Sanda Smoljo-D.

()

Profesorica na katedri filozofije
E-mail: sanda.smoljo@hotmail.com

Sanda D. Smoljo rođena je 2. siječnja 1982. u Sarajevu. U Katoličkom školskom centru “Sv. Josip” Sarajevo završila je srednju medicinsku školu 2001. godine, nakon koje upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2007. U razdoblju od 2003. do 2005. godine radi u Caritasu Vrhbnosanske nadbiskupije, a potom i u Uredu za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije.

Od 2008.–2012. godine studirala je dubinsku psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Stupanj magisterija postigla je 2011. godine radnjom pod naslovom: Psicodinamica della coppia. Dall’amore immaturo alla transcendenza orizzontale e verticale (Psihodinamika para. Od nezrele ljubavi prema horizontalnoj i vertikalnoj transcendenciji). Nakon magisterija, na istom fakultetu 2012. godine upisuje doktorski studij.

2015. uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom: The influence of Catholic identity on the development of Christian intersubjectivity within the dynamics of the catholic couple (Utjecaj katoličkog identiteta na razvoj kršćanske intersubjektivnosti unutar dinamike katoličkog para), pod vodstvom prof. dr. Brenda Dolphin, RSM (prvi moderator) i prof. dr.Timothy Healy, DI (drugi moderator). Praktični dio studija iz kliničke psihologije pohađala je u Centru za savjetovanje pri Institutu za Psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Rad je uključivao procjenu osobnosti, individualnu i grupnu psihoterapiju, posebno s osobama iz duhovnog života, te s vjernicima laicima. Stažiranje iz psihijatrije obavila je u psihijatrijskoj ustanovi Villa Giuseppina u Rimu, pod supervizijom prof. dr. Tommasa Parisia.

U listopadu 2014. godine, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić povjerava joj službu voditeljice Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Od akademske godine 2015./2016. uposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu kao viši asistent na katedri Filozofije, na kojoj predaje psihološke predmete. Od listopada 2016. godine predaje psihološke predmete na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, a iste godine angažirana je i kao vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu i na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu.

Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji iz grupne analize na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu, a od listopada 2016. godine stručni je suradnik Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupiije te koordinator projekata obiteljskog pastorala u VN.

 

Bibliografija

Studijski članci:

  1. “Obitelj – povlašteno mjesto razvijanja zdrave ljudske osobnosti”, Bošnjaković  J. (ur.), Izgrađivati zrelu ljudsku osobnost za plodne međuljudske odnose, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija u Đakovu, 17. – 18. listopada 2014., Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet, 2014., 11-28.
  2. “Dijaloški i suradnički identitet pastoralnih djelatnika”, Bogoslovska smotra 88 (2018.) 3, 637–656.

 

Ažurirano 6. 1. 2019.