Polaganje završnih ispita (preddiplomski studij) na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

U srijedu 5. listopada 2022. godine na TKIM-u je organizirano polaganje završnih ispita (preddiplomski studij). Za završne ispite imenovana je Komisija:

  1. dr. sc. Mile Vidić, doc., predsjednik komisije,
  2. izv. prof. dr. sc. Davorka Topić-Stipić, član.
  3. dr. sc. Ivan Ivanda, doc., član.

Studenti, koji su prema Statutu TKIM-a, ispunili uvjete za polaganje ovoga ispita su:

  1. Nikolina Džavić, Euharistija i oproštenje grijeha, mentor rada doc. dr. sc. Ivan Ivanda:
  2. Josipa Merdžo, Uloga i mjesto župnih zborova u liturgijskom slavlju, mentor rada doc. dr. sc. Vinka Bešlić;
  3. Luka Rezo, Hijerarhijsko uređenje Crkve prema dogmatskoj konstituciji Lumen Gentium, mentor rada doc. dr. sc. Ivan Ivanda;
  4. Šima Rozić, Širenje Radosne vijesti putem medija, mentor rada izv. prof. dr. sc. Davorka Topić Stipić.

Nakon završetka prvog ciklusa studija i obranom završnog rada, kako propisuje Statut TKIM-a, stekli su akademsku titulu i zvanje prvostupnika (baccalaureus) religijske pedagogije i katehetike.

Studentima koji su prvi dio svog studij uspješno priveli kraju , želimo puno uspjeha u nastavku studija na TKIM-u.