U: Hrvatska misao 7-8 (1998.) 124-136.;

– Liturgijski pribor. U: Služba Božja 3 (1998.) 295-306.;

– Liturgija i pučka pobožnost. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (1999.) 706-710.;

– Liturgijski tekstovi. U: Euharistijski kongres Vrhbosanske nadbiskupije. Ja sam s vama (Mt 28,20). Zenica, stadion Bilino polje 2. rujna 2000. god. U 11 sati. Sarajevo 2000.;

– Obrednik redovničkog zavjetovanja sestara Služavki Malog Isusa (2000.);

– Ostaje li današnja liturgija bez zborova? U: Vrhbosna 2 (2000.) 212-217; Krijesnica 19 (2000.) 63-70; Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (2000.) 30-34.;

– Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija. U: Josip Stadler život i djelo (Studia Vrhbosnensia 11), Sarajevo 1999., 93-107.;

– Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas. U: Vrhbbosnensia 1 (2001.) 109-138.;

– Međunarodni vojni apostolat. U: Vrhbosna 2 (2002.) 181-187;

– Priestersein im Krieg. U: Korrespondenzblatt des Canisianums 1 (2002/2003) 15-16;

– Euharistijsko slavlje za Katolički dan Bosne i Hercegovine. U: Krist nada Europe. Katolički dan Bosne i Hercegovine. Kupres, 19. srpnja 2003.;

– Liturgijski tekstovi. U: Blaženi čista srca. Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. prigodom proglašenja blaženim Ivana Merza. Banja Luka – Petrićevac, 22. lipnja 2003.;

– Tekstovi za Bosnu i Hercegovinu. U: Wallfahrt der Völker. Mariazell, 22.5.2004.;

– Privremeni Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine na području Vrhbosanske nadbiskupije. Ovaj privremeni Pravilnik potpisali su 24. studenog 2004. godine vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić i federalni ministar obrane gosp. Miroslav Nikolić;

– Kongregacija za evangelizaciju naroda. U: Vrhbosna 3 (2004.) 304-306; Radosna vijest 11 (2004.) 4-5, 12 (2004.) 6-7;

– Sakrament otkupljenja. U: Vrhbosana 4 (2004.) 437-443;

– Sporazum o funkcioniranju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH na području Vrhbosanske nadbiskupije. U: Vrhbosna 4 (2004.) 371-373;

– Upoznajmo Djelo svetog djetinjstva. U: Vrhbosna 4 (2004.) 450-455;

– Liturgijski tekstovi. U: Krist – nada Europe. Složni budite, mir njegujte (2. Kor 13,11). Sarajevo, 2005;

– Slika vojnoga dušobrižništva u Bosni i Hercegovini. U: Izazovi vojnoga dušobrižništva u Europi. Zagreb 2007., 81-91;

– Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007.) 884-894;

– Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vrhbosnensia 2 (2007.) 267-305;

– Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 5 (2008.) 441-445;

– Stalno pripremanje Direktorija za Vrhbosansku nadbiskupiju počevši od 2008. godine;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2008.-2009.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2009.-2010.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2010.-2011.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2011.-2012.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2012.-2013.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2013.-2014.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2014.-2015.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2015.-2016.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2016.-2017.;

– Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova za godinu Gospodnju 2017.-2018.;

– Crkveni zbor dio je okupljene liturgijske zajednice. U: Magnificat 5 (2009.) 6-10;

– Katolička crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas. U: Zbornik radova s okruglog stola „Imamska služba u vojsci“ (Sarajevo, 28. april 2009. godine). Sarajevo, 1430./2009., 126-172.

– Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja? U: Vrhbosna 4 (2009.) 405-410.

– Vrhbosanska nadbiskupija u građenju duhovne skrbi za vojnike, redarstvenike i zatvorenike. U: Vrhbosnensia 2 (2011.) 285-308.

– Čajdraš u mome srcu. Povijest župe Čajdraš i kronološki prikaz otvorenog napada na pripadnike brigade Hrvatskog vijeća obrane – Zenica, te događanja nakon toga u zeničkoj župi Čajdraš. Zenica-Čajdraš, 2012.

– Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja. U: Magnificat 14 (2013.) 2-7.

– Caritas Vrhbosanske nadbiskupije do početka trećeg tisućljeća. Nastanak. Uspostava. Djelovanje. Sarajevo 2014.

– Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje i susret duhovnih zvanja sa Svetim Ocem Franjom. Sarajevo, svibanj 2015.

– Ostvarenost i ostvarivost misijskog Dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“. Pedeseta obljetnica misijskog dekreta II. vatikanskog sabora „Ad gentes“, u: Vrhbosnensia 1 (2016.) 155-202.

 1. b) Drugi radovi i prilozi

– Izvještaj o radu skupštine HILP-a u Banja Luci 26. Rujna 1990. U: Vrhbosna 4 (1990.) 22- 23.

– Kad su Amerikanci otkrili Kolumba. U: Radosna vijest 1 (1992.) 8-9 i 2 (1992.) 4-5.;

– Molite da ne padnete u napast. U: Plavi pogled (Glasilo Mladeži HDZ-a Zenica) iz ožujka 1997., 5.;

– Godišnja skupština Papinskih misijskih djela Crkve u Hrvata, u: Vrhbosna 1 (1998.) 159-160.;
– U Neumu održana ovogodišnja skupština Papinskih misijskih djela Crkve u Hrvata. U: Vrhbosna 1 (1999.) 105-106.;

– Izvješće Misijskog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije o akciji za misionara vlč. Stipu Miloša. U: Vrhbosna 2 (2000.) 130-131;

– Vijesti iz Nacionalne uprave PMD-a u BiH. U: Vrhbosna 2 (2001.) 134-135.

– Svim prijateljima misija na području Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. U: Vrhbosna 3-4 (2001.) 381

– Svim prijateljima misija i svim čitateljima misijskog lista „Radosna vijest“. U: Vrh-bosna 3-4 (2001.) 382;

– U Rimu održana godišnja opća skupština Papinskih misijskih djela. U: Vrhbosna 2 (2002.) 175-176;

– Nacionalna uprava PMD-a u BiH. U: Vrhbosna 4 (2002.) 460;

– Radosna vijest – Riječ urednika:

 • Radosna vijest 2 (2001.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 5 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 7/8 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 10 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 12 (2002.) 3;
 • Radosna vijest 2 (2003.) 3;
 • Radosna vijest 4 (2003.) 3;
 • Radosna vijest 6 (2003.) 3;
 • Radosna vijest 9 (2003.) 3;
 • Radosna vijest 11 (2003.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 5 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 7/8 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 10 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 11 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 12 (2004.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 2 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 4 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 6 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 9 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 11 (2005.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 5 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 7/8 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 10 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 12 (2006.) 3;
 • Radosna vijest 2 (2007.) 3;
 • Radosna vijest 4 (2007.) 3;
 • Radosna vijest 6 (2007.) 3;
 • Radosna vijest 9 (2007.) 3;
 • Radosna vijest 11 (2007.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2008.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2008.) 3;
 • Radosna vijest 5 (2008.) 3;
 • Radosna vijest 9/10 (2008.) 3. – zajedno s dr. Milanom Špeharom;
 • Radosna vijest 11 (2008.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 5 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 7/8 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 10 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 12 (2009.) 3;
 • Radosna vijest 2 (2010.) 3;
 • Radosna vijest 4 (2010.) 3;
 • Radosna vijest 6 (2010.) 3;
 • Radosna vijest 9 (2010.) 3;
 • Radosna vijest 11 (2010.) 3;
 • Radosna vijest 1 (2011.) 3;
 • Radosna vijest 3 (2011.) 3;

