Šimo MARŠIĆ

()

Profesor pastoralne teologije
Tel: +387-33-766-227
E-mail: marsicsimo@gmail.com


Biografija

Rođen je 1. siječnja 1974. u župi Vidovice od oca Stjepana i majke Ivke rođ. Doknjaš. Osnovnu školu završio u Vidovicama 1988., a Klasičnu gimnaziju u Dubrovniku i Pazinu 1992. god. Studij teologije započeo 1992., a završio 1998. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Bolu na Braču i u Sarajevu.
Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998. u Sarajevu. Nakon ređenja godinu dana vrši službu župnog vikara u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. U jesen 1999. god. odlazi na postdiplomski studij Pastoralne teologije na Papinsko Sveučilište Lateran u Rimu. U jesen 2001. godine magistrirao s temom Il gruppo nella pastorale giovanile – un quadro di riferimento kod prof. dr. Antonia Napolioni. Nastavio je s doktoratom te 21. lipnja 2004. doktorirao s temom Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo) kod prof. dr. Denis Biju-Duval. Doktorska radnja je u cijelosti objavljena od strane Papinskog Sveučilišta Lateran iste godine.
U jesen 2004. imenovan je profesorom Pastoralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te Povjerenikom za pastoral mladih i pastoral sveučilištaraca Vrhbosanske nadbiskupije. Sudjelovao na različitim kako domaćim tako i međunarodnim simpozijima.

 

Bibliografija

Aggregazioni dei laici e nuova evangelizzazione nel mondo dei giovani nell‘Arcidiocesi di Vrhbosna (Sarajevo), Pontificia Università di Lateran, Roma 2004.
– “Laička udruženja mladih – mjesto izgradnje socijalnog i religioznog identiteta”, Vrhbosnensia 10 (2006.), 207-225.
– “Laici u biskupiji i demokratskom društvu”, Vrhbosnensia 12 (2008.), 105-117.
– “Pastoralna slika obitelji u BiH i mladi u njoj”, Vrhbosnensia 13 (2009.), 71-81.
– “Bosansko-hercegovačko društvo i mladi: izazovi i mogućnosti crkvenog djelovanja”, Vrhbosnensia 15 (2011.), 7-29.
Mladi Vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere: Laički pokreti u službi nove evangelizacije(Sarajevo: KBF – Zagreb: Glas Koncila, 2013).
– “Nova evangelizacija pred izazovom inntegralne formacije unutar skupine mladih u Vrhbosanskoj nadbiskupiji”,Vrhbosnensia 19 (2015.), 85-115.