Sekcija III

 • O TKIM-u

  O TKIM-u

  Teološko-katehetski institut u Mostaru (dalje: TKIM) visokoškolska je znanstveno-nastavna ustanova mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika.

  TKIM ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnoga crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti. Na njemu se poučava u bogoslovnim i filozofskim znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici, te drugim društvenim i humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi.

  Više informacija

 • Raspored predavanja

  Raspored predavanja

  za akademsku godinu 2023./2024. ljetni semestar.

  Više informacija

 • Radni kalendar

  Radni kalendar

  Radni kalendar za akademsku 2023./2024.

  Više informacija

 • Ispitni rokovi

  Ispitni rokovi

  Ljetni ispitni rokovi za akademsku godinu 2023./2024.

  Više informacija

 • Upis na studij

  Upis na studij

  Upisni rok u toku.

  Više informacija o upisnom roku Vodič za studij