– Prvi misionar posjetio Misijsku središnjicu u Sarajevu. U: Radosna vijest 2 (2001.) 10-12;

– Radosna vijest i u Australiji. U: Radosna vijest 2 (2002.) 12-13;

– Odgovornost u misijskom pastoralu. U: Radosna vijest 3 (2002.) 4-5;

– Razgovor sa sestrom Mirjam Ljubić. U: Radosna vijest 4 (2002.) 10-11;

– Opasnost se nalazi u ekstremizmu. U: Radosna vijest 5 (2002.) 19;

– Godišnja skupština Papinskih misijskih djela u Rimu. U: Radosna vijest 6 (2002.) 5;

– Pohod prefekta Kongregacije za evangelizaciju naroda u Bosni i Hercegovini. U: Radosna vijest 7-8 (2002.) 4-7;

– Trebamo više odgovornih i odvažnih misionara. U: Radosna vijest 9 (2002.) 16-18;

– Misije su navještaj praštanja! U: Vrhbosna 3 (2002.) 293-294;

– Godišnja skupština Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. U: Vrhbosna 1 (2003.) 106;

– Posjeta hrvatskim zatvorenicima u Den Haagu. U: Vrhbosna 1 (2003.) 108;

– Godišnji susret nacionalnih direktora PMD-a Europe. U: Vrhbosna 2 (2003.) 240;

– Godišnja skupština Međunarodnog vojnog apostolata. U: Vrhbosna 3 (2003.) 318-319;

– Generalna skupština Papinskih misijskih djela u Rimu. U: Vrhbosna 3 (2003.) 319-320.

– Misijska nedjelja. U: Vrhbosna 3 (2003.) 321-322;

– Ostanimo jedno u Gospodinu i djelujmo zajedno. U: Radosna vijest 1 (2003.) 4-5.

– Bogojavljenje u Odžaku. U: Radosna vijest 2 (2003.) 16;

– Susret nacionalnih direktora Papinskih misijskih djela za Europu. Solidarnost s Crkvom u misijama. U: Radosna vijest 5 (2003.) 4-5;

– Generalna skupština Papinskih misijskih djela u Rimu. U: Radosna vijest 6 (2003.) 4-5;

– Misijska krunica ponovno u vjerničkim rukama. U: Radosna vijest 11 (2003.) 4-5;

– Što je Papinsko misijsko djelo Svetog Petra apostola. U: Vrhbosna 1 (2004.) 93-96. i Radosna vijest 4 (2004.) 4-6. i 5 (2004.) 4-5;

– Misijska središnjica u novim prostorijama. U: Vrhbosna 1 (2004.) 96;

– Godišnji susret nacionalnih ravnatelja PMD Europe. U: Radosna vijest 5 (2004.) 6-7;

– Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini. Misijska središnjica. U: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb 2004., 1242-1243.

– Misijski informativni list Radosna vijest. U: Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb 2004., 1251.

– Misionari mučenici u 2003. godini. U: Radosna vijest 6 (2004.) 8-9;

– Sestra Mirjam u posjetu Sarajevu. U: Radosna vijest 6 (2004.) 16-17;

– Turska: Povijesni događaj – priznanje Katoličke crkve. U: Radosna vijest 7/8 (2004.) 22;

– Djelo svetog djetinjstva. U: Radosna vijest 9 (2004.) 8-9, 10 (2004.) 18-19, 11 (2004.) 6-7, 12 (2004.) 8-9;

– Djelo svetog Petra apostola u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. U: Radosna vijest 9 (2004.) 15;

– Sarajevo: Misionari iz Konga hodočastili Gospi Karmelskoj. U: Radosna vijest 9 (2004.) 18;

– Branislav Bošnjak. U: Katolički tjednik 39 (2004.) 41; Glas Koncila 38 (2004.) 19;

– Crkva na Kamenu 10 (2004.) 36; Naša ognjišta 9 (2004.) 30; Svjetlo riječi 259 (2004.) 75;

– Nacionalna uprava PMD BiH (pismo za Misijsku nedjelju 2004.). U: Vrhbosna 3 (2004.) 302-304;

– Blagoslov prostorija Misijske središnjice u Sarajevu. U: Radosna vijest 12 (2004.) 4-5;

– Budni u svakom trenutku (meditacija za prvu nedjelju Došašća: 28. 2004.). U: Rosa s neba. Pripremi srce svoje 2004. (Izdavač: Vijeće za pastoral mladih i PMI Sestre Služavke Malog Isusa);

– Sarajevo: Vojska i policija u sarajevskoj prvostolnici. U: Katolički tjednik 52-53 (2004.) 18;

– Travnik: Božićna priprava vojske i policije. U: Katolički tjednik 52-53 (2004.) 19;

– Blagoslovljene nove prostorije BK BiH i Misijske središnjice Nacionalne uprave PMD BiH. U: Vrhbosna 4 (2004.) 345;

– Godišnje molitveno hodočašće na Bobovac. U: Vrhbosna 4 (2004.) 388. – Prilozi iz PMD BiH. U: Vrhbosna 4 (2004.) 449;

– Papinska misijska zajednica. U: Radosna vijest 1 (2005.) 4-5;

– „Vidim – čujem – činim“. U: Radosna vijest 1 (2005.) 19-20;

– Imenovan novi predsjednik Papinskih misijskih djela. U: Radosna vijest 3 (2005.) 5;

– Četvrta godišnja skupština Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. U: Radosna vijest 3 (2005.) 7;

– Vodič za katoličke misije 2005. U: Radosna vijest 3 (2005.) 8;

– Popis ubijenih crkvenih suradnika u misijskim područjima u 2004. U: Radosna vijest 3 (2005.) 14-15. i 4 (2005.) 12-13;

– XII. Dan sjećanja na ubijene misionare. U: Radosna vijest 3 (2005.) 29;

– Godišnji skup europskih misijskih djelatnika u Madridu. U: Radosna vijest 4 (2005.) 4-5;
– Knjiga o misionarskom radu fra Rafaela Lipovca. U: Radosna vijest 4 (2005.) 23;

– Opća godišnja skupština Papinskih misijskih djela. U: Radosna vijest 6 (2005.) 4-6;

– Opća godišnja skupština Papinskih misijskih djela. Misijsko poslanje Crkve u današnje vrijeme. U: Katolički tjednik 22 (2005.) 22-23;

– Prvi susret kapelana. U: Vrhbosna 2 (2005.) 230.

