TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPIJA U VRIJEME POSLJEDNJEGA VLASTITOGA BISKUPA NIKOLE FERIĆA (1792.-1819.) I NAKON NJEGA

                                                                                Zbornik radova

U izdanju Teološko-katehetskog instituta u Mostaru, u nizu Acta et studia izašla je knjiga – zbornik radova naslovljen Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjega vlastitog biskupa Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega. U zborniku se nalaze radovi predstavljeni na simpoziju istoimenog naslova koji je održan u pastoralnom centru Trebinjsko-mrkanske biskupije „Sarsenterum“ u Stocu 13. svibnja 2019. prigodom 200-te obljetnice smrti posljednjeg trebinjsko-mrkanskog dijecezanskog biskupa Nikole Ferića. Poslije smrti biskupa Ferića, dakle već 200 godina, Trebinjsko-mrkanska biskupija nema vlastitog biskupa ordinarija. Njome su upravljali najprije kapitularni vikari, potom dubrovački te konačno mostarsko-duvanjski biskupi kao apostolski upravitelji.

U zborniku se nalazi osma radova koji s teološko-pravnog i povijesnog stajališta obrađuju spomenutu tematiku. Radovi su sljedeći: 1. Kronotaksa trebinjsko-mrkanskih biskupa s nekim prijepornim pitanjima (R. Perić); 2. Biskup – vidljivi princip i temelj jedinstva u svojoj mjesnoj crkvi (H. Kalem); 3. Pravni vid Trebinjsko-mrkanske biskupije (N. Menalo); 4. Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjeg dijecezanskog biskupa Nikole Ferića (1792.-1819.) (M. Krešić); 5. Pitanje granica Trebinjsko-mrkanske biskupije u kontekstu uspostave redovite crkvene hijerarhije u BiH (B. Goluža – M. Beus); 6. Tragom nekretnina Trebinjsko-mrkanske biskupije na dubrovačkom području nakon smrti biskupa Nikole Ferića (M. Marić); 7. Pokušaj gradnje katoličke crkve i župne kuće u Trebinju od 1872. do 1878. godine (M. Sivrić); 8. Biografski diskurs o Tomi Budislaviću (M. Palameta).

Knjiga se može nabaviti (osobnim dolaskom ili poštom) na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Nikole Šubića Zrinskog 7, 88 000 Mostar po cijeni od 20 KM. + poštarina.