Marko ŠUTALO

()

Dr. sc. Marko ŠUTALO, doc.
Dašnica bb,
BiH – 88394 Hutovo
Tel: +387 63 313 303
E-mail: marko.sutalo40@gmail.com

Biografija:

Don Marko Šutalo, rođen 3. kolovoza 1973. u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao je u Cerovici i Hutovu  (1980.-1988.). Prva tri razreda sjemeništa, od 1988. do 1991., završio je u Interdijecezanskoj školi za spremanje svećenika (Sjemenište) u Zagrebu na Šalati, a maturantsku godinu završio je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ (Sjemeništu) u Splitu 1992. Filozofsko-teološki studij (Bogosloviju) u Bolu započeo 1992. i povratak u Sarajevo 1996., gdje je diplomirao 16. lipnja 1998. s radnjom: „Stećci donje Hercegovine.“ Zaređen za đakona Trebinjsko-mrkanske biskupije u Sarajevu, 30. studenoga 1997., a za svećenika u Mostaru, 29. lipnja 1998.

Kao đakon djeluje u župi sv. Luke u Ilićima (o Božiću 1997.), te u Studencima (Nova godina i Uskrs 1998.). Nakon svećeničkog ređenja bio je na službi kao duhovni pomoćnik u župi sv. Ivana Krstitelja – Glavosjeka Gradina (1998.-2003.), župni vikar u župi sv. Ivana apostola i evanđelista, Centar-Zalik u Mostaru (2003.-2005.) istodobno duhovnik u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru, župnik u župi Bogdašićima i župni upravitelj u župi Lepetane u Kotorskoj biskupiji (2005.-2006.). U kolovozu 2006. godine upisuje doktorski studij na Teološkom fakultetu Eberhard-Karls Sveučilišta u Tübingenu pri katedri Religijske pedagogije, kerigmatike i izobrazbe odraslih. A ujedno je imenovan pastoralnim suradnikom u Hrvatskim katoličkim zajednicama Reutlingen, Tübingen i Metzingen (2006.-2010.). Nakon četverogodišnjeg doktorskog studija, položenih ispita i obrane radnje, 15. srpnja 2010. na Teološkom fakultetu Eberhard-Karls Sveučilišta u Tübingenu postigao doktorat iz područja religijske pedagogije, kerigmatike i izobrazbe odraslih s radnjom: „Firmkatechese in Herzegowina, Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten, Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese“„Kateheza sakramenta potvrde u Hercegovini – Empirijski upiti svećenika i redovnika, Izrada koncepta za krizmenu katehezu.“ Po povratku u Biskupiju imenovan je župnim vikarom u katedralnoj crkvi Marije Majke Crkve u Mostaru (2010.-2012.), te predavačem na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru. Biskup ga imenuje upravitelj župe Aladinići-Dubrave (od 2012.-2017.), i u tome razdoblju predaje kao nastavnik izbornog kolegija Religiozne pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (2012.-2015.). Krajem kolovoza 2017. imenovan je predstojnikom Teološko-katehetskoga instituta u Mostaru, ali i župnikom u župi Jablanica od listopada 2017. te župnim upraviteljem župe Drežnica od iste godine. Od 2009. član je Katehetskoga vijeća BK BiH.

Don Marko Šutalo je kao vjeroučitelj predavao vjeronauk u ovim školama: Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku i Srednja škola fra Slavka Barbarića u Čitluku (1998.-2003.), te u Gimnaziji fra Grge Martića u Mostar u (2003.-2005.).

Kao predavač na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru od 2010. predaje sljedeće predmete: Osnovna religijska pedagogija i katehetika, Vjeronauk i kateheza srednjoškolaca sa seminarom i vježbama, Religiozni odgoj predškolske djece, Religiozni odgoj osoba s posebnim potrebama,  Posebnost kateheze djece i mladeži u župnoj zajednici, Školska pedagogija i teorije škole.

Izabran u zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane religijske pedagogije i katehetike na Teološko – katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 22. lipnja 2017. godine.

 

Bibliografija:

Autorske knjige:

 1. Firmkatechese in Herzegowina. Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten. Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese, LIT Verlag, Münster, 2011.

 

Studijski članci:

 1. „Vjeronauk – put cjelovitog odgoja čovjeka.“ u: V. BUNČIĆ (ur.), Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija. Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti. (Zbornik radova). (suautori S. PAVLOVIĆ – V. SUŠAC – S. SLIŠKOVIĆ) , Subotica, 2012., 378-385;
 2. „Darovi Duha Svetoga – život vjere u daru Duha“ u: Sakrament potvrde i odgovornost vjernika za život crkvene zajednice, (Nadbiskupijski pastoralni institut Zagreb), Zagreb, 2012., 25-27;
 3. “Prema novom pastoralno-katehetskom modelu priprave za sakrament potvrde”, Službeni vjesnik, Mostar, 2/2012., 154-157 /pastoralno-katehetski projekt/
 4. „Don Stjepanovo propovijedanje i posvećivanje“ u: I. ŠUTALO (prir.), Stjepan Batinović svećenik vjere, (Zbornik radova o don Stjepanu Batinoviću), Crkva na Kamenu, Mostar, 2014., 121-145.
 5. „Stanovništvo župe Stjepan Krst u novim zavičajima: Stolac i Bobanovo selo“, u: M. MARIĆ (prir.), Župa Stjepan Krst (1974.-2014.). Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., 559-569., (suautori R. MARKOVIĆ i P. RAGUŽ);
 6. „Odgojna i obrazovna uloga vjeroučitelja u suvremenoj školi“ u: Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu XII/23., Matica hrvatska, Mostar 2017., 91-116., (suautor A. LOPIN).

 

Drugi kraći članci i prilozi

 1. „Tomo Vukšić, ‘Još jedna kap’, Mostar 2005., Službeni vjesnik, 1/2011., 36-37 (recenzija).
 2. „Pastoralac“, u: Željko MAJIĆ-Božo GOLUŽA, U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Crkva na kamenu, Mostar, 2018., 62-69.

Ostala bibliografija

Studentske skripte

 1. Religijska pedagogija i katehetika, Mostar 2016.
 2. Školska pedagogija, Mostar 2016.