– Obljetnica Hrvatskog vijeća obrane. U: Vrhbosna 2 (2005.) 230-231.

– Drugi susret vojnih kapelana. U: Vrhbosna 2 (2005.) 231.

– Ljetni susret misionara. U: Katolički tjednik 28 (2005.) 9; Svjetlo riječi 9 (2005.) 40;

– Naša ognjišta 9 (2005.) 26.

– Vojnici iz BiH na vojnom hodočašću. U: Naša ognjišta 7-8 (2005.) 28.

– Prošlost povjeravamo Tvome milosrđu. U: Katolički tjednik 25 (2005.) 24.

– Čajdraš – Drugi susret duhovnih zvanja zeničkog kraja. Odgovornost svih u Crkvi za nova duhovna zvanja. U: Katolički tjednik 34 (2005.) 40.

– Redakcija dijela knjige Vinka kardinala Puljića: Slavlje u svetištima. U: Puljić,V., Ne trnite svjetla. Izbor iz propovijedi. Sarajevo 2005., 293-336.

– Aladinići-Dubrave: Nova misionarka. U: Katolički tjednik 37 (2005.) 39.

– Busovača: Vojni kapelani – pomoć graditeljima mira. U: Katolički tjednik 38 (2005.) 21.

– 40 godina AMI-a – njegova prošlost i budućnost. Budimo graditelji sigurnosti i slobode naroda. U: Katolički tjednik 40 (2005.) 41.

– Svim prijateljima misija na području Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. U: Vrhbosna 3 (2005.) 315-316.

– Promjene u ravnateljstvu Papinskih misijskih djela. U: Radosna vijest 11 (2005.) 4.

– Sarajevo: Susret vojnih kapelana. U: Katolički tjednik 46 (2005.) 9.

– Rajlovac: Blagoslovljena kapelica blaženoga Ivana Merza. U: Katolički tjednik 48 (2005.) 21.

– Sveta Tri Kralja (6. siječnja 2006.) – Bogojavljenje: Djelo svetog djetinjstva. U: Pogledaj u mene (Sestre Služavke Malog Isusa – Gromiljak) prosinac 2005.

– Orašje: Blagoslovljena kapelica u vojarni „Sinovi Posavine“. U: Katolički tjednik 49 (2005.) 35.

– Grčka – Krf: Susret djelatnika Društva sv. Djetinjstva. U: Radosna vijest 12 (2005.) 4-5.

– Livno: Blagoslovljena kapelica i novoizgrađena Vojarna „Ante Bruno Bušić“. U: Katolički tjednik 2 (2006.) 29.

– Sarajevo – Peto godišnje zasjedanje Papinskih misijskih djela BiH. Građenje misijske svijesti i odgovornosti. U: Katolički tjednik 10 (2006.) 28-29.

– Peta godišnja skupština Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. U: Radosna vijest 3 (2006.) 6.

U nastavcima:

– Svjedoci vjere tijekom 2005. godine (I). U: Radosna vijest 3 (2006.) 8-9

– Svjedoci vjere tijekom 2005. godine (II). U: Radosna vijest 4 (2006.) 8-9.

– Svjedoci vjere tijekom 2005. godine (III). U: Radosna vijest 5 (2006.) 6-7.

– Svjedoci vjere tijekom zadnjih 25 godina (1980.-2005.) (V). U: Radosna vijest 6 (2006.) 6.

– Katolička Crkva u BiH po drugi put se sjeća svih svjedoka vjere. Ne smije zamrijeti
sjećanje na mučenike. U: Katolički tjednik 12 (2006.) 6-7.

– Palermo – Godišnji susret nacionalnih ravnatelja PMD Europe. Misijsko poslanje Crkve. U: Katolički tjednik 12 (2006.) 27.; Radosna vijest 4 (2006) 6-7.

– Livno: Četvrti susret vojnih kapelana. U: Katolički tjednik 14 (2006.) 39.; Vrhbosna 1 (2006.) 88.

– Katolička Crkva u BiH po drugi puta sjeća se svih svjedoka vjere. Svjedoci vjere tijekom 2005. godine. U: Vrhbosna 1 (2006.) 79-84.

– Katolička Crkva u BiH po treći puta slavi Dana Djela svetog Petra apostola. U: Vrhbosana 1 (2006.) 84-87.

– U Rimu održano opće godišnje zasjedanje Papinskih misijskih djela. Misijsko djelovanje – izraz Božje ljubavi. U: Katolički tjednik 20 (2006.) 26-27.

– Opća godišnja skupština Papinskih misijskih djela. U: Naša ognjišta 6 (2006.) 25.

– Rim – Generalno zasjedanje ravnatelja Papinskih misijskih djela. Interkulturalna inkulturacija. U: Radosna vijest 6 (2006.) 4-5.

– Nova knjiga misionara fra Rafe Lipovca. U: Radosna vijest 6 (2006.) 11.

– Vojnici i redarstvenici iz BiH po sedmi put hodočastili u Lourdes. U: Vrhbosna 2 (2006.) 214-216.

– Misijske aktivnosti na području Nacionalne uprave PMD BiH. U: Vrhbosna 2 (2006.) 195-203.

– Neki su misijski budni, a neki još uvijek spavaju. U: Katolički tjednik 42 (2006.) 13-15.

– Sarajevo – Pohod apostolskog nuncija. U: Radosna vijest 9 (2006.) 20.

– Novi pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda. U: Radosna vijest 9 (2006.) 21.

– Bukova Greda – Orašje – Peti susret vojnih kapelana. Biti uzoran vjernik i vojnik. U: Katolički tjednik 41 (2006.) 22.

– Novi početak Papinskih misijskih djela. U: Radosna vijest 12 (2006.) 5.

– Župna zajednica kao mjesto misijske animacije. U: Radosna vijest 12 (2006.) 16.

– Održan azijski misijski kongres na Tajlandu. U: Radosna vijest 12 (2006.) 17.

– Vapaj siročadi iz Ruande. U: Katolički tjednik 3 (2007.) 6-7; U: Radosna vijest 2 (2007.) 18-19.

– Sarajevo. Mali koraci ljubavi i boli. U: Katolički tjednik 3 (2007.) 9; U: Radosna vijest 2 (2007.) 15.

– Obljetnica misijskog informativnog lista Radosna vijest. U: Radosna vijest 2 (2007.) 4-5; 35. Obljetnica Radosne vijesti. U: Naša ognjišta 4 (2007.) 23.

– Ljetni susret misionara 2007. u Banjoj Luci. U: Radosna vijest 2 (2007.) 5; 3 (2007.) 5; 3 (2007.) 5.

– Bogojavljenje u župi Dragunja. U: Radosna vijest 2 (2007.) 19.

– Sarajevo: Statut i Priručnik PMD na hrvatskom jeziku. U: Katolički tjednik 10 (2007.) 26.

– Busovača: Biti odgovoran u svojoj službi. U: Katolički tjednik 10 (2007.) 26.

– Šesta godišnja skupština Nacionalnog vijeća PMD BiH. U: Radosna vijest 3 (2007.) 6.
– Sjetimo se svjedoka vjere. U: Radosna vijest 3 (2007.) 7-8.

