Pastoralni dan za svećenike u dušobrižništvu

U Kući susreta „Emaus“ u Potocima kod Mostara održan je 23. travnja 2014. redoviti godišnji Pastoralni dan svećenika u dušobrižništvu na području mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije. Skup organizira Biskupski ordinarijat u suradnji s Teološko-katehetskim institutom. Uz biskupa domaćina dr. Ratka Perića, na pastoralnom susretu sudjelovao je i provincijal hercegovačkih franjevaca dr. fra Miljenko Šteko, a nazočilo mu je  93 svećenika, dijecezanska i franjevca. Sudionike skupa pozdravio je u ime organizatora i uveo u temu dr. don Ante Pavlović, predstojnik Instituta. Tema Pastoralnog dana bila je Sakrament krštenja u župnoj praksi.

Sakrament krštenja obrađen je pod biblijsko-teološkim i pastoralnim vidikom. Dr. fra Ivan Dugandžić izložio je temu: Biblijsko-teološka obilježja sakramenta krštenja. Krštenje kao temelj i obveza kršćanske egzistencije prema sv. Pavlu. Promatrajući biblijsko-teološku dimenziju sakramenta krštenja u duhu vjere prve Crkve i pavlovske teologije, posebno je naglasio bitnu poveznicu sakramenta krštenja s vjerom u Isusa Krista, umrloga i uskrsnuloga. Ona je temelj i etičko-moralne dimenzije sakramenta krštenja, po kojoj krštenje postaje čvorišna točka kršćanske egzistencije, sakrament jedinstva Kristovih vjernika, poziv na dosljedan kršćanski život i svjedočenje Isusa Krista u svakodnevnom životu.

Dr. fra Iko Skoko je progovorio o Krštenju djece i odraslih – iskustva i poteškoće u pastoralnoj praksi. Da bi dobio što bolju sliku o shvaćanju i stavovima samim vjernika o sakramentu krštenja u njihovu životu, proveo je telefonsko istraživanje (700 poziva). Posebno je izdvojio izjave ispitanika (njih oko 80%) da žele svoju djecu krstiti zbog vlastitoga uvjerenja i zbog svijesti o neprocjenjivoj milosti sakramenta krštenja. Njih tek 10,9% je odgovorilo: radi tradicije. Oko 80% ispitanika također smatra da je potrebna bliža priprema  roditelja i kumova prigodom krštenje djeteta, što predstavlja pastoralni poticaj i obvezu za svećenike.

U završnom predavanju mr. don Željko Majić, generalni vikar hercegovačkih biskupija, obradio je temu: Prema sustavnu i cjelovitu pastoralu sakramenta krštenja u suvremenim društvenim i crkvenim okolnostima. Ukazujući na nedostatke poslužiteljsko-administrativnog pastorala sakramenata, pozvao je na cjelovit i sustavan odgoj za sakramente, pa tako i sakrament krštenja, bilo kroz daljnju ili bližu pripravu, župnu katehezu i školski vjeronauk, obiteljsku katehezu i katehezu obitelji, ukazujući posebno na odgojnu ulogu i zadaću roditelja i obitelji u općeljudskom i kršćanskom odgoju njihove djece.

Nakon predavanja uslijedila je plodna rasprava. U njoj je istaknuta potreba trajnoga odgoja vjernika za shvaćanje krštenja kao temeljnoga sakramenta kršćanske vjere i života, i njegova značenja za cijelu kršćansku zajednicu. Napose je naglašena potreba kvalitetne priprave vjernika, roditelja i obitelji za primanje toga sakramenta kroz katehezu, propovijedanje, školski vjeronauk i drugo. Na kraju susreta biskup dr. Ratko Perić sažeo je razmišljanja predavača, i odgovorio svećenicima na neka pitanja i dvojbe u pogledu obavljanja obreda sakramenta krštenja djece u neredovitim okolnostima i njihova upisa u župne knjige.

    Susret je završio bratskim susretom i ručkom u blagovaonici bjelopoljskoga „Emausa“.