REZULTATI RAZREDBENOG ISPITA

Mostar, 13. srpnja 2018.

Prot. br.: 57/2018.

 

REZULTATI RAZREDBENOG ISPITA

 

Na razredbenom ispitu, održanom 12. srpnja 2018., razredbeni prag od 54 boda prešli su sljedeći pristupnici koji su ostvarili pravo na upis prve godine redovitoga studija na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru u novoj akademskoj godini 2018./2019.:

  1. Anica Orlovac – 51,5 bodova
  2. Ivana Vukoja – 47,5 bodova
  3. Mila Boras – 46 bodova
  4. Vanessa Madžar – 43,5 bodova

Upis primljenih studenta je u petak 13. srpnja 2018. Za upis je potrebno u tajništvo TKIM-a predati dvije fotografije za indekse te platiti upisne materijale s indeksom i godišnju upisnu taksu u iznosu od 200,00- KM.

 

Ljiljana Drežnjak, dipl. iur.,

tajnica TKIM-a