– Durham: Konferencija nacionalnih ravnatelja PMD. U: Katolički tjednik 13 (2007.) 14.

– Priprava za Uskrs redarstvenika središnje Bosne. U: Katolički tjednik 14-15 (2007.) 26.

– Otvorena web stranica Nacionalne uprave PMD BiH. U: Katolički tjednik 18 (2007.) 4.

– Novi Travnik: Budi prepoznatljiv svojim vjerničkim življenjem. U: Katolički tjednik 21 (2007.) 5.

– Lourdes – 49. međunarodno vojno redarstveno hodočašće. Pomirite se s Bogom. U: Katolički tjednik 21 (2007.) 7.

– Rim – Opća skupština Papinskih misijskih djela. Svi smo misionari. U: Radosna vijest 6 (2007.) 4-5.

– Web stranica Nacionalne uprave PMD BiH. U: Radosna vijest 6 (2007.) 17.

– Banja Luka – Susret hrvatskih misionara. Poduprijeti širenje Crkve. U: Katolički tjednik 28 (2007.) 3-4.

– Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Misijska središnjica. Misijske aktivnosti u vremenu od 1. svibnja 2006. do 30. travnja 2007. godine na područje Nacionalne uprava PMD BiH. U: Vrhbosna 2 (2007.) 155-166.

– Sarajevo. Izgradimo crkvu u Zambiji. U: Vrhbosna 27 (2007.) 18.

– Banja Luka – Susret hrvatskih misionara. Poduprijeti širenje Crkve. U: Katolički tjednik 28 (2007.) 3-4.

– Izgradimo crkvu u Zambiji. U: Vrhbosna 2 (2007.) 167.; U: Radosna vijest 9 (2007.) 7; Katolički tjednik 32-33 (2007.) 40; Katolički tjednik 35 (2007.) 40; Katolički
tjednik 43 (2007.) 40; Katolički tjednik 51-52 (2007.) 40.

– Banja Luka. Susret hrvatskih misionara. U: Radosna vijest 9 (2007.) 4-6.

– Vatikan. Kardinal Ivan Dias proslavio 25 godina biskupske službe. U: Radosna vijest 9 (2007.) 20.

– Hodočašće vojno-redarstvenih snaga BiH. U: Katolički tjednik 41 (2007.) 6.

– Popravljeno i dopunjeno izdanje rimskog obrednika „Blagoslovi“. U: Vrhbosna 3 (2007.) 215.

– Misijska nedjelja 2007. U: Vrhbosna 3 (2007.) 216-217. (dva priloga)

– Razgovor s vlč. Tomom Kneževićem ravnateljem PMD. Zdrava grana na stablu Papinskih misijskih djela. U: Katolički tjednik 43 (2007.) 10-11.

– Vatikan. PMD pomažu biskupije mladih Crkava. U: Katolički tjednik 43 (2007.) 18.

– Godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki. U: Službeni Glasnik Banjolučke biskupije 1 (2007.) 65-67.

– Popravljen i dopunjeni izdanje rimskog obrednika „Blagoslovi“. U: Vrhbosna 3 (2007.) 215.

– Novo izdanje obrednika „Blagoslovi“. U: Službeni glasnik Banjolučke biskupije 2 (2007.) 121.

– Papinska misijska djela pomažu biskupijama mladih Crkava. U: Radosna vijest 11 (2007.) 4-5.

– Svečano misno slavlje povodom 175. rođendana Missio. U: Radosna vijest 11 (2007.) 5.

– Dubrovnik – šesti međunarodni susret djelatnika PMD svetog djetinjstva. Misijska dimenzija u katehezi. U: Katolički tjednik 47 (2007.) 4-5.

U nastavcima:

– Crkvena godina u životu vjernika. U: Katolički tjednik 48 (2007.) 22.

– Advent ili došašće kao vrijeme priprave za blagdan Božića. U: Katolički tjednik 49 (2007.) 22.

– Upoznajmo liturgiju vremena došašća. U: Katolički tjednik 50 (2007.) 22.

– Podrijetlo blagdana Božića. U: Katolički tjednik 51-52 (2007.) 22.

– Sarajevo. Novi dijecezanski ravnatelj PMD-a. U: Katolički tjednik 49 (2007.) 24.

– Utemeljenje Svjetskog misijskog dana. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007.) 876. (Za web stranicu Misijske središnjice preveo vlč. Tomo
Knežević)

U nastavcima:

– Što su Papinska misijska djela? (I) U: Katolički tjednik 1-2 (2008.) 22.

– Što su Papinska misijska djela? (II) U: Katolički tjednik 3 (2008.) 22.

– Doktrinarna nota Zbora za nauk vjere o nekim vidicima evangelizacije. U: Katolički tjednik 4 (2008.) 22.

– Zbor za kler nudi novu internet stranicu o Bibliji i o njezinom tumačenju na devet jezika. U: Radosna vijest 1 (2008.) 11.

– Imenovan novi dijecezanski ravnatelj PMD Vrhbosanske nadbiskupije. U: Radosna vijest 1 (2008.) 15.

– U nastavcima:

– Doktrinarna nota Zbora za nauk vjere o nekim vidicima evangelizacije (I). U: Katolički tjednik 4 (2008.) 22.

– Doktrinarna nota Zbora za nauk vjere o nekim vidicima evangelizacije (II). U: Katolički tjednik 5 (2008.) 22.

– Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica. U: Katolički tjednik 6 (2008.) 22.

U nastavcima:

– Korizmeno vrijeme. U: Katolički tjednik 7 (2008.) 22.

– Pepelnica. U: Katolički tjednik 8 (2008.) 22.

– Svjetski dan protiv angažiranja djece-vojnika. U: Katolički tjednik 8 (2008.) 16.

U nastavcima:

– Upoznajmo kvatre (I). U: Katolički tjednik 9 (2008.) 22.

– Upoznajmo kvatre (II). U: Katolički tjednik 10 (2008.) 22.

– Godišnja skupština Papinskih misijskih djela. U: Katolički tjednik 10 (2008.) 4-5.

– Sjetimo se svjedoka vjere i ove godine. U: Radosna vijest 3 (2008.) 16-17.

– Održana sedma godišnja skupština Nacionalnog vijeća PMD BiH. U: Radosna vijest 3 (2008.) 20-21.

– Dan Djela svetog Petra apostola u BiH. U: Katolički tjednik 11 (2008.) 16-17.

– Cvjetnica: Nedjelja muke Gospodnje. U: Katolički tjednik 11 (2008.) 22.

– Uskrs – Vazam. U: Katolički tjednik 12-13 (2008.) 30.

– Navještenje Gospodinovo – Blagovijest. U: Katolički tjednik 14 (2008.) 22.

U nastavcima:

– Sjetimo se svjedoka vjere. U: Katolički tjednik 15 (2008.) 22.

– Djelatnici Crkve ubijeni od 1980. do 2007. godine. U: Katolički tjednik 16 (2008.) 22.

– Pomoć odgoju svećeničkih kandidata u mladim Crkvama. U: Katolički tjednik 16 (2008.) 16.

– Stigao novi misionar. U: Radosna vijest 4 (2008.) 5.

– Doktrinarna nota Zbora za nauk vjere o nekim vidicima evangelizacije. U: Radosna vijest 4 (2008.) 19-20.

– Vrijeme kroz godinu. U: Katolički tjednik 17 (2008.) 22.

U nastavcima:

– Svetkovina Tijelova (I). U: Katolički tjednik 18 (2008.) 22.

– Svetkovina Tijelova (II). U: Katolički tjednik 19 (2008.) 22.

– Svetkovina Presvetog Trojstva. U: Katolički tjednik 20 (2008.) 22.

– Rim – Opća godišnja skupština Papinskih misijskih djela. Promicati strast za kraljevstvo Božje. U: Katolički tjednik 21 (2008.) 6.

– Svetkovina Srca Isusova. U: Katolički tjednik 21 (2008.) 22.

– Svjetski dan protiv novačenja djece-vojnika. U: Radosna vijest 5 (2008.) 15.

– Broj svećeničkih i redovničkih zvanja. U: Radosna vijest 5 (2008.) 16.

– Papinsko misijsko Djelo sv. Petra apostola u 2008. potpomaže odgoj 83.767 svećeničkih kandidata u 962 sjemeništa mladih Crkava. U: Radosna vijest 5 (2008.) 17.

– Započeo s radom prvi kršćanski dječji TV kanal za arapsko govorno područje. U: Radosna vijest 5 (2008.) 21.

– Lourdes. Vojnici i redarstvenici iz BiH na jubilarnom hodočašću. U: Katolički tjednik 23 (2008.) 6-7. 33. 40.

– Vojna hodočašća. Vojni molitveni pohodi. U: Gardist 1 (2008.) 18-21.

– Izazovi. Dušobrižništvo vojske u Bosni i Hercegovini. U: Gardist 1 (2008.) 33-35.

– Iz povijesne škrinje. Bobovac. U: Gardist 1 (2008.) 39-40.

– Crkva u svijetu. Papinska misijska djela pomažu i ove godine. U: Katolički tjednik 27 (2008.) 16.

– Križevci. Završen Dvadeseti ljetni susret hrvatskih misionara i misionarki. U: Katolički tjednik 29 (2008.) 4-5.

– Akcija: Izgradimo crkvu u Tanzaniji. U: Katolički tjednik 40 (2008.) 16.

– Kako sudjelovati u Akciji?

– Misijski informativni list Radosna vijest. U: Radosna vijest 9/10 (2008.) 6-9.

– Doprinos sestara Kćeri Božje ljubavi. U: Radosna vijest 9/10 (2008.) 9-10.

– Marija Bistrica: Hodočašća u nacionalno marijansko svetište. Ponovno zajedno okupljeni u krilu Majke Marije. U: Katolički tjednik 42 (2008.) 6-7. 25.

– Sarajevo. Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 43 (2008.) 4.

– Zagreb/Sarajevo. Obilježen 400. broj misijskog informativnog lista „Radosna vijest“. U: Katolički tjednik 43 (2008.) 6-7.

– Sarajevo: Briga za najmlađe. U: Katolički tjednik 46 (2008.) 6.

– Djeca su djeca svugdje na svijetu i to je naša nada. U: Katolički tjednik 46 (2008.) 10-11.

– Zagreb-Sarajevo: Obilježen 400. broj misijskog informativnog lista Radosna vijest. U: Radosna vijest 11 (2008.) 4-6.

– Izgradimo crkvu u Tanzaniji. U: Radosna vijest 11 (2008.) 7.

– Priprava na Božić vojnika i redarstvenika. U: Katolički tjednik 52-53 (2008.) 32.

– Izgradimo crkvu u Tanzaniji (dva dokumenta). U: Vrhbosna 4 (2008.) 261-262.

– Sarajevo. Izgradimo crkvu u Tanzaniji. U: Katolički tjednik 1 (2009.) 40.

– Crkveni zbor dio je okupljene liturgijske zajednice. U: Magnificat 5 (2009.) 6-10.

– Cape Town (JAR). Uloga vojnih kapelana u pomirenju. U: Katolički tjednik 7 (2009.) 6-7.

– Sve u znaku Svjetskog nogometnog prvenstva 2010.

– Sarajevo. Indiferentizam je novi ateizam. U: Katolički tjednik 9 (2009.) 6-7.

– Ubijeni misionari: nada svijeta. U: Katolički tjednik 11 (2009.) 18-19.

– Sarajevo – Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. „Idite po svem svijetu“. U: Radosna vijest 3 (2009.) 10-11.

– Ubijeni misionari su nada svijeta. U: Radosna vijest 3 (2009.) 14-15.

– Varšava. Konferencija nacionalnih ravnatelja Papinskih misijskih djela Europe. U: Katolički tjednik 13 (2009.) 6-7; Radosna vijest 4 (2009.) 16-17.

– Dan Djela svetog Petra apostola u Bosni i Hercegovini. U: Katolički tjednik 13 (2009.) 16-17. 32.; Radosna vijest 4 (2009.) 9-11.

– Zambija-Lusu. Dolazi nam kardinal Vinko. U: Radosna vijest 4 (2009.) 19.

– Misionarski identitet u Crkvi. U: Radosna vijest 4 (2009.) 21. Sarajevo. Drugo izdanje misijskog priručnika „Crkva i misije“. U: Katolički tjednik 19 (2009.) 32. i Radosna vijest 5 (2009.) 18.

– Novi Travnik. Nastavak misijskih aktivnosti novotravničke župe. U: Radosna vijest 5 (2009.) 19.

– Sarajevo/Lourdes. Vojnici i redarstvenici na koljenima pred Gospom. U: Katolički tjednik 21 (2009.) 4-5.

– Rim. Opća godišnja skupština Papinskih misijskih djela. U: Katolički tjednik 21 (2009.) 16.

– Novi Travnik. Proslavljen patron „stare“ novotravničke župe. U: Katolički tjednik 21 (2009.) 25.

– Zambija. Posvećena crkva u Misiji Lusu. U: Katolički tjednik 24 (2009.) 6-11.

– Zambija. Posvećena crkva u Misiji Lusu (1). U: Radosna vijest 7/8 (2009.) 6-9.

– Komentari vlč. Milana Špehara!

– Zambija. Posvećena crkva u Misiji Lusu (2). U: Radosna vijest 9 (2009.) 4-6.

– Sarajevo. Izgradimo crkvu u Demokratskoj Republici Kongu. U: Radosna vijest 9 (2009.) 7.

– Misijski imendanski kalendari. U: Katolički tjednik 35 (2009.) 27.

– Sarajevo. Misijski imendanski kalendari. U: Radosna vijest 10 (2009.) 18.

– Široki Brijeg. Preminuo fra Blago Brkić. U: Radosna vijest 10 (2009.) 20-21.

– Marija Bistrica/Sarajevo. Oružane snage BiH na 17. vojno-redarstvenom hodočašću. U: Katolički tjednik 40 (2009.) 6.

– Bobovac. Molitva za Domovinu. U: Katolički tjednik 43 (2009.) 1. 4-5.

– Sarajevo. Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije za 2010./2011. U: Katolički tjednik 45 (2009.) 7.

– Sarajevo. Budite odgovorni u službi koja vam je povjerena! Vinko kardinal Puljić u Ministarstvu obrane BiH. U: Katolički tjednik 46 (2009.) 6-7.

– Poglavari su: vrhbosanski nadbiskup i ministar obrane;

U nastavcima:

– Vatikan. Statistike Katoličke Crkve (I). U: Radosna vijest 11 (2009.) 16-18.

– Vatikan. Statistike Katoličke Crkve (I). U: Katolički tjednik 47 (2009.) 28-29.

– Pogled na Crkvu. Statistike Katoličke Crkve (II). U: Katolički tjednik 48 (2009.) 28-29.

– Vatikan. Statistike Katoličke Crkve (II). U: Radosna vijest 12 (2009.) 18-20.

– Vatikan. Crkvena područja koja su pod Zborom za evangelizaciju naroda (III). U: Radosna vijest 1 (2010.) 16.

– Vojnici iz BiH učestvovali na međunarodnom vojno-policijskom hodočašću u Lurdu. U: Bilten Ministarstva odbrane – obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2 (2009.) 13.

– Pitanja čitatelja: Razlika između posta u došašću i korizmi. U: Katolički tjednik 49 (2009.) 35.

– Bogojavljenje: Svjetski dan svetog djetinjstva u BiH. U: Katolički tjednik 1 (2010.) 16-17.

– Akcija. Izgradimo crkvu u Demokratskoj Republici Kongu. Treća akcija Crkve u Bosni i Hercegovini. U: Katolički tjednik 1 (2010.) 26.

– Statistike o Katoličkoj crkvi u Kini 2009. U: Katolički tjednik 1 (2010.) 27.

– Sarajevo: DVD o posveti crkve u Misiji Lusu. U: Katolički tjednik 3 (2010.) 25.

– Sarajevo. Izgradimo crkvu u Demokratskoj Republici Kongu. U: Radosna vijest 1 (2010.) 13.

– DVD o posveti crkve u Misiji Lusu. U: Radosna vijest 1 (2010.) 14-15.

– Kina. Statistike o Katoličkoj Crkvi u Kini 2009. U: Radosna vijest 1 (2010.) 16-17.

– Osvrt. Sjetimo se svjedoka vjere i ove godine. U: Katolički tjednik 11 (2010.) 26-27.

– Pomozimo odgoj budućih svećenika u misijskim zemljama. U: Katolički tjednik 13-14 (2010.) 14-15.

– Slavlje Uskrsne noći i nedjelje Uskrsa. U: Katolički tjednik 13-14 (2010.) 30-33.

– Dubrave/Fojnica/Banja Luka. Duhovna priprava vojnika i redarstvenika za Uskrs. U: Katolički tjednik 13-14 (2010.) 41.

– Vatikan. Broj katolika u porastu. U: Katolički tjednik 18 (2010.) 27.

– Ljubljana. Deset godina Vojnog vikarijata u Republici Sloveniji. U: Katolički tjednik 39 (2010.) 16.

– Marija Bistrica. Pripadnici OS BiH na 18. vojno-redarstvenom hodočašću. U: Katolički tjednik 40 (2010.) 26.

– Sarajevo. Zambijski misionar don Boris Dabo u glavnom gradu BiH. U: Katolički tjednik 41 (2010.) 24.

– Pođimo i ove godine na Bobovac. U: Katolički tjednik 41 (2010.) 35.

– Islamabad. U Pakistanu siluju i ubijaju krššanske djevojčice i prisiljavaju ih na islam. U: Katolički tjednik 43 (2010.) 15.

– Sarajevo. Iz tiska izišao novi Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 44 (2010.) 7.

– Misijski imendanski kalendar za 2011. U: Katolički tjednik 44 (2010.) 35.

– Vatikan. Papinska misijska djela pomažu ustanove i projekte mladih Crkava. U: Katolički tjednik 45 (2010.) 15.

– Misijsko-humanitarna akcija. U: Katolički tjednik 45 (2010.) 36.

– Sarajevo. Misijski imendanski kalendari za 2011. godinu. U: Radosna vijest 11 (2010.) 17.

– Islamabad. U Pakistanu kršćanske su djevojke žrtve silovanja i smrti. U: Radosna vijest 11 (2010.) 18.

– Sarajevo. Zambijski misionar don Boris Dabo boravio u Sarajevu. U: Radosna vijest 11 (2010.) 19.

– Crkva u brojkama. Statistike Katoličke crkve. U: Katolički tjednik 46 (2010.) 34-36.

– Crkvena područja koja su pod Zborom za evangelizaciju naroda. U: Katolički tjednik 47 (2010.) 15.

– Pakistan. Zauzimanje za kršćanku osuđenu na smrt Asiu Bibi. U: Katolički tjednik 48 (2010.) 34-35.

– Pakistan. Zauzimanje za kršćanku Asiu Bibi osuđenu na smrt. U: Radosna vijest 12 (2010.) 8-9.

– Misijsko-humanitarna akcija. Izgradimo dispanzer sa stacionarom u Tanzaniji. U Radosna vijest 12 (2010.) 17.

– Vatikan. Objavljen 73. svezak Misijske bibliografije. U: Radosna vijest 12 (2010.) 17.

– Vatikan. Statistike Katoličke Crkve (I). U: Radosna vijest 12 (2010.) 18-19.

– Irak. Nakon krvoprolića kršćani se nalaze pred pitanjem: otići ili ostati? U: Radosna vijest 1 (2011.) 9.

– Pakistan. Dijete katoličke djevojčice koja je zatrudnjela nakon silovanja teški je invalid. U: Radosna vijest 1 (2011.) 13.

– Vatikan. Imenovana generalna tajnica Papinskog misijskog Djela svetog djetinjstva. U: Radosna vijest 1 (2011.) 16.

– Vatikan. Otvoren misijski muzej Zbora za evangelizaciju naroda. U: Radosna vijest 1 (2011.) 17.

– Vatikan. Statistike Katoličke Crkve (II). U: Radosna vijest 1 (2011.) 18-20.

– Pakistan. Nastavlja se agonija kršćanke osuđene na mrt Asie Bibi. U: Radosna vijest 2 (2011.) 14-15.

– Sarajevo. Bogojavljenje: Svjetski dan svetog djetinjstva i u BiH. „Djeca pomažu djeci!“ U: Radosna vijest 2 (2011.) 16-17.

– Vatikan. Crkvena područja koja su pod Zborom za evangelizaciju naroda (III). U: Radosna vijest 2 (2011.) 20-21. 306. Vatikan. Novi nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. U: Radosna vijest 3 (2011.) 4.

– Sarajevo. Zahvala dosadašnjeg nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela BiH. U: Radosna vijest 3 (2011.) 5-6.

– Vatikan. Objavljen papinski godišnja za 2011. god. U: Radosna vijest 3 (2011.) 11.

– Sarajevo – Deseta godišnja skupština Nacionalnog vijeća PMD BiH. Poziv na naviještanje Radosne vijesti. U: Radosna vijest 3 (2011.) 17-19.

– Zambija – Misija Ndjoko Malomo. Nova misijska web stranica. U: Radosna vijest 3 (2011.) 21.

– Sarajevo/Mostar. „Pomozimo izgradnju škole u Misiji Kivumu“. U: Radosna vijest 4 (2011.) 5-6.

– Sarajevo/Mostar. Osnovana MIVA Bosne i Hercegovine. U: Radosna vijest 4 (2011.) 10.

– Pakistan. Zemlja mučenika:

– Pakistan. Zemlja mučenika (1). U: Radosna vijest 4 (2011.) 17-18.

– Pakistan. Zemlja mučenika (2). U: Radosna vijest 5 (2011.) 14-15.

– Pakistan. Zemlja mučenika (3). U: Radosna vijest 6 (2011.) 17-18.

– Pakistan. Zemlja mučenika (4). U: Radosna vijest 7/8 (2011.) 12-13.

– Austrija/Bolivija. Kontinentalni susreti nacionalnih ravnatelja Papinskih misijskih djela. U: Radosna vijest 4 (2011.) 20.

– Vojno dušobrižništvo. Put do vojnog ordinarijata. U: Gardist 4 (2011.) 38-42.

– Svetost među nama. Ostvarenje misijskog poslanja Crkve u životu Drinskih mučenica. U: Katolički tjednik 22 (2011.) 22-24.

– Ususret beatifikaciji. Drinske mučenice uskoro među blaženicima Katoličke crkve. U: Katolički tjednik 24 (2011.) 34-36.

– Ususret beatifikaciji. Drinske mučenice uskoro među blaženicima Katoličke crkve (II). U: Katolički tjednik 25 (2011.) 34-35; Gorući grm 10 (2011.) 59-75.

– Ususret beatifikaciji Drinskih mučenica. Misijsko poslanje Crkve ostvareno u životu Drinskih mučenica. U: Radosna vijest 7/8 (2011.) 15-17.

– Čajdraš-Zenica: Obljetnica svećeništva preč. Stipe Kneževića. U: Katolički tjednik 34 (2011.) 25.

– Sve će na vrijeme biti spremno. U: Katolički tjednik 36 (2011.) 26-27.

– Sarajevo. Tumačenje simbola beatifikacije Drinskih mučenica. U: Katolički tjednik 36 (2011.) 37.

– Tema broja: Upoznajmo Drinske mučenice. Nove blaženice Crkve. U: Naša ognjišta 9 (2011.) 6-7.

– Liturgijski vodič beatifikacije Drinskih mučenica. U: Katolički tjednik 37 (2011.) 33.

– Liturgijski vodič euharistijskog slavlja proglašenja blaženima Drinskih mučenica. Sarajevo 2011.

– Liturgijski vodič euharistijskog slavlja prigodom zahvale za beatifikaciju Drinskih mučenica i 100 godina posvete crkve Kraljice svete krunice. Sarajevo, 25. rujna 2011.

– Svjetski misijski dan poziva svakoga od nas na misijsku odgovornost. U: Katolički tjedni 42 (2011.) 26-27.

– Nastavlja se križni put pakistanskih kršćana. U: Katolički tjednik 42 (2011.) 34.

– Vatikan. Povećao se broj katolika u svijetu. Statistike Katoličke crkve uz ovogodišnji Svjetski misijski dan. U: Katolički tjednik 43 (2011.) 34-35.

– Sarajevo. Po četvrti puta iz tiska izišao Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 44 (2011.) 27.

– Koji kalendar možemo nazvati katoličkim? U: Katolički tjednik 49 (2011.) 26-27.

– Po trinaesti put obilježavamo Dan svetog djetinjstva. U: Katolički tjednik 1 (2012.) 26-27.

– Trusina. Obilježena 19. obljetnica zločina u Neretvici. U: Katolički tjednik 17 (2012.) 9.

– Novi Travnik. Proslavljen patron starije novotravničke župe. U: Katolički tjednik 21 (2012.) 24.

– Čajdraš. Zenička župa proslavila svoj patron – Srce Isusovo. U: Katolički tjednik 25 (2012.) 27.

– Knjiga o ratu i poraću u župi Čajdraš i zeničkom kraju. U: Katolički tjednik 25 (2012.) 34-35.

– Vatikan. Statistike Katoličke crkve uz ovogodišnji Svjetski misijski dan. U: Katolički tjednik 43 (2012.) 12-13.

– Sarajevo. Iz tiska izišao Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 47 (2012.) 35.

– Osvrt na knjižicu „Stopama misionara u Africi“ autora franjevca i bivšeg afričkog misionara fra Ante Vukušić. U: Fra Ante Vukušić, Stopama misionara u Africi, Šibenik 2012., 91-95.

– Sarajevo. Suvereni malteški red pomagao u Bosni i Hercegovini i tijekom 2012. U: Katolički tjednik 3 (2013.) 5.

– Vatikan. Svjedoci vjere tijekom prošle 2012. godine. U: Katolički tjednik 3 (2013.) 15.

– Objavljena knjižica Stopama misionara u Africi. U: Katolički tjednik 9 (2013.) 33.

– Novi Travnik. Svečano proslavljen patron župe. U: Katolički tjednik 20 (2013.) 25.

– Sarajevo. Proslavljena svetkovina nebeskoga zaštitnika Malteškog reda. U: Katolički tjednik 26 (2013.) 17.

– Euharistijsko slavlje – središnji događaj posjete Ivana Pavla II. Banjoj Luci. U: Ljubav sve nadvladava. Ivan Pavao II. u Banja Luci 2003.-22. lipnja – 2013., 80-91.

– Propovijed: Dekalog. Spomeni se svetkovati dan Gospodnji. U: Katolički tjednik 29 (2013.) 30-31.

– Iz tiska izišao Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 44 (2013.) 25.

– Zenica. Pedeset godina uršulinskoga služenja Bogu i ljudima. U: Katolički tjednik 46 (2013.) 27.

– Pedeset godina liturgijske konstitucije. U: Katolički tjednik 48 (2013.) 10-11.

– Liturgija Božića. „Svjetlost će na danas obasjati“. U: Katolički tjednik 52-53 (2013.) 32-33.

– In memoriam. Franjo Ćavar, djelatnik Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije. U: Katolički tjednik 52-53 (2013.) 60.

– „Čajdraš u mome srcu“. U: Krijesnica br. 35, 17-28.

– Sahranjen vlč. Marko Barišić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije. U: Vrhbosna 4 (2016.) 406-408.

– Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine:

– Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2017.

– Rokovnik Caritasa Bosne i Hercegovine 2018.

– Euharistijsko slavlje blagoslova kapele, posvete oltara i blagoslova novog provincijskog sjedišta Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina (Liturgijski dio), Sarajevo 2017.

c) Djelomični pregled raznih predavanja

– Permanentno obrazovanje svećenika (18.9.1990.): „Liturgija kao mjesto odgoja u vjeri“;

– Tribina pri VKT (5.3.1990.): „Kuda ide liturgija?“;

– Sjednica Svećeničkog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (15.5.1991.): „Vjenčanja na Uskrs i Božić?“;

– Institut za crkvenu glazbu (4.4.1991.): „Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama“;

– Znanstveni simpozij prigodom stote obljetnice Vrhbosanske katoličke bogoslovije 1890-1990. (3.7.1991.): „Liturgika i liturgijski pastoral na VVTŠ“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (16.-17. i 23.-24.9.1997.): „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“;

– Seminar za voditelje i namještenike Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije pod nazivom: „Tko je moj bližnji?” (4.-5.12.1998.): “Caritas Vrhbosanske nadbiskupije u vremenu od 1991. do 1998. godine“;

– Život i djelo dr. Josipa Stadlera. Znanstveni skup prigodom 80. obljetnice smrti prvog Vrhbosanskog nadbiskupa (21.-24.9.1998.): „Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2. i 15.-16.9.1999.): „Liturgijska odjeća u životu Crkve“;

– Susret voditelja crkvenog pjevanja (17.5.2000.): „Ostaje li današnja liturgija bez zborova?“;

– Seminar Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije o unapređenju župnih Caritasa (30.10. 2000.): „Tri konstitutivne dimenzije Crkve: njihova nedjeljivost“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (4.-5. i 6.-7.9.2001.) „Liturgijski pribor“;

– Sestrama grada Sarajeva (8.10.2001.): „Redovnica i misijska nedjelja“;

– Bogoslovima Vrhbosanske katoličke bogoslovije (19.10.2002.): „Bogoslovi i misijska nedjelja“;

– Vjeroučiteljima Vrhbosanske nadbiskupije (16.3.2002.): „Misijska odgovornost cijele Crkve“;

– Sjednica Svećeničkog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (8.10.2003.): „Ugrađivanje enciklike o Euharistiji u pastoralni rad naše nadbiskupije“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (2.-3. i 9.-10-9.2003.) „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“

– Mjesečna duhovna obnova svećenika Banjalučke biskupije u Banja Luci (6.10.2004.): „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;

– Predavanje Sarajevskim studentima u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (10.11.2004.): „Misije u Crkvi današnjice: da ili ne!“

– Predavanja sestrama Kćeri Božje ljubavi povod Dana Družbe 18. i 19. studenog 2004.: „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;

– Predavanja na dekanatskim koronama (Travnički: 13.4.2005.; Sutješki: 19.4.2005.;

– Šamački: 20.4.2005.; Usorski: 25.4.2005.; Bugojanski: 27.4.2005.; Tuzlanski: 18.5.2005.; Sarajevski: 19.5.2005.) na temu: „Instrukcija Kongregacije za bogoslužje i disciplinu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum’ od 25. ožujka 2004. godine“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (5.-6.9.2005.) „Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice“;

– Sestre karmelićanke Sarajevo-Stup (6.12.2005.): „Crkvena godina i časoslov“;

– Đakovo: 9. rujna 2006. – 5. Seminar za animatore župnih misijskih skupina: „Mjesto župne zajednice u misijskom poslanju Crkve“;

– Predavanja na dekanatskim koronama (Vrhbosanska nadbiskupija: Sarajevski dekanat: 20.9.2006.; Ramski i Bugojanski dekanati: 9.10.2006.; Doborski dekanat: 11.10.2006.; Šamački dekanat: 11.10.2006.; Usorski dekanat: 16.10.2006.; Tuzlanski dekanat: 4.11.2006.; Sutješki dekanat: 6.11.2006.; Brčanski dekanat 28.11. 2006.; Mostarsko-Duvanjska biskupija: Duvanjski dekanat: 27.11. 2006.; Banjalučka biskupija: 8.11. 2006.; Sestre Karmelićanke – Sarajevo-Stup: 29.9.2006.) na temu: „Župna zajednica kao mjesto misijske animacije“;

– Okrugli stol Vijeća za dijalog, ekumenizam i kulturu BK BiH (12.10.2006.): „Zloporaba religijskih simbola“. (Pogledaj: Okrugli stol o zloporabi vjerskih simbola. U: Katolički tjednik 42 /2006./ 40);

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (3.-4.9.2007.): „Motuproprij ‘Summorum Pontificum’“ i „Popravljeno i dopunjeno izdanje Rimskog obrednika ‘Blagoslovi’“;

– Sestre karmelićanke Sarajevo-Stup (16.1.2008.): „Motuproprij ‘Summorum Pontificum’“;

– Prvi seminar o vjerskoj službi u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – Sarajevo-Ilidža (7.8.10.2008.): „Katolički blagdanski kalendar“;

– Okrugli stol povodom deset godina Vojnog muftiluka (28.4.2009.): „Katolička Crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas“;

– Duhovna obnova za sestre grada Sarajeva (21.6.2009.): „Redovnica u misijskom poslanju Crkve“;

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2.9.2009.): „Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja?“

– Liturgijski seminar za Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije: Vareš: 5.-8.11.2010., Sarajevo: 12.-14.11.2010., Mainz (Njemačka): 28.-30.12.2010.

– Predavanje na koroni Bugojanskog (26.10.2011.) i Ramskog dekanata (16.11.2011.): Bolesničko pomazanje u životu župne zajednice danas.

– Predavanje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (14.12.2011.): „Oblikovanje sakralnog prostora jučer, danas i sutra“.

– Duhovna priprava na Božić djelatnika Katoličkog školskog centra „Sv. Franjo“ u Tuzli (19.12.2011.) i Katoličkog školskog centra „Sv. Pavao“ u Zenici (22.12.2011.): „Svjetlost će nas danas obasjati: jer nam se rodio gospodin! (usp. Ps 97,1)“.

– Susret animatora liturgijskog pjevanja i sviranja Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu (23.2.2013.): „Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja”.

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (2.-3.9.2013.): „Mjesto okupljene zajednice unutar glazbenih službi i zadaća euharistijskog slavlja“.

– Godišnji susret svećenika koji djeluju na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije (15. travnja 2015.): „Ostvarenost i ostvarivost misijskog dekreta II. vatikanskog sabora ‘Ad gentes’. Pedeseta obljetnica misijskog Dekreta II. vatikanskog sabora ‘Ad gentes’“.

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (1.-2.9.2015.): „Instrukciju Zbora za bogoslužje i stegu sakramenata ‘Redemptionis sacramentum – Sakrament otkupljenja’ od 25. ožujka 2004. god.“.

– Jurisdikcijski ispiti za svećenike (4.-5.9.2017.): „Liturgijska glazba u okupljenoj zajednici“ 4. rujna 2017. god.“.

d) Pripremanje tematskih DVD-a

– DVD pod naslovom „Posvećena crkva u Misiji Lusu“. Sarajevo, Advent 2009.

– DVD pod naslovom „Znak riža znak života“. Sarajevo, listopad 2010.

 

Ažurirano 28. 2. 2018.